I fjor høst fant Tracey Goldstein og hennes forskerteam en viruskobling mellom Sverige og Stillehavet. Goldstein leder Predict, et globalt og ambisiøst program for forskning på hvordan virus smitter mellom dyr og mennesker, med laboratorier og forskningsteam i drøyt 30 land.

Les også: WHO ber Kina stenge de farlige våtmarkedene

Spor av virus fra døde seler i Kattegatt, trolig fra 2002, ble i 2019 funnet igjen i en annen dyreart, sjøoter, som hadde dødd av viruset på den andre siden av kloden, på Alaskas Stillehavskyst. Etter å ha saumfart forklaringer og samkjørt enorme datamengder, gir Goldstein et tydelig svar i et ferskt intervju med den svenske avisen Expressen:

– Det viser seg at dette sammenfaller med issmeltingen i Arktis, sier Goldstein.

Les også: Ny forskning: Virusspredning skyldes menneskelig aktivitet

Nye spredningsveier

Poenget? Jo, issmeltingen i Arktis har åpnet nye spredningsveier ved at dyrestammer som ellers aldri hadde påtruffet hverandre kommer i kontakt og dermed også utsettes for virusenes iboende evne til å mutere og hoppe mellom dyrearter. Forskeren er ikke bekymret for selve viruset som i dette tilfellet spredte seg på denne måten (en slags variant av meslinger), men for at klimaendringene øker spredningspotensialet:

- Lærdommen er at vi må forsøke å bremse issmeltingen. Når miljøet endres på denne måten, kommer slike fenomener til å oppstå langt oftere.

Mens Covid 19 trolig stammet fra flaggermus omsatt på et marked i Wuhan, kan jegere blant urbefolkningen i nord bli eksponert for nye virus fra fra sel eller andre havdyr.

– Tanken nå er å få opp kunnskap om virusene før det er for sent, sier Goldstein til Expressen.

Les også: Gresshoppeinvasjon truer millioner i Øst-Afrika

Flaggermus-avføring på kjøkkenet

Tracey Goldstein og Predict har også sett nærmere på hva som skjer på landsbygda i Kampuchea. Her finnes alle ingredienser for en ny global pandemi, mener hun.

Landets bønder har nemlig oppdaget et nytt «svart gull»: avføring fra flaggermus, som skal være utmerket gjødsel for dyrking av ris, frukt og korn i et tørt klima med lite direkte dyrkbar jord. Flaggermusene kan dessuten spise sine egen vekt i mygg og insekter, som kan bremse utbrudd av malaria og sikavirus. Men metodene for innhenting får varsellampene til å blinke rødt:

- Vi besøkte hjem der bøndene hadde flaggermus hengende fra taket innendørs, der barn lekte og kvinnene lagde mat. Avføringen samles i sekker og sendes avgårde, også til eksport. Her kan et virus spres svært raskt til hele Asia, sier Goldstein.

Goldstein forteller om liknende forhold i thailandske grotter der bønder i tøfler og shorts samler inn flaggermus-avføring:

- Viruseksperter nærmer seg ikke et slikt sted uten romdraktliknende beskyttelse.

Les også: Koronasyk kvinne testet negativt – smitten satt dypt i lungene

Fra flygehunder til husdyr

Nipahvirus kan flaggermus overføre til mennesker via griser. Om lag 40-75 prosent av de som smittes av dette dør av pustebesvær. I Bangladesh har det vært årlige utbrudd.

– I Nepal kunne vi studere hvordan Nipahviruset gikk fra flygehunder som hang i trærne der de drakk av palmesirup. Urin og avføring havnet på griser som fant skygge under trærne.

Veibygging i jungel-områder bidrar også til å øke risikoen for flere virusutbrudd, påpeker viruseksperten. Byggingen eksponerer mennesker, men også husdyr som følger med, for virus fra ville dyr. Men veier er ikke bare negativt, siden det blant annet øker tilgang til helsetjenester. Men opplysning, bevissthet og god beskyttelse er veien å gå, heller enn forbud, tror Goldstein, både når det gjelder veier i jungelen og gjødsel fra flaggermus.