Skrur opp vekstprognosene for olje

Det amerikanske energidepartementet har økte sine anslag for veksten i etterspørselen etter olje i 2004, og presentere samtidig sitt første anslag for 2005

19.05.08 00:58

Det amerikanske energidepartementets analyseavdeling, Energy Inteligence Administration (EIA), ser nå en vekst i etterspørselen etter olje på 2 prosent i 2004. Det går frem av deres første månedsrapport for 2004. Det forrige anslaget lå på 1,7 prosent.EIA regner med en tilsvarende vekst i verdens oljeetterspørsel i 2005, og samlet for de to årene vil veksten tilsvare omkring 3 millioner fat pr. dag.Tross det økte etterspørselsestimatet opprettholder EIA sin prognose for oljeprisen, og tror Western Texas Intermediate-kvaliteten vil ligge et sted mellom 28 og 30 dollar med en fallende tendens. Prisen kan ifølge EIA komme til å falle ytterligere i 2005, men stigende etterspørsel og fortsatt begrensninger fra OPEC på produksjonen kan virke hemmende på et eventuelt prisfall. EIA nevner også de historiske lave råoljelagrene som en støttefaktor for oljeprisen fremover.OPEC-10s produksjonskvoter er imidlertid fortsatt lavere enn kartellets faktisk produksjon, som EIA estimere ligger omkring 1 million fat over kvoten. I desember var overproduksjonen ifølge EIA på 1,45 millioner fat, som gir en totalproduksjon på 25,95 millioner fat pr. dag. Irak som ikke omfattes av kvoten, produserte knappe 2 millioner fat pr. dag.Det meste av den økte etterspørselen etter olje er ventet å bli dekket opp av økte russisk produksjon og Kaspi-regionen. OPECs produksjon er derimot forventet å bli liggende rundt 27 millioner fat pr. dag inkludert Irak gjennom de to neste årene.For USA isolert så økte forbruket av olje med 1,4 prosent fra 2002 til 2003, mens veksttakten er ventet å øke til 1,9 prosent i 2004, eller omkring 390.000 fat pr. dag til 20,4 millioner fat.For 2005 skal det amerikanske forbruket øke med ytterligere 440.000 fat pr. dag til rekordhøye 20,9 millioner fat pr. dag. EIA viser til økt økonomisk vekst og en høy naturgasspris som grunnlaget for økning.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.