TELEMARK TINGRETT / SKIEN FENGSEL (Nettavisen):

Da terroristen forklarte seg under den første rettsdagen hevdet han å ta avstand fra bruk av vold og terror. Han påstod også at han gråt for ofrene hver dag, men han tok heller ikke det fulle ansvaret for de 77 drapene 22. juli 2011.

I tillegg sa han at han ikke angret på handlingene. På begynnelsen av rettsdagen gjorde han også to nazihilsener.

SE VIDEO: Dette sier Breivik om de knalltøffe soningsforholdene

I 2012 ble Breivik dømt til 21 års forvaring, som er en tidsubestemt dom, med en minstetid på ti år i fengsel (se faktaboks om forvaring lenger nede).

Han har nå søkt om prøveløslatelse, noe han har krav på å få behandlet i retten når minstetiden er sonet.

KOMMENTAR: Sirkus Breivik med strategisk tabbe

Laget hakekors av avføring

Under utspørringen fra forsvarer Øystein Storrvik trekker han frem at Breivik ikke er gitt noen for tillit i fengselet som kan vise at han fortjener en sjanse. Breivik påstår hardnakket at han aldri har tidligere har vært voldelig før han begikk de 77 drapene 22. juli.

- Jeg har aldri vært voldelig og har aldri hatt intensjon om det. Grunnlaget for straff skjønner jeg veldig godt. Det er et krav om hevn og de vil at jeg skal lide så mye som mulig. Jeg ønsker å fortsette livet mitt.

Forsvarer Storrvik antyder at Breivik fortjener en sjanse til å vise tillit og at han følger regler. I løpet av sine ti og et halvt år i fengsel hevder Breivik at han aldri har brutt regler, for uten en protestaksjon han gjennomførte i 2018.

- Protestaksjonen var med ikke-voldelige midler. Jeg laget hakekors av avføring. Det var ekstreme, men ikke-voldelige midler. Det fungerte veldig dårlig for min del og jeg ble veldig deprimert. Utenom det unntaket har jeg oppført meg eksemplarisk og følger alltid regler.

Les også: Breiviks far reagerer kraftig på rettssaken

I retten fortalte terroristen og massedrapsmannen om et strengt regime i fengselet. Han er den eneste i Norge som i dag soner under særlig høy sikkerhet (SHS) som er det strengeste sikkerhetsnivået.

- Jeg behandles som dyr hver eneste dag. Det er enorme ydmykelser hver dag. Før 2020 fikk jeg bare lufting en gang i uken. Men nå får jeg lufting tre ganger i uken. Det betyr utrolig mye for mental helse.

- Sitter bak et gult bur

Breivik forteller også om et strengt besøksregime som foregår bak glassvegg. I møte med sin egen advokat er det et gitter som skiller dem.

- Jeg sitter bak et gult bur når vi (Breivik og forsvareren) snakker sammen som om jeg var et dyr. Det er det nærmeste jeg har hatt menneskelig kontakt, for uten den med betjentene.

- Det beste for Norge er at jeg får forlate Riket og sier fra meg statsborgerskapet. Men hvis jeg blir nektet dette er det kanskje beste alternativet vanlig husarrest.

I retten fortalte Breivik også om ulike besøksvenner, heriblant ung kvinne.

- De tillot kontakt med en de valgte til meg, jeg tror kanskje hun var forelsket, jeg vet ikke. Hun hadde ønske om å finne en mann og starte familie, men jeg anbefalte henne å finnen en annen og gå videre i livet.

Breivik sier at han kun har hatt telefonkontakt med kvinnen. I tillegg til henne har han hatt besøk av en feltprest fra Forsvaret.

- Han har kommet på besøk en gang i uken siden 2014 og er en profesjonell. Men jeg setter veldig pris på ham og vår relasjon. Han er ekstremt oppegående. Jeg vil heller snakke med en intelligent fiende enn en dum venn.

I retten hevdet Breivik også at han er blitt kontaktet av 3500 personer som ønsker å ha kontakt med ham. Det kom også frem at han har hatt samvær med to ulike medfanger.

Det ble bare to møter med den første medfangen, mens han hadde ti møter med den siste medfangen som ble løslatt for ca et år siden, får Nettavisen opplyst.

- Han siste var veldig bra, men de valgte jo en som skulle løslates. Jeg snakket med ham cirka ti ganger.

Nettavisen får opplyst av fengselskilder at møtene med medfanger foregår under strenge regimer og under konstant overvåking. I møtene er det flere betjenter i rommet av sikkerhetshensyn. Møtene skal ha hatt en varighet på i overkant av en time i hvert tilfelle.

Nynazist vil ha Breivik-kontakt

Til rettssaken ble også den profilerte nynazisten Pär Öberg fra Den nordiske motstandsbevegelsen kalt inn som vitne etter Breiviks eget ønske.

Over telefon sa Öberg at han og organisasjonen er åpne for kontakt med Anders Behring Breivik. Han vitnet i retten via telefon.

Öberg kjenner ikke Brevik fra før og de har ikke hatt noen kontakt.

– Nei, ikke i det hele tatt, sa han.

Öberg var imidlertid åpen for å ha kontakt med Breivik, og sa at også Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren er åpne for å ha sosial kontakt med ham.

Öberg sa videre at han gjerne brevveksler med Breivik dersom han får lov til det. Storrvik spurte da om det er fare for at dette utgjør en sikkerhetsrisiko og fører til ny voldsutøvelse.

– Nei, det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror at om han får utløp for sine syn på et nyansert vis, så koker det ikke over som det kan gjøre i enkelte tilfeller, sa han.

De første to årene av soningen var det ingen som fikk lov å snakke med terroristen, hevdet han. Heller ikke betjentene.

Nektes kontakt med Document, Resett og HRS

Men fra 2016 fikk han lov å studere på universitetsnivå, men fikk ikke tilgang til pensumrelatert materiale utenom studiebøkene.

- Jeg har gjort så godt jeg kan og har tatt en del fag. Problemet er at jeg ikke har fått kommunisere med noen på ti år og ikke har fått bygge meningsfulle menneskelige relasjoner. Det er ikke mulig å overleve uten meningsfulle relasjoner, sier Breivik.

Han forteller også at han dagene går til å sysselsette seg selv.

- Min taktikk er å jobbe 12 timer hver dag 70 timer i uken. Jeg har vært enormt produktiv og brukt tiden på fagområder og rehabilitering. De fire siste årene har jeg studert samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi og privatøkonomi. Det meste av tiden går til skolearbeid og forretningsplanene.

Les også: Breivik-forsvarer tror vi får nye rettssaker hvert tredje år

Breivik sier han var på vei til å ta en bachelor i statsvitenskap, men hevder han ikke fikk lov til dette. Han påstår også at han ikke fikk lov å ta graden i samfunnsøkonomi.

- Etter noen år i fengselet fikk jeg plutselig lov å ta privatøkonomi. Det har jeg gjort de siste årene og har gjennomført 11-12 fag av 18 før jeg har bachelor.

I retten kommer det også frem at Breivik er nektet å ha kontakt med forlag og personer i de høyrepopulistiske og kontroversielle nettstedene Document, Resett og Human Rights Service (HRS).

- Kriminalomsorgen definerer HRS, Document og Resett som for ekstreme for meg. Da er det bare venstresiden igjen.