Gå til sidens hovedinnhold

Slår «knockout» på gutta

- Dette er ønsket utvikling, og en viktig del av likestillingsprosessen, sier utdanningsminister Tora Aasland.

Ferske tall viser at det er 135.000 kvinner på norske universiteter og høyskoler, og kun 87.000 menn. Dette er en aldri så liten smygende revolusjon i skolesystemet, da det nå er kvinner som er i klart flertall.

Les kommentar:Menn sinker i utdanning

- Økningen av kvinnelige studenter er definitivt ikke et problem. Vi trenger mangfold av kloke hoder, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til Nettavisen.

Hun påpeker at det ikke er mange år siden denne fordelingen ville vært utenkelig, og at kvinner i flere yrker trengs.

- Dette er ønsket utvikling, og en viktig del av likestillingsprosessen, forteller Aasland.

Kvinnen faller derimot av når det kommer å studere til professornivå. Her finner vi flest menn.

- Vi savner flere kvinner i professorstillinger, hvor mannen fremdeles dominerer, sier statsråden.

Annonse:Bedre hukommelse, bedre konsentrasjon og høyere IQ med Hjerneklubben.no

Ingen flere kjønnskvoter til menn
Per i dag har kvinnene langt flere studieretninger hvor det gis kjønnspoeng. Menn får kun slike poeng dersom de søker på veterinærlinje.

- Er det aktuelt med flere linjer som gir menn kjønnspoeng?

- Nei. Vi ønsker ikke at dette skal være et generelt virkemiddel. Og som sagt, økningen er ikke et problem. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre noe med, sier Aasland.

- Kan denne utviklingen forandre det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret som vi kjenner det? Både i arbeidslivet, og på hjemmefronten?

- Vi ser jo tendenser, men det vil nok ikke forandre seg radikalt. Men jeg håper på likestilling alle veier. At også fordelingen i hjemmet kan bli mer rettferdig, forteller hun.

Dropper ut fra videregående
Aasland forteller at roten til problemet er at altfor mange gutter dropper ut fra videregående, og begynner rett i arbeidslivet. Hun understreker viktigheten av en utdanning.

- Vi har som et mål å vise at det vil bli et behov for arbeidskraft med høyere utdanning. Samfunnet vil i mye større grad etterspørre mennesker med utdanning fra høyskoler og universiteter. Har du ikke det da, kan du få store problemer, forteller statsråden.

- Vi har ikke som mål å stoppe kvinner i å ta høyere utdanning, fortsetter hun.

Aasland påpeker at flere arbeidsplasser som i dag kun krever grunnutdanning, vil etter hvert kreve høyere utdanning. Derfor mener hun det er utrolig viktig å motivere unge mennesker til å fullføre videregående. Spesielt gutter, da det er flest gutter som dropper ut.

- Gutter er nok noe mer praktiske av seg. Meg selv og kunnskapsminister Kristin Halvorsen jobber med å tilrettelegge undervisningen slik at den får bedre kontakt med det praktiske liv. Dette er det aller viktigste vi jobber med, avslutter Aasland.

Enkelte skoler ønsker flere gutter, og derfor har studentene tatt saken i egne hender. Bare se på denne filmen fra studentene på Høgskolen i Harstad.

HTML EMBED

Kommentarer til denne saken