*Nettavisen* Nyheter.

Slik blir skatten fremover

Regjeringen vil redusere skatten på inntekt, fjerne boligskatten, tilnærme skatten på arbeid og kapital og gradvis fjerne formuesskatten, men innføre utbytteskatt. Her kan du se fremtidens skattesystem

19.05.08 00:54

Les også:


Høyre-topp kritiserer utbytteskatt
Fjerner skatt på aksjeinntekter

I dag presenterer finansminister Per-Kristian Foss regjeringens fremtidige skatteplaner, i form av en stortingsmelding om skattereformen.- Så langt har vi gjennomført skattelettelser på nesten 20 milliarder kroner. Reformen legger opp til minst 12 milliarder kroner i ytterligere lettelser i inntekts- og formuesbeskatningen. Alle inntektsgrupper skal få del i lettelsene, sier finansminister Per-Kristian Foss.I 2005-budsjettet vil Regjeringen foreslå blant annet redusert skatt på arbeid og redusert inntektskatt på bolig. Nedtrapping av formuesskatten vil starte i 2006.Delingsmodellen som skal skille mellom kapital- og arbeidsinntekter for aktive eiere fungerer ikke etter hensikten og bør avvkles, mener regjeringen.I stedet innføres utbytteskatt.- Regjeringen mener delingsmodellen skal erstattes med en skatt på utbytter og gevinster (over et skjermingsbeløp basert på risikofri avkastning), slik at det betyr lite for aksjonæren om arbeidsavkastningen tas ut som lønn eller som aksjeinntekt. Uskjermet aksjeinntekt vil inngå i alminnelig inntekt for den personlige aksjonæren, heter det i en pressemelding.For personlig næringsdrivende, altså deltakere i deltakerlignede selskaper og enkeltpersonsforetak, foreslås en skatt ved opptjening med skjerming (skjermingsmodellen) etter lignende prinsipper som i aksjonærmodellen. Den uskjermede delen av inntekten behandles som personinntekt.- Skatten på uskjermet eieravkastning må ses i sammenheng med at formuesskatten trappes ned. Samlet kapitalbeskatning reduseres, ifølge meldingen.- Regjeringen foreslår at utbytter og gevinster mellom selskaper i hovedregelen skal fritas fra beskatning (se egen pressemelding). I tillegg til å avvikle delingsmodellen, kan dermed også RISK-reglene og godtgjørelsessystemet avvikles, heter det videre.- Dagens marginalskatt på opptil 64,7 prosent inklusive arbeidsgiveravgift er etter Regjeringens syn klart for høy, heter det.Aksjonærmodellen bygger også på at marginalskatten på høye arbeidsinntekter reduseres ned til om lag samme nivå som samlet marginalskatt på aksjeinntekter (48,16 prosent).Minstefradraget for pensjonsinntekter foreslås videreført etter gjeldende regler.Fordelsskatten på egen bolig fjernes. Etter Regjeringens syn er beregnet inntekt av egen bolig et dårlig skattegrunnlag. Dagens regler slår vilkårlig ut, og det er svært vanskelig å utforme et takstsystem som ikke gir urimelige utslag. Regjeringen vil avvikle fordelsbeskatningen, og har fulgt opp dette med lettelser i skatt på bolig hvert budsjettår. Regjeringen vil fjerne den resterende fordelsskatten i forbindelse med skattereformen, ifølge meldingen.
Regjeringen mener at skattleggingen av fast eiendom fortsatt bør være frivillig for kommunene som i dag. Regjeringen vil ikke følge opp Skatteutvalgets forslag om å erstatte fordelsbeskatningen med en obligatorisk eiendomsskatt.Regjeringen vil også redusere skatten på lavere arbeidsinntekter. Det vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide, ifølge meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.