Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir den nye E 18 Mosseveien

Ny sykkel- og gangvei. Nytt toplanskryss. Ny atkomst til Sydhavna. Statens vegvesen har satt i gang flere byggeprosjekter på E18 Mosseveien i 2013.

MOSSEVEIEN: Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å etablere gang- og sykkelvei langs E18, og nå er det parsellen Ljabruveien – Fiskvollbukta som er under bygging.

Gang- og sykkelveien vil bli tre meter bred med fysisk skille i form av et stålrekkverk mellom kjørebane og gang/sykkelvei. Alle bussholdeplasser vil bli opprustet med nye skur og ledelinjer for blinde og svaksynte.

Denne siste parsellen ble påbegynt i månedsskifte mars-april i år, og er prosjektert å stå ferdig i løpet av høsten 2013. Trolig vil strekket være ferdig asfaltert i løpet av neste uke.

Prosjekt utvidet

Byggeleder Jonny Ingjer forteller at prosjektet har blitt utvidet. Planen er nå å blir ferdig med det siste strekket av sykkelveien i år. Det siste strekket omfatter 400-500 meter fra Fiskevollen til Herregårdskrysset der sykkelveien starter i dag.

Tidsskjemaet for dette siste strekket er likevel noe væravhengig.

– Planen er å bli ferdig i år, det er jo ikke noe gunstig å la ting stå ugjort. Men det er avhengig av at det ikke kommer en skikkelig kuldeperiode. Da må vi ta siste biten på vårparten. Men foreløpig ser det bra ut og før sykkelsesongen 2014 skal veien uansett stå ferdig, sier Ingjer.

LES OGSÅ: AF Gruppen bygger ny adkomst til Sydhavna

Gangbro og ny havneatkomst

BMO har oppdraget med å rehabilitere støttemuren ved gangbroen over Mosseveien til Nedre Bekkelaget. Disse arbeidene er nå i sluttfasen og byggeleder for prosjektet Arnulf G. Olsen kan fortelle at de skal på en sluttbefaring den 7. november.

– Det kan være at det er noen etterarbeider, så vi kan ikke garantere at alle sperringene blir fjernet med én gang, men vi håper vi er ferdige til da, sier Olsen.

I februar i år startet også arbeidene med et nytt toplanskryss på E 18 Mosseveien. Hovedhensikten med prosjektet er å etablere en ny atkomstvei til Sydhavna.

Det er Statens vegvesen som står for alle prosjektene.

LES OGSÅ: Ja til tunnel på E6, Mossveien får nei

Seksarmet rundkjøring

Toplanskrysset skal etableres ved Kongshavn/Karlsborgveien. E18 føres i betongkulvert under krysset. Trafikk til og fra havna skal føres via rundkjøring over E18 og på en ny bru fra denne, over jernbanen og ned til havneområdet.

Den nye rundkjøringen blir seksarmet. Fire av armene er ramper til og fra E 18, en arm går mot en lokalvei og en går ut på en 185 meter lang bro som fører ned til havna.

For å få plass til rampene til og fra rundkjøringen, må veien utvides. Utbyggingen berører en 900 meter lang strekning.

E18 får fire gjennomgående felt – to åpne og to som blir reservert for kollektivtrafikken.

Bro ferdig om et år

Avtroppende byggeleder for Sydhavna-krysset, Oddmund Jessen i Statens vegvesen, forteller at de er i rute med prosjektet og tidsskjemaet står som planlagt. Hele prosjektet skal være ferdig innen oktober 2015. Men allerede neste høst, om ett år, skal broen som skal føre trafikk fra sentrum til Sjursøya stå klar.

– Entreprenøren jobber lange dager og også netter nå, med støpning av landkar og støttemurer, der som broen kommer inn, forteller Jessen og legger til at Østfoldbanen skal holdes stengt helgen i uke 48 slik at de får støpt broen over banen.

– Broen må kunne ta trafikk fra høsten 2014. Den må i hvert fall delvis tas i bruk for vi må ha trafikken ned på havna når vi skal jobbe med utvidelsen av Mosseveien, sier byggelederen.

For øvrig har arbeidene gått relativt smertefritt.

– Vi har fått jobbet uforstyrret, og slik jeg har skjønt det har også trafikken gått greit. Vi har fått få, om noen, klager, sier Jessen.

LES OGSÅ: Kystverket stiller krav til Shell etter oljeutslipp

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen