*Nettavisen* Nyheter.

Slik blir norsk integreringspolitikk

NYTT ARBEIDSDOKUMENT: Sylvi Listhaug fikk onsdag et integreringsforlik som inneholder en rekke endringer flertallet i Stortinget har blitt enige om.  Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre la fram en avtale om integreringspolitikk onsdag.

16.12.15 18:47

Samme dag som Norge fikk sin første innvandrings- og integreringsminister, presenterte Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre en felles avtale om integreringspolitikk.

Partiene er enige om 64 punkter om integrering. Her kan du lese avtalen i sin helhet.

Dette er avtalen som Sylvi Listhaug skal jobbe etter når hun får ansvaret for å stramme inn norsk flyktning- og asylpolitikk.

Les også: Dette sier politikerne om integreringsforliket

– Jeg er glad jeg nå har et bredt politisk flertall bak meg for å stramme inn. Jeg gleder meg til å gjennomføre denne politikken, sa Listhaug torsdag.


Innskjerping

Regjeringen skal fremme lovforslag som strammer inn retten til familieinnvandring.

Muligheten for permisjon fra introduksjonsprogrammet ved utenlandsopphold skal begrenses.

Karenstiden for mulighet til å fremme søknad om statsborgerskap ved straffbare handlinger skal også vurderes økt.

Det skal reises såkalt «tilbakekallssak» i saker der flyktninger har dratt på ferie eller besøk til hjemlandet de har fått beskyttelse fra. Slike hjemreiser kan indikere at det ikke forelå et reelt beskyttelsesbehov da oppholdstillatelsen ble gitt.

Staten tar regning for bosetting

Staten skal kompensere kommunene for ekstrautgiftene ved bosetting av nye asylsøkere.

– Presset i mottaksstrukturen skal ikke få forplante seg og bli en krise for kommunesektoren, heter det i avtalen.

Avtalen avviser bruk av tvang overfor kommunene, men tar i stedet til orde for insentivordninger som sikrer økt bosetting – blant annet ved økt bruk av selvbosetting innenfor de kommunale bosettingsvedtakene.

Utdanning

Nyankomne innvandrere skal få raskere og mer opplæring. Stortingsflertallet ønsker at pensjonerte lærere drive språkopplæring, og motta pensjonistlønn. Lærerstudenter skal også brukes til norskundervisning.

Regjeringen får også i oppgave å finne fram til tiltak som kan hindre at opplæringsinstitusjoner bidrar til segregering eller radikalisering.

Avtalen inneholder også et krav om at regjeringen legger til rette for gratis kjernetid i barnehager til barn i familier som har fått opphold.

Asylmottak

Det skal iverksettes tiltak for å sikre god tilgang på mottaksplasser «slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak».

Det skal gjøres tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser, og legges til rette for at «beboerne involveres mer i driften av mottaket, gjennom selvhushold, involvering av beboere og aktivitetstilbud».

Rekruttere helsepersonell

Regjeringen skal «legge til rette for at helsepersonell blant beboere på mottak rekrutteres slik at kommunene kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning som norsk helsepersonells medhjelper.»

Regjeringen får også beskjed om å styrke tjenestene innen psykisk helsevern og legge til rette for et tettere samarbeid mellom eksisterende traumeenheter.

Religion

Stortinget åpner for at det kan bli en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere.

Partiene ønsker at kun stater som praktiserer religionsfrihet skal få lov til å finansiere trossamfunn i Norge.

Videre slås det fast at religiøse ledere som bidrar til å svekke integreringen ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag