*Nettavisen* Nyheter.

Slakter populær spareform

En ny rapport fra Kredittilsynet kan være nådestøtet for utskjelt spareform.

Den siste tiden har media satt søkelys på såkalte sammensatte produkter, og det har fremkommet at de fleste langt fra er noen gullkantet investering.

Se forklaring på begrepet sammensatt produkt i faktarammen til høyre.

En fyldig rapport fra Kredittilsynet bekrefter nå dette bildet.

- Ser vi på snittavkastningen så viser den at du ikke får noe mer avkastning enn ved å investere til risikofri rente. Samtidig er sammensatte produkter langt mer risikable, sier direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo til Nettavisen.

Produktet mister popularitet
Han sier at tilsynet har vært kritisk til disse produktene lenge.

- Etter at vi ba om strengere krav til informasjon rundt produktene i 2006 ser vi at det ikke selges like mye av disse lenger, sier Skogstad Aamo.

Kredittilsynet vil nå jobbe for å få på plass strengere regler rundt salg av slike produkter. Reglene ventes å være klare innen utgangen av januar. Det kan bli nådestøtet for sammensatte produkter.

-Vi tror at dette produktet nå vil miste ytterligere popularitet, og vi spår at det er på vei ut, sier Skogstad Aamo.

Ikke garantert avkastning
Sammensatte produkter går også under navnet garanterte spareprodukter. Dette fordi du skal være garantert mot å tape pengene dine. Dette stemmer til en viss grad hvis du ikke tar opp noe lån for å gjøre investeringene, men selv med ren egenkapital kan du tape penger i form av etableringsgebyr.

- Det er nok dessverre mange som har trodd de er sikret å unngå tap også når de lånefinansierer, tror Skogstad Aamo.

Men problemet er at du da må betale ned renter på lånet.

- Hvis det du betaler i renter for lånet er mer enn du får i avkastning, så blir det raskt en del tap, sier Skogstad Aamo.

Dersom avkastningen er høyere enn lånekostnaden vil du tjene på å lånefinansiere, men det har ikke vært tilfellet med de fleste produktene Kredittilsynet har sjekket.

Dårlig avkastning målt mot risiko
Hovedtyngden av investeringene i sammensatte produkter er gjort ved lånefinansiering. 80 % av de 39 milliardene nordmenn har plassert, er lånt av bankene.

- Vi fraråder folk å lånefinansiere slike produkter. Lånefinansiering er ikke en god ide, for det øker risikoen mye. Utsiktene til avkastning står ikke i samsvar med risikoen, mener kredittilsynsdirektøren.

Over halvparten ga negativ avkastning
De 218 produktene med 80 % lånefinansiering som Kredittilsynet sjekket, hadde i gjennomsnitt bare 2 % årlig avkastning.

Hele 118 av disse produktene hadde en avkastning på 0 eller lavere, og på 89 av produktene tapte sparerne mer enn 5 % årlig på egenkapitalen.

Avkastningstallene er i hovedsak beregnet på produkter med løpetid 3-5 år, og de er beregnet før etableringsgebyr. Etableringsgebyr varierer, men ligger ofte i området 1 – 4 %. Dermed er den reelle avkastningen enda dårligere for sparerne.

Høyere avkastning med høyrente
For investeringer som ble gjort uten lånefinansiering var den gjennomsnittlige avkastningen 4 %, altså dobbelt så høy som ved lånefinansiering, men fortsatt lav.

- På høyrentekontoer har det i flere år vært mulig å få en avkastning rundt dette nivået, sier Skogstad Aamo.

For tiden tilbyr for eksempel Bank Norwegian 6 % rente på første sparekrone , uten noen form for etableringskostnader og helt risikofritt opp til 2 millioner kroner.

Har du noen erfaringer med sammensatte produkter? Kommenter under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.