Gå til sidens hovedinnhold

Skuespiller dømt til fem års fengsel for vold og hallikvirksomhet

Var tiltalt for flere voldsepisoder, og nektet straffskyld da han var i retten. Nå er han dømt til å betale nesten 1,6 millioner kroner i erstatning.

Skuespilleren i 20-årene fikk avgjørelsen fra retten tirsdag. Dommen er en samlestraff for en rekke av anklagene. Fem års fengsel er ti måneder strengere enn aktors påstand på fengsel i fire år og to måneder.

Det var i begynnelsen av juni han møtte i Oslo tingrett, og måtte svare for anklagene, deriblant grov vold mot en eks-kjæreste. Totalt var mannen tiltalt for 17 forhold, men «bare» 16 av dem ble behandlet i denne rettsrunden.

I tillegg til fengsel i fem år er han dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap) til eks-kjæresten.

- Vi er godt fornøyd med dommen. Min klient er glad for å ha blitt trodd på alle punkter, sier bistandsadvokaten for eks-kjæresten Kim Gerdts til Nettavisen.

- Slått i ansiktet flere ganger

Dommen er ikke rettskraftig, noe som betyr at den ikke er endelig. Forsvarer for skuespilleren, Petter Bonde, var ikke kjent med dommen da Nettavisen tok kontakt. Det er derfor ukjent hvordan den nå dømte skuespilleren stiller seg til en eventuell anke.

I retten kom det frem at eks-kjæresten oppsøkte skuespilleren natt til lørdag 8. september. Hun mistenkte at han var utro mot henne. Da hun forsøkte å ta seg inn i leiligheten endte det med et basketak. Den fornærmede kvinnen forklarte i retten at hun ble dratt 10-12 meter etter håret. I tillegg forklarte hun at hun ble slått 4-5 ganger med knyttet neve.

Skuespilleren forklarte i rette at han hadde dratt henne 2-3 meter, mens han hadde gitt henne én ørefik.

Retten valgte å tro på forklaringen til den fornærmede kvinnen. I dommen heter det blant annet:

«Videre er retten overbevist om at tiltalte slo fornærmede flere ganger med knyttet neve. Vitnet XX (red. anm.), som satt i stuen, har forklart at hun hørte tiltalte si «slipp håret mitt, ellers kommer jeg til å slå» og «ikke lugg» flere ganger. Deretter hørte hun mye skriking og lyder.

Det følger av medisinsk dokumentasjon at fornærmede mistet noe hår og ble påført et sår i hodebunnen som måtte sys med 3 sting. Dette knytter seg til at tiltalte dro fornærmede etter håret. Hun ble imidlertid også påført hjernerystelse, et blåmerke med kul over høyre øye og en større hevelse med tydelig misfarging over venstre kinn og kjeve. Hun ble liggende på legevakten i to dager for observasjon og det ble tatt CT av henne to ganger. Hun ble fullt sykmeldt i fire uker, deretter 50 % i fem uker.»

Må betale over 1,5 mill. i erstatning

Mannen var blant annet tiltalt for å ha utøvet vold mot en profilert fotballtrener, etter å ha presset ham til å betale 100.000 kroner, etter en kamp, og for hallikvirksomhet. Ifølge politiet skal skuespilleren ha tjent flere hundre tusen kroner på å prostituere to kvinner.

I retten fremmet kvinnen et erstatningskrav på 1.366.250 kroner. Politiet har i tillegg krevd inndragning av 532.650.

I dommen kommer det frem at skuespilleren må betale 1.267.500 kroner i erstatning til den ene av to tidligere prostituerte kvinner, i tillegg til 150.000 kroner i oppreisning til samme kvinne.

Han må også betale 120.000 i erstatning til en annen kvinne som tidligere prostituerte seg.

Totalt må han betale 1.577.500 kroner i erstatning.

På toppen av det hele dømmes han til inndragning av 532.650 kroner til staten, som politiet mener er penger han har tjent på kriminell virksomhet.

Les også: Politiet: Skuespiller slo ned profilert fotballtrener etter kamp

Mannen har hele tiden nekter straffskyld for de groveste anklagene i tiltalen.

- Min klient er naturlig nok svært fornøyd og lettet over dommen. For henne har det vært en ekstrem tung og vanskelig vei helt fra hendelsen i tiltalen skjedde, til hun tok mot til seg og anmeldte. Jeg merker meg også at retten er enig i min vurdering i at det hun ble utsatt for er nært topp til menneskehandelsaker. Utnyttelsen av henne er grov. På den tiden var hun i en sårbar situasjon, sier bistandsadvokat til kvinnen som ble tilkjent millionerstatning, Trine Rjukan, til Nettavisen.

- At hun ble trodd har uvurderlig betydning. Det er det hun har vært redd for ved å anmelde, at hun ikke skulle bli tatt på alvor av politiet. Men hun har følt seg ivaretatt under hele etterforskningen, og å bli trodd av retten har enormt stor betydning for henne. Selvfølgelig er det godt å få erstatning. Men det viktigste for min klient er at skuespilleren blir dømt for de forholdene hun har anmeldt, og at han blir stilt til ansvar for de handlingene han har begått mot henne.

- Bilder underbygger prostitusjon

I dommen kommer det frem at retten, etter en samlet bevisvurdering, ikke i tvil om at tiltalte er skyldig etter tiltalen.

«Fornærmedes forklaring er svært detaljert og også nyansert på en rekke punkter. Det er heller ikke holdepunkter i saken som tilsier at fornærmede har noe motiv for å forklare seg uriktig om forholdet. Tvert imot ville det være nedverdigende for fornærmede og trolig med risiko for represalier, å forklare seg slik mot tiltalte dersom det ikke var riktig. Fornærmedes forklaring er videre støttet av flere vitneforklaringer på en rekke sentrale punkter. Det er også fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes forklaring», står det i dommen.

Retten slår også fast at de ikke har grunn til å betvile andre vitner forklaringer, som underbygger den fornærmede kvinnens versjon.

«Det er ingen synlig grunn til at samtlige skal ha forklart seg uriktig for retten. Det samlede bevisbildet etter vitneforklaringene underbygger fornærmedes forklaring på en tydelig måte.

Det er også fremlagt bilder og annen dokumentasjon som underbygger prostitusjonsvirksomheten. Det er blant annet fremlagt dokumentasjon som viser at fornærmede sjekket inn på hotell Edderkoppen i Oslo sammen med en annen gjest 26. oktober 2012. Fornærmede har selv forklart at det var NN (skuespilleren, red. anm.) og at noen av annonsebildene ble tatt her. Bildene er dokumentert for retten.»

Det kommer også frem av dommen at politiet har innhentet oversikter over den fornærmede kvinnens bankkonti. Disse viser at hun har satt inn 217.350 kroner i banken i perioden oktober 2012 til desember 2013. I denne perioden hadde hun ingen annen jobb som kan forklare inntektene.

«Slik retten ser det, underbygger dette hennes forklaring», står det i dommen.

Les også

- Ble lagt i bakken og dratt etter håret 10-12 meter

Dømt for å ha slått fotballtrener

I retten ble anklagepunktet om utpressing av fotballtreneren endret til å omhandle ran. Årsaken er juridisk-teknisk. Etter at laget til treneren hadde spilt kamp ble han truet med vold dersom han ikke fremskaffet 100.000 kroner som sønnen til treneren skyldte en venn av skuespilleren.

Skuespilleren truet også med at hvis treneren ikke betalte pengene ville han slå inn fjeset hans og ansiktet til sønnen, brekke bein, knuse leiligheten og bilen til treneren.

Den verbale krangelen kulminerte med at skuespilleren skal ha slått til treneren.

«Truslene skapte frykt hos fornærmede. Han har forklart at han ikke lenger kan gå ut uten å se seg rundt, og han er særlig redd for familien. Han beskrev det som en «frihetsberøvelse». Det er ingen tvil om at handlingen fyller kriteriene for ran.

Handlingen er åpenbart utført med forsett og tiltalte blir å domfelle for dette forholdet», står det i dommen.

Filmet voldshandling

I slutten av mai ble det tatt ut en ytterligere tiltale mot mannen som gjelder grov vold. I tiltalen går det frem at den fornærmede mannen ble slått, og deretter kneet og sparket gjentatte ganger i hodet og overkroppen.

Voldshendelsen er filmet på video, som skal ha blitt delt i sosiale medier. Nettavisen har sett den. Videoen viser den fornærmede mannen komme inn i en leilighet. Utenfor bildet dukker plutselig skuespillere opp. Han slår først mannen hardt i ansiktet.

Når mannen bøyer seg ned, blir han raskt angrepet på nytt, nå kneet flere ganger mot hodet. Episoden skjedde 28. august i 2018.

Den siste voldshandlingen blir altså behandlet i en separat rettssak.

Forsvarer for skuespilleren, Petter Bonde, har tidligere uttalt at hans klient nekter straffskyld også for dette forholdet, men ønsker ikke å utdype dette.

Når denne saken en gang skal opp for retten, risikerer den nå dømte skuespilleren forvaringsdom.

«Aktor har påpekt at tiltaltes straffehistorikk sett i sammenheng med de forholdene han nå skal domfelles for tilsier at tiltalte ved nye domfellelser bør vurderes med tanke på forvaring. Retten er enig i dette, men anser ikke at forvaring er aktuelt i denne saken. Det er for øvrig heller ikke tatt forbehold om dette i tiltalen.»

Les også

- Truet prostituert med å avsløre hva hun drev med til familie og naboer

- Saken gjelder flere alvorlige forhold. Påtalemyndigheten er godt fornøyd med tingrettens dom, og den viser at retten er enig i vår bevisvurdering for samtlige av postene i tiltalen, sier politiadvokat Henrik Rådal til Nettavisen.

- Retten deler også vårt syn i at tiltalte ikke bare har tilrettelagt for de fornærmedes prostitusjon, men også utnyttet de fornærmede ved bruk av vold og trusler. Det er også viktig at inndragnings- og erstatningsbeløpene er relativt høye. Dette viser at denne type kriminell virksomhet ikke skal lønne seg. Straffen på fem års fengsel mener vi er godt begrunnet, og det er en passende straff.

Skuespilleren er også under etterforskning i en grov narkotikasak, hvor han er siktet for medvirkning til oppbevaring av et tosifret antall kilo kokain.

Mannen sitter varetektsfengslet i kokainsaken, men er blitt flyttet fra Halden til Ullersmo fengsel grunnet tre voldsepisoder. Mannen er siktet for alle disse forholdene.

Les også: Skuespiller tiltalt for hallikvirksomhet

Dømt i «sexfelle-sak»

Da han kom inn i rettssalen var han iført en mørk grå treningsjakke med hette, sorte bukser og hadde halvlangt svart hår. Han ble eskortert av to politibetjenter.

Skuespilleren er tidligere dømt for flere voldshandlinger, i tillegg til en rekke andre forhold. Han ble blant annet dømt for vold så sent som i august i fjor.

I 2013 ble han også dømt og utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken».

Han truet, mishandlet og presset flere menn for penger etter å ha lokket mennene med lovnader om sex med unge kvinner.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken