Gå til sidens hovedinnhold

Slår helsealarm i Groruddalen

Nye tall viser at helsetilstanden blant minoritetene har forverret seg siden 1990-tallet. Diabetes, kols, astma, kreft og psykiske plager er i vekst i Groruddalen.

Groruddalen: En undersøkelse foretatt av Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå viser at helseforskjellene mellom øst og vest i Oslo har økt siden 90-tallet. Samtidig blir helsegapet mellom den norske og ikke-etnisk norske befolkningen stadig større.
I Groruddalen, hvor utdannings- og inntektsnivået er lavest i byen, kommer forskjellene tydeligst frem. Særlig psykiske plager som angst, uro og depresjon er alarmerende, påpeker stortingsrepresentant og leder for Oslo Arbeiderparti Jan Bøhler (Ap).
Dette viser at vi ikke har tatt over oss alvoret i helseforskjellene. Gapet mellom øst og vest har økt, sier han.

Dystre tall

Ap-politiker og groruddalsbeboer Jan Bøhler er nestleder av helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Komiteen legger denne uka frem en stortingsmelding om helseforskjellene i Oslo. Bøhler er saksordfører for denne. Tall viser at typiske livsstilssykdommer som kols, kreft, diabetes, astma og allergi er i vekst blant minoriteter. 18 prosent av kvinnene og 15 prosent av menn har diabetes. Blant nordmenn er forekomsten henholdsvis fire og to prosent. 12-15 prosent av barn og unge i familier med lav utdanning og inntekt, har astma. I familier på vestkanten er tallet 4-6 prosent.
Jeg er særlig bekymret for barn og unge i de østlige bydelene, ikke bare minoritetsbarn. Helseproblemene er 2-3 ganger så høye i områder med mye veistøv, forurensning, og det at foreldrene røyker.
Målingen tar for seg sosial ulikhet i helse, og viser at helsetilstanden er verre enn tidligere antatt.
Jeg har sett tall fra Stovner og Grorud som viser at det ligger enda høyere enn 18 prosent. Enkelte steder ligger det oppimot 28 prosent, sier Bøhler.
Psykiske plager som angst, uro og depresjon har en forekomst på 24 til 27 prosent blant innvandrere. Blant nordmenn ligger tallet på 10 prosent. Bøhler synes dette er særlig alarmerende.
Det er veldig alvorlig. Man kommer til en fremmed kultur hvor man har problemer med å finne sin rolle i samfunnet, arbeid, språk, og usikkerhet rundt hvordan alt fungerer. Ofte har man dårlig økonomi og problem med å komme igang, sier han.

Barn og unge

Overgang til et uvant kosthold kan også være noe av årsaken til fremveksten av livsstilssykdommer, tror Bøhler.
Det er illevarslende. Vi må ha mer forskning på hvorfor så mange har astma og allergiplager. Vi mangler kunnskap til å bekjempe dette på en god måte, sier han.
Helseundersøkelsen viser at den dårlige helsetilstanden har med lav utdanning og inntekt å gjøre. Minoritetsgruppene rammes i økende grad av kols, astma, allergi, enkelte krefttyper og angst.
Jeg har sett tendensene selv i mitt nærmiljø. Overraskende mange har diabetes, kols og allergiplager. Det er overraskende tall i et land med stadig økende velferd. Dette er en stor utfordring som bør være et stort tema i politikken og i høstens valg, sier Ap-politikeren.
Bøhler mener et svekket kommunalt helsetilbud ved skolene i Groruddalen også kan ligge bak som en årsak. Han varsler konkrete tiltak fra regjeringens side.
Skolehelsetjenesten har vært i en dårlig utvikling de siste tiårene. Da jeg gikk på skolen var det fast helsesøster på skolen. I Alna har man nå 1.100 unger per årsverk. Nå flytter skolehelsetjenesten rundt. Ungene trenger et mer stabilt tilbud, sier Bøhler.
Utbygging av skolehelsetjenesten er en av Ap sine valgkampsaker i høstens kommunevalg. Ap-politikeren mener en bred satsning innenfor mange sektorer må på plass, ikke bare rene helsetiltak.
Det skjer mye positivt i Groruddalen, men de sosiale helseforskjellene må tas på alvor. Å bekjempe helseproblemer i Groruddalen, handler om gratis kjernetid, språkopplæring, utvidet skoletid, frokost, frukt og grønt, sier Bøhler.
Han ser den brede groruddalssatsningen som viktig i kampen for bedre helse.
Et miljølokk over E6 har også med dette å gjøre. Her må vi tenke bredt, sier Bøhler.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis