OSLO (Nettavisen): En ny evaluering basert på vurderinger av issmelting på Grønland og Antarktis viser at økende CO2-utslipp og smeltende is kan lede til et «worst case-scenario» der konsekvensene langt overstiger det som ble skissert i den siste store rapporten fra FNs klimapanel, melder det vitenskaplige tidsskriftet og nettstedet New Scientist.

Gruppen av forskere som nå har publisert sin studie i det amerikanske forskningstidsskriftet PNAS, mener det er en 1/20 sjanse for at havnivået vil øke med to meter innen 2100. En av dem, Jonathan Bamber, professor ved University of Bristol i England, beskriver de mulige konsekvensene som et mareritt:

- Hvis vi ser noe slikt i løpet av de neste 80 årene, står vi overfor et sosialt sammenbrudd av et omfang det er vanskelig å forestille seg, sier han ifølge New Scientist.

Cicero: Må tas på alvor

Forskningsdirektør Gunnar Myhre i Cicero sier den nye studien føyer seg inn i rekken av nyere forskningsfunn som peker i samme retning: Tidligere prognoser for havstigning må kanskje justeres opp og det kan begynne å akselerere raskere enn vi hittil har trodd.

Myhre understreker at det fortsatt er stor usikkerhet, men er klar på at de mest alarmerende prognosene må tas på alvor:

- 5 prosent sjanse betyr at faren for at det skal skje ikke er veldig stor, men det er mulig, og det ville ikke vært en risiko vi hadde akseptert hvis det var snakk om en ulykke, sier han til Nettavisen.

London, New York og Shanghai truet

Rundt 1,79 millioner kvadratkilometer med landmasse kan gå tapt og opptil 187 millioner mennesker kan bli fordrevet, ifølge de nye vurderingene fra Jonathan Bamber og Hans kolleger.

Landmasser som Nilen-deltaet og store deler av Bangladesh står i fare. Videre vil store byer som London, New York og Shanghai være truet.

- For å sette det i perspektiv: Flyktningkrisen i Syria resulterte i rundt 1 million flyktninger til Europa. Det er omtrent 200 ganger mindre enn det antallet som vil bli fordrevet hvis havnivået stiger med 2 meter, sier Bamber ifølge BBC.

Antarktis-isen endrer bildet

2013-rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vurderte bare sannsynlige scenarier, mens den nye studien ser bredere på det og også tar med det som er mindre sannsynlig. Når det er snakk om temperaturstigning på inntil 2 grader Celsius, er det isen på Grønland som er den største bidragsyteren til stigning av havnivået, men om snittemperaturen stiger ytterligere og eventuelt øker med 5 grader kommer Antarktis-isen inn i bildet.

Rapporten «Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expert judgment» ble publisert 20. mai 2019. Se lenke her.