Mobile trusler ser ut til å bli en stadig større del av internettkriminaliteten, skriver NorCERT - Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

Råd til vanlige mobilbrukere
I en fersk rapport gir de råd til vanlige mobilbrukere. De såkalte smarttelefonene utgjør nå den store brorparten av de mobiltelefonene som selges, men disse telefonene gjør oss også sårbare fordi de kan romme så mye informasjon.

Les hele rapporten fra NorCERT her

Ifølge NorCERT er det ikke alle som tenker på at disse telefonene er like attraktive mål som en PC. Mange unnlater å beskytte telefonen.

Slik beskytter du deg og telefonen

* Lås telefonen med passordbeskyttelse

* Installer sikkerhetsprogramvare

* Vær forsiktig med hvilke apper du laster ned

* Oppdater telefonen

* Ta backup

* Vær forsiktig med hvilke sider du kikker på

* Unngå jailbreaking

* Ikke mist telefonen!

Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorCERT

Kan infiseres av virus og trojanere
Truslene varierer fra helt enkel til avansert skadevare, skriver NorCERT. De råder brukere av smarttelefoner til å være seg bevisst dens sårbarhet. En smarttelefon kan infiseres av virus og trojanere, akkurat som en vanlig datamaskin.

Kan hente ut dine avtaler, bilder og meldinger
Ved å utnytte denne sårbarheten er det mulig å få kontroll over og tilgang til hele telefonen, inkludert alt av meldinger, bilder kontakter, avtaler, surfehistorie og lokasjon.

Videre kan telefonen avlyttes med et overvåkingsprogram, videosamtaler kan filmes, og brukerens bevegelsesmønstre kan kartlegges.

Ondsinnede applikasjoner
De fleste typer skadevare viser seg ifølge NorCERT å komme fra ondsinnede mobilapplikasjoner. Her er manglende kvalitetssikring i Android-markedet et hett tema. Flere av de appene du kan laste ned muliggjør angrep som tidligere kun var mulig fra datamaskiner.

Ekspertene i NorCERT advarer videre mot såkalt «jailbreaking» av telefonen, noe som gir brukeren muligheten til å trosse de begrensningene operatøren eller produsenten har satt. En jailbreaket telefon kan være mer sårbar.

Visker ut skillet mellom jobb og privat
I mange bedrifter tar de ansatte med seg smarttelefonen som kan være fullastet med e-post, og skillet mellom privatbruk og jobbruk viskes ut. At det er blitt så enkelt å ta med seg data ut av jobblokalene kan ifølge NorCERT føre til store hull i sikkerhetsstrukturen.

I sin rapport skriver NorCERT at den økende bruken av smarttelefoner og andre mobile enheter gjør det nødvendig med mer sikkerhetsfokus både blant virksomheter og enkeltbrukere. I fjor het det i en rapport fra Næringslivets Sikkerhetsråd at i minst 61 prosent av virksomhetene i undersøkelsen var mobilbruk og e-post en sikkerhetsrisiko.

NorCERT sier de får flere henvendelser om mulig infiserte smarttelefoner. Rådet til bedrifter innen privat og offentlig sektor er at det gjennomføres risikovurderinger og utarbeides klare retningslinjer og opplæring for bruk.

Hvordan er det med bruken av smarttelefoner i din bedrift? Finnes det retningslinjer eller begrensninger på bruken? Fortell om det i kommentarfeltet eller tips Nettavisen på tips@nettavisen.no