Tirsdag skrev Nettavisen at hasjsmugleren Gjermund Cappelen er løslatt på prøve etter å ha sittet i fengsel i 2/3 av tiden. I juni 2020 ble han dømt til 13 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj, men han har sittet i fengsel helt siden han ble pågrepet 19. desember 2013.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble i samme sak dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj.

Cappelen fikk åtte års strafferabatt for å ha tilstått forholdene og snakket Jensen inn i saken.

FRA ARKIVET: Stort intervju med Cappelen: – Jeg fortjener å sitte i fengsel for det jeg har gjort

Gjeld på 820 millioner

Påtalemyndigheten har forsiktig anslått at Cappelen omsatte hasj for 825 millioner kroner. Under rettssaken i Oslo tingrett anslo hasjkongen selv å ha tjent 85 millioner kroner på hasjsmuglingen.

I realiteten omsatte han for over én milliard.

Under rettssakene ble det vanvittige pengeforbruket til Cappelen brettet ut. Pengene han tjente på hasjsmuglingen brukte han på kunst, smykker, klokker, dyre biler, aksjer og dyre ferier.

Les også: Eirik Jensen forteller: Dette er det verste med å være i fengsel

På fire dager i 2010 svidde han av hele 182.000 kroner på verdens mest eksklusive hotell, Burj al Arab i Dubai. Dokumenter fra straffesaken Nettavisen har tilgang til viser også at Cappelen gjorde disse investeringene:

  • 10 millioner kroner i teknologiselskapet Nvidia i 2008 og 2009. Her gikk han med et tap på 159.000 kroner.
  • 41,6 millioner kroner i Apple i 2008 og 2009. Han tapte 310.000 kroner på Apple-aksjene.
  • 13 millioner kroner i pornoselskapet Private Media Group, selskapet til den svenske pornokongen Berth Milton jr.

Da Cappelen ble pågrepet i sitt eget hjem 2013 ble det beslaglagt over fem millioner kroner. 3,4 millioner ble funnet i en bil hans voksne sønn ble pågrepet i samme kveld. Over 1,6 millioner kroner ble funnet i bager, skuffer, skap og bæreposer ulike steder i familieboligen.

Les også: Tidligere polititopp Eirik Jensen dømt til 21 år i fengsel

Når Cappelen nå er prøveløslatt blir det en helt annen tilværelse. Noen av luksusklærne som ble beslaglagt i boligen har han beholdt, men på grunn av den massive gjelden til staten får han ikke mye å rutte med. Gjelden er krympet fra 825 millioner til 820 millioner etter at en del verdigjenstander som ble beslaglagt er blitt solgt.

– Den gjelden består. Det er også sannsynlig og naturlig at staten, som er kreditor, vil banke på døren så snart han tjener mer enn til livets opphold, sier stjerneadvokaten Benedict de Vibe til Nettavisen.

Han har vært forsvarer for Cappelen i en årrekke.

Les også: Jensen leverte anmeldelse fra cellen - dette er de ti punktene han tar opp

SE VIDEO: Eirik Jensen raser i skjult lydopptak i fengselet: – Jeg blir behandlet som en drittunge

Kriminalomsorgen uttaler seg ikke konkret om Cappelen sin sak, men sier dette på generelt grunnlag:

«Domfeltes økonomiske aspekter ivaretas i hovedsak av domfelte selv og ikke av Kriminalomsorgen. Men som del av den domfeltes rehabiliteringsløp og tilbakeføring til samfunnet vil den domfelte kunne få økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning fra våre forvaltningspartnere i Nav. Om det er aktuelt med trekk i ytelser er dette noe som avgjøres av domstolene i samarbeid med Nav», skriver kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Paal Espen Hambre til Nettavisen.

Bor på hemmelig adresse

Som fri mann blir det ingen retur til luksustilværelsen han hadde før pågripelsen for snart ni år siden. Nå må Cappelen klare seg med penger til livsopphold, altså penger til å dekke det mest nødvendige som mat og drikke, klær, sko, strøm, fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV, dagligvarer og reiser, for å nevne noe. Livsoppholdssatsen er fra 1. juli på 9758 kroner per måned for enslige, ifølge tall fra Statens innkrevingssentral.

Enslige med mindreårige barn får en tilleggssats per barn. Livsoppholdssatsen er det beløpet man skal sitte igjen med etter at faste boutgifter er betalt og trekkes fra lønn/trygd eller andre ytelser.

I retten kom det også frem at 55-årige Cappelen bare har hatt to vanlige jobber i hele sitt liv. Det var som avisbud og for Statens vegvesen da han var 15 og 16 år på 1980-tallet. Begge jobbene var svært kortvarig.

Ellers har han siden tenårene solgt hasj og tjent penger på dette.

I forbindelse med løslatelsen har Cappelen fått sin første jobb i voksen alder, og bolig i en kommune på Østlandet. Kriminalomsorgen måtte godkjenne jobben han skulle ha og bosted ble det også enighet om før løslatelsen, får Nettavisen opplyst. Forsvarer de Vibe bekrefter deler av opplysningene til Nettavisen.

– Dette er som det skal være når en domfelt løslates. Han har skaffet seg bolig og beskjeftigelse, de tingene er på stell, sier advokatveteranen.

SE VIDEO: Her blir Eirik Jensen pågrepet

Nettavisen er også kjent med at Cappelen har fått hemmelig adresse. Ved søk i folkeregisteret tirsdag, på løslatelsesdagen, kom det opp melding med «sperret adresse, strengt fortrolig». Onsdag var det gamle navnet hans fjernet. Hasjsmugleren har fått nytt navn som Nettavisen kjenner til gjennom andre kilder.

Navneendringen ble registrert i Folkeregisteret 4. august, fem dager før løslatelsen, får Nettavisen opplyst. Men det er ikke på noen måter mulig å koble det nye og det gamle navnet hans i offentlige registre.

Cappelen har også tidligere byttet navn. Cappelen het opprinnelig Gjermund Maack Thorud. Men i 2009 tok han sin daværende samboers etternavn og endret hele navnet sitt til Gjermund Erik Cappelen.

Før løslatelsen vurderte også spesialtrent politi som jobber med vitnebeskyttelse om det var noe han kunne gjøre for å endre utseende. Dette ble diskutert på Politihuset på Grønland i Oslo i forkant av løslatelsen. Nettavisen er ikke kjent med hvilke forslag som ble spilt inn eller hvordan Cappelen stilte seg til dette.

Må unngå kriminelle

I noen tilfeller får kriminelle som blir løslatt forbud mot å pleie omgang med konkrete personer eller å oppsøke visse miljøer. Nettavisen får opplyst at Kriminalomsorgen ikke har lagt slike konkrete føringer for Cappelen.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min, som stod der og fikk en så forferdelig dom

Cappelen har ifølge Nettavisens opplysninger vært betegnet som en «mønsterfange». På åtte år og åtte måneder i tre ulike fengsler har han ikke eneste anmerkning. En domfelts oppførsel i fengsel har noe å si for om han får prøveløslatelse etter 2/3 soning.

Hovedregelen er at det skal prøveløslates etter 2/3, men Hambre i KDI skriver at det foretas en individuell vurdering av hvorvidt en løslatelse på prøve bør innvilges.

«Ved vurderingen av om prøveløslatelse er tilrådelig skal det legges vekt å momenter knyttet til domfeltes rehabilitering og tilbakeføring, eksempelvis domfeltes atferd under straffegjennomføringen, risiko for nye straffbare handlinger i prøvetiden, hensynet til domfeltes nærstående, og da spesielt barn, tilgang til skolegang og/eller arbeid».

Les også: Telenor krever 10.000 kroner fra Gjermund Cappelen

Kan havne tilbake i fengsel

På generelt grunnlag skriver Hambre at ulike tiltak gjøres for å sikre sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av prøveløslatelser.

«Det kan settes som vilkår at den prøveløslatte skal ha fast møteplikt for Kriminalomsorgen. Det vil da kunne fastsettes at prøveløslatte skal:

  • Overholde bestemmelser om bosted.
  • Møte i upåvirket tilstand hos offentlig myndighet, person eller organisasjon etter kriminalomsorgens anvisning.
  • Overholde bestemmelser om behandling.
  • Overholde bestemmelser om oppholdssted, arbeid eller opplæring.
  • Unnlate å ha samkvem med bestemte personer.

Noen domfelte får som vilkår at de må avlegge urinprøver jevnlig for å påse at den løslatte ikke har inntatt ulovlige rusmidler. Det kan også være aktuelt med uanmeldte urinprøver i slike tilfeller.

Det er ikke kjent for Nettavisen om Cappelen er underlagt meldeplikt eller må avgi urinprøver.

Hvis den prøveløslatte bryter vilkårene i prøveløslatelsen kan det gis advarsel, innkalles til innskjerpingssamtale og pålegges nye vilkår. Den domfelte kan også risikere å bli gjeninnsatt i fengsel med sikte på å sone resten av dommen dersom vilkårene fortsetter å brytes.