En undersøkelse fra treningssenterkjeden SATS, hvor mer enn 1000 norske medlemmer har svart, viser nemlig at mer enn 60 prosent oppgir at de trener mindre enn før.

47 prosent av de spurte svarer at den fysiske formen er dårligere, eller mye dårligere, sammenlignet med før koronaviruset kom i mars.

Les også: Nordmenn er for tjukke: Spesielt ett tiltak engasjerte på Debatten

Blant årsakene til at det er krevende å holde seg fysisk aktive, svarer medlemmene at de blant annet mangler motivasjon og kreativitet til å bedrive egentrening, at de ikke har plass hjemme, mangler utstyret eller at vær og årstid gjør det vanskelig.

Også en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor viser at hver tredje nordmann sier de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet.

- Det er jo bekymringsfullt når vi ser hva medlemmene skriver. Det bekrefter også direkte tilbakemeldinger vi får fra medlemmer som er fortvilet. De kan ikke lenger ha faste rutiner, sliter med å få til trening på egenhånd og savner det sosiale. Det går spesielt mye på den mentale biten, som påvirkes av det hele, sier Wenche Evertsen, landssjef for SATS i Norge, til Nettavisen.

Senirorrådgiver i Opinion, Nora Clausen, sier antallet nordmenn som har fått dårligere fysisk form aldri har vært høyere under koronapandemien enn nå i desember.

- Mangel på treningstilbud og snart ribbe gjør ikke utgangen av året 2020 til det sprekeste, forteller hun.

Les også: Slår alarm om hjemmekontor: - Jeg er bekymret

- Kan få langvarige konsekvenser

Evertsen understreker at SATS ikke er den eneste fysiske arenaen som er stengt ned, og at det viktigste må være å få folk i aktivitet igjen. For øyeblikket er det 40 SATS-sentre som er stengt i Oslo-området.

- Det er velkjent at det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og mental helse. Det er derfor stor grunn til å frykte de langvarige konsekvensene for folkehelsen – både fysisk og mentalt, mener Evertsen.

Les også: Forsker: Slik holder du på treningsvanene (+)

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, enig med SATS' landssjef.

- Det er en bekymring vi deler. Vi ser at folk beveger seg mindre og spiser mer usunt nå under koronapandemien. Det blir mye stillesitting, som er er utfordrende for fysisk og psykisk helse, sier Gerhardsen til Nettavisen.

- Vi vet mye om det, og det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet har mye med den mentale helsa vår å gjøre. Jeg merker det selv, etter en lang dag med kun hjemmekontor, at det hjelper skikkelig med bare en liten tur ut. Men nå er det nitrist, mørkt, vått og grått vær. Da blir det vanskeligere enn det det var i sommer, utdyper generalsekretæren.

I undersøkelsen har SATS spurt medlemmene om hvorfor de trener. 89 prosent svarer at de trener for å holde seg i form, mens hele 62 prosent svarer at de trener fordi det er viktig for det mentale.

Trekker fram utsatte grupper

Områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Knut-Inge Klepp, synes det er vanskelig å vurdere nøyaktig hvordan folkehelsen er påvirket under pandemien.

- Ulike grupper påvirkes også ulikt. Blant eldre enslige ser vi at det det rapporteres økt ensomhet, mens dette ikke er tilfelle på samme måte blant yngre og de som bor med familie. Grupper som har mistet jobben eller er permittert opplever økonomisk usikkerhet, noe som påvirker helsen på mange ulike måter, sier han til Nettavisen.

Klepp, som er direktør for psykisk og fysisk helse i FHI, forteller at de også er bekymret på generelt grunnlag over at for mange blir inaktive under koronapandemien.

- Spesielt ettersom både organiserte treningstilbud og den daglige aktiviteten, for eksempel til og fra jobb, er borte for mange. Barn og unge, samt lavinntektsgrupper er nok de gruppene som er mest utsatt, og pandemien kan derfor bidra til økt ulikhet i helse, mener han.

Les også: Norsk helsetopp med beskjed til alle som er skeptiske til vaksinen

Evertsen i SATS sier på sin side at de som er mest skadelidende, er de som har mest behov for trening.

- Vi er særlig bekymret for to grupper: de som bor trangt og i sentrum av de store byene, og de som har et særlig behov for spesialtilpasset trening og apparater, sier hun.

- Krevende

Selv om landssjefen i SATS har full respekt for myndighetenes behov for å begrense mobilitet og samling av mennesker, i arbeidet med å begrense koronasmitte, håper hun politikerne prioriterer arenaer for fysisk aktivitet.

- Man får virkelig bare håpe det kommer så fort som mulig, helst allerede 7. januar - når Oslo kommune kommer med ny oppdatering på anbefalingene sine. Det avhenger selvfølgelig av om smitteutviklingen i Oslo har en nedadgående trend, så vi får bare se hva som skjer, sier Evertsen.

Gerhardsen mener også det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet igjen når det er forsvarlig.

- Det er krevende for folk, spesielt når det har gått såpass lang tid, men det å få på plass idrett og trening igjen er vel så viktig som å åpne skjenkingen, mener hun.

- Med tanke på hvor liten smitte det har vært på treningssentre i Norge, kunne man åpent opp allerede nå i Oslo?

- Det er vanskelig å ta for seg bransje for bransje sånn, men når vi kommer over jul og forhåpentligvis skal åpne igjen, er det klokt å tenke at helsa kommer foran, sier Gerhardsen.

Les også: Norge starter vaksinasjonen 27. desember, bekrefter Erna Solberg