Gå til sidens hovedinnhold

Skrinlegger åpning av Oslo-bekk etter gigantsprekk: - Det ville vært galskap

Oslo-politikerne skulle bruke 100 millioner på å åpne bekken som ligger i rør. Nå har de ombestemt seg.

I fjor sommer kunne Nettavisen fortelle om den gigantiske kostnadsprekken for planene til Oslo kommune, om å åpne en bekk i Hovseterdalen på Oslos vestkant.

Prislappen som i utgangspunktet var 20 millioner, hadde økt til svimlende 100 millioner kroner. Og naboprotestene var mange.

Men nå legges de omstridte planene på is.

Saken ble behandlet av Oslo bystyre onsdag, og der ble byrådets innstilling om å oppheve det tidligere vedtaket om å gjenåpne Mærradalsbekken vedtatt.

Les også: Gigantsprekk for åpning av Oslo-bekk naboene ikke vil ha - vil koste 100 mill.

- Skylder skattebetalerne

Etter at kostnadsøkningen ble kjent i fjor, krevde Fremskrittspartiet i Oslo at bekkeplanene måtte skrinnlegges. Nå har altså et flertall i bystyret snudd i saken.

- Jeg er glad for at lokalbefolkningen ble hørt til slutt. Vi så jo at dette var et prosjekt som ikke kunne eller burde gjennomføres, sier Lars Petter Solås i Oslo Frps bystyregruppe til Nettavisen.

Han mener det ville vært hinsides all fornuft å bruke så mye penger på prosjektet.

- Lokalmiljøet ønsket ikke denne gjenåpningen, fordi det ville gå hardt utover det friluftsområdet de har. I tillegg til bruken av 100 millioner kroner på åpning av en uønsket bekk, det skylder vi skattebetalerne å skrinlegge, sier Solås, og påpeker:

- Under normale omstendigheter ville det være galskap å bruke 100 millioner kroner på noe sånt, men i den situasjonen vi er i nå så er det en uendelig lang liste med tiltak som fortjener de pengene før en uønsket bekk.

Bekken ble lagt i rør

I dag ligger bekken i rør under det som er et populært tur- og lekeområde for beboerne i Hovseterdalen, etter at kommunen selv la den i rør på 1970-tallet.

Men i Oslo kommunes nyeste kommuneplan, er bekkeløpet utpekt som en av flere strekninger som bør åpnes hvis det er mulig. Planen var derfor å gjenåpne 650 meter av bekken, og Vann- og avløpsetaten fikk i oppdrag å utrede prosjektet fra bystyret. Etter utredningen er etatens råd til politikerne å skrinlegge bekkeåpningen.

Selve gjenåpningen av bekken var anslått å koste 70,5 millioner kroner. I tillegg ville det komme kostnader til prosjektadministrasjon, prosjektering og forventede endringer underveis i arbeidet - totalt en regning på om lag 103 millioner kroner.

Nettavisen skrev om planene første gang for to og et halvt år siden, og da var prisen en helt annen: Her skal de åpne Oslo-bekk for 20 millioner.

«Kostnadsøkningen er i hovedsak forårsaket av endringer knyttet til bekkeåpningen og oppgradering av parkarealer», skrev konsulentselskapet Concreto, som gikk gjennom kostnadene ved det omstridte prosjektet den gangen.

De årlige driftskostnader for drift av parken etter gjenåpning, er i tillegg beregnet til 1,6 millioner kroner. Dette er en økning på 1 million per år, hvorav 0,9 millioner må dekkes over Bymiljøetatens driftsbudsjett, ifølge Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo.

Se video av planene:

Naboene jubler

Da forprosjektet ble vedtatt av bystyret, var det store naboprotester mot planene - og 405 underskrifter mot åpningen av bekken ble levert til Oslo-politikerne.

Nå jubler naboene over at bekken forblir under bakken.

- Jeg er kjempefornøyd med det, og glad på vegne av alle som har jobbet for dette - og ikke minst for alle de barnefamilier, skoler og barnehager som bruker området veldig mye både sommer og vinter, sier Aksel Erik Hillestad i Hovseterdalens venner til Nettavisen.

Hillestad er glad for at naboene er blitt hørt.

- Motstanden har vært stor fra mange i hele området. Vi hadde en spørreundersøkelse for noen år siden som ble delt bredt ut, da kostnadsnivået fortsatt var anslått til 15-20 millioner. Denne viste at over 70 prosent var mot planene allerede da, og at motstanden var klart størst blant dem som bruker dalen mye, sier han.

- Men hadde det ikke vært flott med en bekk i dalen?

- For det første så er bekken åpen rett ovenfor og rett nedenfor, og det er snakk om et 650 meter langt belte som skulle åpnes, rett foran bydelens fineste akebakker som brukes nær døgnet rundt nå i vinterhalvåret. Særlig for de som bor på Hovseter i blokkene som ble bygget på 70-tallet, som ikke har noen hage, så er dette i realiteten stedet hvor de kan spille fotball, badminton og kubb om sommeren og ake og gå på ski om vinteren, sier Hillestad, og påpeker:

- Alle rekreasjonsmuligheter vi har i dag, ville blitt vesentlig begrenset.

Les også: Nå blir det enklere å bygge på egen eiendom - slik blir de nye reglene

- Negativt for liv og røre

- I tillegg til motstanden fra dere, så ble det jo også en stor kostnadssprekk?

- Jeg tror jo det kostnadsanslaget gikk opp voldsomt, kombinert med at kommunen må spare penger på grunn av koronasituasjonen, har vært en vesentlig grunn til at de har fattet den beslutningen som de har gjort, sier han.

Hillestad viser til at bystyret har vedtatt å ikke gå videre med å åpne bekken nå, men han er ikke nødvendigvis enig i at det betyr at saken er skrinlagt for godt.

- Det skulle vi gjerne ønske, men dette er ikke noe vedtak som sier at de aldri skal åpne bekken, sier han, og samtidig vektlegger han at de ikke er mot bekkeåpninger generelt:

- Det finnes mange andre potensielle prosjekter der man får veldig mye positivt igjen for en bekkeåpning. Når en bekk i Hovseterdalen åpenbart vil ha negative konsekvenser for befolkningen, og ikke bidra vesentlig til andre formål som overvannshåndtering og biologisk mangfold, bør man heller bruke pengene på andre prosjekter, sier Hillestad.

- Vår anbefaling å avslutte

I tillegg til utredningen som er gjennomført for bekkeåpning, har planen hele tiden vært å rehabilitere vann- og avløpsnettet i Hovseterdalen. Den totale prislappen på prosjektet er blitt beregnet til 165 millioner kroner.

- Vann- og avløpsledninger i området må rehabiliteres. I tråd med kommuneplanen og på bestilling fra bystyret, vurderte vi også bekkeåpning. Bekkeåpning er et viktig tiltak for å håndtere flom og overvann. Etter en vurdering var det Vann- og avløpsetatens anbefaling at arbeidet med gjenåpning av Mærradalsbekken avsluttes og tas ut av prosjektet, sier kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i Vann- og avløpsetaten til Nettavisen.

Utbyttingen av ledningsnettet vil fortsatt bli gjennomført.