*Nettavisen* Nyheter.

Slik endrer elbilen kjøremønsteret

 

MER KJØRING: Husholdninger med flere elbiler kjører desidert mest, og elbil fører også til mer kjøring, viser rapport fra Transportøkonomisk institutt. Foto: Norsk Elbilforening

Undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at elbilen fører til mer bilkjøring.

En rapport laget av Transportøkonomisk institutt (TØI), viser at elbilen øker den totale bilkjøringen. Husholdningene som kjører mest bil, er de med flere elbiler. Rapporten baserer seg på undersøkelse av nybileiere i juni 2018.

- De som har kjøpt elbil er yngre, er flere i familien og har i større grad barn enn de som har kjøpt bensin/dieselbil, noe som kan tyde de førstnevnte er i en livsfase der endringer i mobilitetsbehovet er mer sannsynlig enn blant de sistnevnte, sier Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke i TØI til Nettavisen.

De har laget rapporten « Battery electric vehicle userexperiences in Norway’smaturing market», basert på en spørreundersøkelsen.

Elbil fører mer bilkjøring

- Resultatene tyder på at de som kjøper elbil i større grad rapporterer endringer i reisemønstre enn de som kjøper bensin/dieselbil, og at de som kjøper elbil bruker oftere bil etter anskaffelse av bilen, sier de.

De totale tallene viser en økning på 2,4 prosent i forsikret kjørelengde blant de som har kjøpt elbil.

- Den gjennomsnittlige økningen i forsikret kjørte kilometer utgjør 2,4 prosent av den totale forsikrede kjørelengden blant de som har kjøpt elbil. Det kan brukes som et estimat på den negative effekten av kjøp av elbil i stedet for bensin/dieselbil, sier Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke i TØI til Nettavisen.

Elbilister kjører mest

Rapporten viser at de som forsikrer desidert flest kjørte kilometer per år, er familier som eier flere elbiler:

  • 63 prosent av husholdningene som eier flere elbiler forsikrer bilene for mer enn 16.000 kilometer hvert år.
  • 45 prosent av husholdningene med bare bensin eller diesel gjør det samme.
  • Blant husholdningene med både elbil og forbrenningsmotor, har 46 prosent forsikret en kjørelengde mer enn 16.000 kilometer hvert år.

Klikk på bildet for å forstørre.  

HVEM KJØRER MEST: Tabellen viser forsikret kjørelengde for ulike husholdninger. Husholdningene er fordelt på de som har bare en elbil (BEV), en diesel- eller bensinbil (ICEV), flere elbiler, flere diesel- eller bensinbiler og husholdninger med både elbil og diesel- eller bensinbil. Foto: (TØI)

Sier de bruker bil oftere

Nye elbilister selv, opplever at bilen blir brukt mye mer.

I spørreundersøkelsen svarte 48 prosent av de som har kjøpt elbil at de bruker bil «oftere» eller «mye oftere» etter at de anskaffet bilen.

34 prosent av de som har kjøpt elbil sier at de bruker mindre kollektivtransport enn før de anskaffet elbilen. Tallene må brukes med varsomhet, sier Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke i TØI til Nettavisen. 15 prosent av nye elbileiere sier at de bruker mer kollektivtransport i husholdet etter at de skaffet seg den ny elbilen.

Klikk på bildet for å forstørre.  

ENDRING ETTER KJØP AV ELBIL: Her ser du hvordan nye eiere av elbil forteller hvordan reisevanene har endret seg etter bilkjøpet. Endring er fordelt på «gå og sykle», «offentlig transport» og «bilbruk». Den største endringen er knyttet til bilbruk. 48 prosent svarer at de bruker bilen oftere (36 prosent) eller mye oftere (12 prosent) enn før. Foto: (TØI)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag