*Nettavisen* Nyheter.

Slakter egen «bank»

Foto: SPK.

Statsansatte oppgitt over egen utlånsinstitusjon.

03.06.13 10:19

Omlag 400.000 statsansatte har muligheten til å skaffe seg landets laveste rente på boliglån, noe Nettavisen NA24 ved flere anledninger har satt fokus på. Les mer i artiklene Statens superlån tilsvarer saftig lønnstillegg og Her er landets billigste banker.

Det er imidlertid lang fra alle statlige arbeidstakere som er fornøyd med ordningen.

Nettavisen NA24 har fått en rekke innspill fra statsansatte som alle er sterkt kritisk til utlånspolicyen til SPK. Kritikken går først og fremst på at det for nyutdannete med normale økonomiske forhold så å si er umulig å få lån i SPK. De mener at dagens utlånpolicy favoriserer eldre ansatte med høyere lønninger og lavere lån enn gjennomsnittet.

Har du en historie du vil fortelle om boliglånsbehandlingen i SPK? Kontakt journalisten her.

Begrunner ikke avslag
- Det er store forskjeller mellom SPK og private banker, noe som ikke alltid kommer fram i medias sammenligning av renten i SPK med renten i andre banker. For det første er SPK et forvaltningsorgan, ikke en serviceinstitusjon. Det merkes godt når man har kontakt med dem. Mitt avslag hadde ingen utførlig begrunnelse. Avslaget inneholdt en setning som ikke gjorde meg noe klokere på hvilke hensyn som ble lagt til grunn for avslaget, skrive en kilde til Nettavisen NA24.

Han tok kontakt med SPK for å få vite bakgrunnen for avslaget.

- SPK ville ikke ut med årsaken. Etter en lang opphetet diskusjon, fikk jeg til slutt opplyst selv om min likviditet var upålagelig (mer enn god nok for stort lån i private utlånsinstitusjoner), hadde jeg for lav inntekt i forhold til lånebeløpet jeg søkte om. Det jeg ikke synes kommer godt nok fram i media er for det første de rigide reglene SPK følger, skriver kilden.

Frynsegode kun for noen få
Han mener SPKs regler i realiteten utelukker svært mange far et "frynsegode" som er ment for alle.

- Vi statsansatte har sikker jobb, god pensjon og altså billig lån hvis man skjønner hvordan man skal søke. Min hovedkritikk mot ordningen,er at jeg synes den bør være et insentiv for unge mennesker til å søke jobb i staten. Det er den ikke i dag. Har du studielån, begynner på relativt lav lønn og med lite egenkapital kan du glemme å få lån i SPK. Det er den eldre garde i staten som bruker SPK, da de har relativt lite gjeld og høyrere lønn enn de yngre. Er det ikke nettopp unge, nyutdannede statsansatte som primært bør nyte godt av denne ordningen?, spør kilden.

- Sjekkerende negativt møte
En tidligere statsansatt er enda mer kritisk til SPKs behandling av lånesøknader.

- Mitt møte med SPK opplevdes sjokkerende negativt. Saksbehandlere var frekke, de avbrøt kontinuerlig samtaler – og jeg opplevde å bli skjelte ut etter noter. En av dem skrek inn i røret at det ikke var SPKs ansvar å sørge for at folk fikk lavere lån, før jeg knapt fått sagt hva jeg het, sier kilden til Nettavisen NA24.

Fungerer som en usosial ordning
Hun mener i likhet med den første kilden på at det gunstig boliglånet bør være et gode langt flere av statens ansatte.

- Slik det er nå er det etter min oppfatning en usosial ordning som gir de som allerede har romslig økonomi enda bedre økonomi. I disse tider der den offentlige startlån-ordningen er i søkelyset blir jeg mildt sagt oppgitt over å se at Statens Pensjonskasse tydeligvis opererer på samme måte. Er det min direktørkollega som har stort hus, romslig og god økonomi, samboer å dele utgiftene med som skal nyte godt av lavere rente. Eller kan det være at slike som meg; alenemor, boliglån, billån, studielån som kan nyte godt av denne ordningen? Jeg har god inntekt, sikker jobb og ingen problemer med betjening av lån. Allikevel blir jeg holdt utenfor «det gode selskap» i SPK, sier kvinnen.

Totalvurdering
SPK opplyser at det per 30.04.2013 var cirka 63.500 som hadde boliglån i SPK. Gjennomsnittlig utbetalt beløp per lån var 1.354.000 i 2012.

- Hva er de detaljerte kravene som må oppfylles for å kvalifisere til boliglån hos SPK?

- Låneordningen i Statens pensjonskasse er en del av hovedtariffavtalen i staten. Alle våre medlemmer kan søke om boliglån i SPK, både yrkesaktive og pensjonister. Er du ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse, er du medlem. Det stilles også krav om sikkerhet innenfor 80 prosent i egen bolig. Som egen bolig regnes bolig der du har, eller vil ha din folkeregistrerte adresse, sier lånesjef i SPK Reda Louhibi.

- Hvordan beregner dere hva en statlig ansatt maksimalt kan oppnå i boliglån?

- På samme måte som bankene, gjør vi en kredittvurdering når vi vurderer søknader. Vi gjør da en totalvurdering av inntekt, gjeld, sikkerhet, egenkapital og andre faktorer som kan være viktige for betalingsevnen og -viljen. Det er altså mange kriterier som legges til grunn. På våre nettsider har vi en forenklet låneevnekalkulator som kan gi en indikasjon på hvor mye våre medlemmer kan låne ut fra opplysningene de oppgir, sier Louhibi.

Han presiserer at SPK ikke er en bank, men en forvalter av en ordning fremforhandlet av arbeidstakerorganisasjonene og staten som arbeidsgiver.

- Vi har fastlagte rammer å forholde oss til, og det kan være grunnen til at vi oppfattes som «strenge». Vi er imidlertid opptatt av å gi god service og informasjon gjennom hele låneprosessen, og medlemsundersøkelsene våre tyder også på at de fleste synes vi gjør det, utdyper Louhibi.

Han mener det på mange måter er et samfunnsproblem at unge i etableringsfasen har vanskelig for å komme inn på boligmarkedet.

- Låneordningen i SPK er imidlertid ikke et velferdspolitisk virkemiddel, men en del av hovedtariffavtalen i staten. Ordningen er resultatet av forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og staten som arbeidsgiver. Alle arbeidsgivere står fritt til å tilby sine ansatte tilsvarende ordninger. Vår jobb er å administrere ordningen og de vilkårene partene har forhandlet seg fram til, sier han.

I 2012 mottok SPK 30.254 søknader om boliglån. Cirka 13 prosent av søknadene ble avslått.

- Hvorfor setter dere ut saksbehandlingen av lån til et privat inkassoselskap som Lindorff?

- Etterspørselen etter lån Statens pensjonskasse varierer mye med betingelsene og forholdene i markedet ellers. Når etterspørselen svinger mye betyr det utfordringer for oss i forhold til å dimensjonere kapasiteten vår. Derfor leier vi inn ekstra kapasitet ved behov, og har en avtale med Lindorff som bistår oss. Til tross for det kan behandlingstiden i perioder bli nokså lang sammenlignet med en bank når vi som nå opplever stor økning i antall lånesøknader, sier Louhibi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag