Gå til sidens hovedinnhold

Skuespiller dømt til forvaring: «Voldshandlingen hadde karakter av mishandling»

Mannen i 20-årene er dømt for alvorlige voldsepisoder to ganger på litt over ett år.

Den ferske dommen mot skuespilleren er knusende og retten legger ikke noe imellom når de har dømt mannen i 20-årene til forvaringsdom for en grov voldsepisode som ble filmet med mobiltelefon og delt på Snapchat.

Det var TV 2 som først omtalte nyheten om dommen.

Skuespilleren soner allerede en fengselsdom. I juli 2019 ble han dømt til fem års fengsel for vold og hallikvirksomhet. Mannen er nå dømt til forvaring i seks år med en minstetid på fire års fengsel. Det var faren for ny voldskriminalitet som var avgjørende for at det ble forvaringsdom, som altså er tidsubegrenset.

- Volden bestod av en rekke slag og spark

Mannen var nå tiltalt for to tilfeller av vold, ett av dem mild vold, og flere tilfeller av trusler og vold mot offentlig tjenestemann etter episoder med fengselsbetjenter i Halden og Ullersmo fengsel.

Det var i august 2018, i hans daværende bolig på eksklusive Tjuvholmen i Oslo, den alvorligste voldshendelsen skjedde. Videoen, som Nettavisen har sett, viser den fornærmede mannen komme inn i leiligheten.

Les også: Politiet: Skuespiller tjente flere hundre tusen kroner på hallikvirksomhet

Deretter slår skuespilleren ham i ansiktet med knyttet neve før han fortsatte med flere knespark mot ansiktet og overkroppen. Da den fornærmede lå forsvarsløs på gulvet sparket skuespilleren ham i ansiktet.

Foranledningen skal ha vært at den fornærmede mannen skal ha truet skuespilleren. I retten forklarte han at at fryktet at den fornærmede skulle trekke våpen og at han handlet i nødverge. Dette ble han ikke trodd på.

«Retten mener videre at voldshandlingen hadde karakter av mishandling av XX (den fornærmede mannen, red. anm.). I sin vurdering av dette har retten lagt vekt på at volden besto av en rekke slag og spark, og at den ble utført med uforminsket styrke etter at XX var ute av stand til å forsvare seg.»

- Dommen blir anket fordi vi mener han er feilaktig dømt. Vi mener også at forholdene han er dømt for ikke danner tilstrekkelig grunnlag for å ilegge forvaring, sier mannens forsvarer Petter Bonde til Nettavisen.

Les også: - Eks-kjæresten ble lagt i bakken og dratt etter håret 10-12 meter

Faresignal om ny vold

Skuespilleren ble frikjent for det mildeste voldstilfellet, men også dømt for tre tilfeller av trusler og vold mot ulike fengselsbetjenter.

«Etter rettens syn viser de nå pådømte forhold at tiltalte har en svært lav terskel for å ty til vold når han opplever seg krenket eller at ting går ham imot.

Forsøket på grov kroppsskade viser dessuten en nokså grenseløs voldsbruk, noe som tilkjennegir at tiltalte i forsvinnende liten grad evner å vurdere mulige konsekvenser av egne voldshandlinger. Dette inntrykket ble bekreftet av tiltaltes forklaring for retten, der han søkte å begrunne og rettferdiggjøre egen voldsbruk med de fornærmedes opptreden.

Etter rettens syn er dette er faresignal ved tiltalte, som gir økt risiko for at han på nytt vil begå alvorlige voldslovbrudd.»

Les også: Politiet: Skuespiller slo ned profilert fotballtrener etter kamp

Retten mener at den alvorligste voldshandlingen var planlagt. Skuespilleren ble også observert av to rettssakkyndige under rettssaken, psykologspesialist Bjørn Solbakken og psykiater Audun Møller. De mente at skuespilleren var likegyldig til andres følelser, har lav toleranse for frustrasjon og lav terskel for aggressive og voldelige utbrudd. I tillegg påpekes skuespillerens markerte tendens til å gi andre skylden.

«Basert på de risikofaktorer som ble ansett å gjøre seg gjeldende, konkluderte de sakkyndige med at tiltalte befinner seg i en gruppe med høy risiko for fremtidig alvorlig kriminalitet, herunder vold.»

Bilder som ble lagt frem i retten viser at den fornærmede mannen hadde flere hevelser og merker i ansiktet. En legeerklæring bekreftet også dette, ifølge dommen, som er klar på at skadepotensialet var stort.

Fra arkivet: - Frøken Norge-modell lokket menn i sexfelle

- Vold utført med stor kraft

«Når det ses hen til at volden ble utført med stor kraft og rettet seg mot hode og overkropp, er det likevel overraskende og heldig at XX unngikk å få langt større og mer alvorlige skader.

Retten viser særlig til ansiktssparket som tiltalte utførte med stor kraft i en situasjon der XX var satt ut av stand til å beskytte seg mot sparket. Dette sparket hadde potensiale til å gi XX en svært alvorlig skade, og retten er ikke i tvil om at tiltalte holdt dette som et sannsynlig utfall.»

Retten avviser blankt at den fornærmede på noe tidspunkt forsøker å angripe skuespilleren.

«At tiltalte likevel fortsatte å utøve grov vold mot XX, gir handlingene et sadistisk og graverende preg. Det er ingen tvil om at tiltalte var seg bevisst disse forhold.»

Skuespilleren er fortsatt under etterforskning i en grov narkotikasak. Nettavisens kilder opplyser om at det dreier seg om medvirkning til oppbevaring av et tosifret antall kilo kokain. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Lurte menn i sexfelle

Allerede før den alvorlige dommen i fjor sommer hadde skuespilleren en omfattende straffehistorikk. I august 2018 ble han dømt til ett år og én måneds fengsel for vold og trusler.

Han skal blant annet ha overfalt en mann på et treningssenter og sparket en arrestforsvarer og spyttet en annen i ansiktet.

I 2013 ble han dømt til 373 timer samfunnstraff for å ha truet og fysisk presset minst sju menn for penger i den såkalte sexfelle-saken.

I den saken ble menn lokket til en leilighet av unge kvinner med lovnad om sex. I stedet ble de utsatt for trusler og utpressing. Han unngikk fengsel på grunn av sin lave alder, at han tilstod forholdene og lang saksbehandlingstid.

Etter dommen i 2013 skiftet skuespilleren navn. Mannen har hatt roller i kjente norske filmer, og har ved en rekke anledninger vært omtalt i ulike medier.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken