Gå til sidens hovedinnhold

Skremmende takstmann-sprik

En takstmann bør raskt oppdage feil og mangler ved et hus. Men kan du egentlig stole på det? Nei, er svaret fra vår ekspert.

I forbindelse med vår stikkprøve av takstmenn lånte vi et hus med en rekke feil og mangler. Professor ved NTNU, Svein Bjørberg og sivilingeniør Trond Bøhlerengen ved Sintef Byggforsk hadde en grundig gjennomgang av huset og merket av en rekke feil som de mener bør utredes.

Disse utvalgte manglene ved huset er først og fremst de som kan føre til store råteskader og dermed ekstra kostnader for huseier. Blant annet mangler huset drenering på en side, det har feillagt beslag utvendig, mangler takrenne og har for dårlig ventilering. I tillegg er det fuktproblemer i våtrom, for kort gelender i trapp og løs stikkontakt. For å nevne noe.

-Bør finne feilene
Svein Bjørberg mener alt dette bør finnes av takstmennene.

- Ja, jeg forventer at det vi har funnet nå vil stå i en boligsalgsrapport. Dette er såpass åpenlyse ting og klare symptomer.

En boligsalgsrapport er ingen billig affære. Den koster 7000 – 9000 kroner og bestilles først og fremst nettopp ved boligsalg. En rekke takstmann utfører rapporten og vi bestilte tre av dem til vårt hus en uke i januar.

Firmaene under lupen er Boligtakst, Taksthuset og en Nito-sertifisert takstmann med eget firma. I boligen hadde vi montert opp flere kamera for å sjekke hvor grundig de undersøkte huset, på hvilken måte de gjorde det, og for å se om noen rom rett og slett ble oversett.

Det viste seg å være store variasjoner i hvor lang tid takstmennene brukte i huset. Mens en var der i nesten fire timer, brukte en bare halvannen time på jobben. Sistemann var der i 2,5 timer. Og tidsbruken kommer også fram når vi etterpå ser på hvor mange av de utvalgte sjekkpunktene de har vært innom. Mens han som brukte lengst tid finner åtte av de utvalgte sjekkpunktene, finner takstmannen som brukte kortest tid bare tre av dem. Takstmannen i midten fant seks av våre punkter.

Professoren er skuffet
- Jeg synes faktisk det er litt skremmende. Det er et stort sprik på den måten takstmennene arbeider på og hvor detaljerte de er i registreringen. Og det andre som viser seg er at det er veldig mye upresise tilbakemeldinger til en ukyndig mottaker. Det betyr jo at rapporten som hjelpemiddel i utgangspunktet er for dårlig i dag.

Reaksjonen fra takstmennene
Takstmennene ble etter opptak konfrontert med jobben de hadde gjort og hvilke innsigelser vår ekspertise hadde på den ferdigskrevne rapporten og tidsbruken. Her følger deres kommentar til kritikken.

Nito
Vidar Aarnes er Nito-organisert, men noterer ned mindretallet av de manglene våre eksperter mener er de mest åpenbare. Særlig får han kritikk for å ha brukt svært kort tid på undersøkelser utendørs.

- Befaringen er gjort fra bakkenivå og ti minutter høres kanskje lite ut, men hvis man er trent og man har utstyr, kamera og så videre, så skal det gå an å få med seg det aller meste på et hus i den tidsperioden. Men på bakgrunn av at du opplyser at det er et par ting jeg ikke har sett utvendig, så burde jeg selvfølgelig vært mer grundig der.

Innvendig skriver han ikke noe om de elektriske manglene, det vi si de løse stikkontaktene ved stuegulvet og ødelagte downlights på badet.

- Ja, det kan du gjerne si at jeg burde ha sett, men jeg har ikke kompetanse på det elektriske anlegget. Vi overlater altså det til fagfolk som har kompetanse på å vurdere det elektriske, så det er bevisst utelatt og er i henhold til instruksen i boligsalgsrapporten.

Aarnes er i det hele tatt svært uenig i utvalget av feil som ekspertene har plukket ut og mener faktisk at hans egen rapport er best.

Særlig mener han at oljetanken i kjelleren er ulovlig oppført og ikke forskriftsmessig kontrollert, samt at pipa er så gammel at den må utbedres.

- Jeg er av den oppfatning at min rapport vil fange opp de vesentlige tingene som vil komme, som kan komme ved et boligsalg.

Boligtakst
Roger Andersen fra Boligtakst fant knapt halvparten av de 15 mest åpenbare feilene. Han brukte 2,5 timer på undersøkelser og var svært systematisk i sin gjennomgang. Han er uenig med våre eksperter om at dreneringen på den ene siden av huset må bedres.

- Nei, huset står på toppen av en bergknatt, det er ikke noe terrengfall rett mot huset, utenom akkurat det stedet.

- Så du mener at huset står greit sånn som det står?

- Ja, skal man gjøre noe med det, så er det fuktsikring innvendig.

- En annen ting var et gelender ute som var alt for kort, ned fra terrassen, tenkte du over det?

- Nei, jeg var jo på terrassen, men jeg la ikke merke til det

- Mener du at huseier kan være fornøyd med denne rapporten her?

- Ja, det mener jeg. Nå har huseier mulighet til å gå gjennom rapporten, huseier kjenner boligen og eventuelle potensielle kjøpere vil jo også være på befaring og se i tillegg til rapporten.

Andersen vil også understreke at han fant andre feil han mener er mer vesentlige enn de vi har valgt ut, blant annet en farefull innkledning av pipe og at trappeåpninger innvendig er farlig store.

Taksthuset
Jan Egil Trøen fra Taksthuset brukte lengst tid og var svært grundig i sin befaring. Så er han også takstmannen som vår ekspertise er mest fornøyd med.

- Jeg synes jo i dette tilfellet så var det en vanskelig og krevende bolig, som betyr at jeg brukte rimelig lang tid.

- Det var jo synlige feil og mangler ved det huset, som for eksempel sprekk i en vindusrute og en takrenne som manglet, dette er ting som jeg som ikke er fagmann kunne se, hvorfor så du det ikke?

- Nei, det burde jeg sett.

- Løse stikkontakter, det mener vår ekspert er den alvorligste mangelen, at det ikke står i rapporten din og for så vidt også de andre?

- Ja, jeg er enig i det, ser jeg en løs stikkontakt som sagt, hvis du snakker nå om flere hundre elektriske punkter, og jeg har oversett ett, så er det leit og jeg burde ha sett det.

- Men kan du bli bedre da?

- Ja, det kan alltid bli bedre, det er hevet over enhver tvil, det er alltid mulig å løfte dette her og få det bedre.

Det store spriket mellom rapportene tror han kommer av at det ofte legges ulike vurderinger til grunn, og at det er rom for faglige diskusjoner i ekspertgjennomgangen som er utgangspunktet for undersøkelsen vår. Trøen mener også at han har funnet en del mangler som han har skrevet i sin boligsalgsrapport, som gjør at den er bedre egnet for salg enn gjennomgangen fra våre eksperter.

Klagemuligheter
Hva skal du gjøre når du får en ufullstendig boligsalgsrapport? Det er gratis å klage til en egen klagenemnd for nettopp disse rapportene. I nemnda sitter en fra takseringsbransjen, en person oppnevnt av Forbrukerrådet og en leder som er jurist.

Adressen er Boligsalgsrapportens klagenemnd, Sekretariatet, Postboks 155 Sentrum, 0102 Oslo

Tryggere fremtid
For tiden jobber en styringsgruppe med utarbeiding av en ny boligsalgsrapport. Denne skal være mer detaljert, den skal sørge for at takstmenn får med seg så mange feil og mangler som mulig og den skal selvfølgelig være lett å lese for forbruker. Planen er at den nye boligsalgsrapporten tas i bruk allerede før sommeren.

Det jobbes også for at boligsalgsrapporter skal bli obligatoriske ved alle boligsalg. Slik er det allerede i Danmark, og dette er et ledd i å få ned den høye klagestatistikken etter salg av bolig. Faktisk klager hver femte boligkjøper etter salg, så det er klart at økt kunnskap om boligens tekniske stand vil kunne få ned dette tallet.

Les også nettreffmed eksperten.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene