Utstyrt med hjelm og gul refleksvest fra Syklistenes landsforbund, prøvde KrF-lederen og lederen av Stortings transportkomité seg mandag som syklist i Fredrikstad. Ferden gikk over elva og gjennom byens sentrumsgater.

Har bare én sykkelvei
- Det var ikke bare enkelt, innrømmer Hareide til Nettavisen og mener situasjonen i Østfold-byen er typisk norsk. Fredrikstad - som er Norges sjette største by - har én sykkelvei. Som syklist kan du i det ene øyeblikket befinne deg på en trygg sykkelvei og i det neste midt i et forvirrende kryss med mye trafikk.

Flat og sykkelvennlig
Hareide sier det var en tankevekker å tråkke seg gjennom Fredrikstad. Selv denne byen - som er ganske flat og sykkevennlig og har et greit klima - har et godt stykke igjen før den kan kalle seg en sykkelby, mener han.

Han nevner Bjølstadtunnelen spesielt. Den er ifølge Hareide «praktfull» for syklister i den ene enden og helt håpløs i den andre.

Vil se på trafikkreglene
KrF-lederen mener både statlige og kommunale myndigheter må gjøre mer for å legge til rette for at folk skal kunne bruke sykkel i hverdagen. I tillegg vil han gjøre det enklere å være syklist gjennom å se på regelverket.

- Trafikkreglene er ikke de enkleste for syklister, fordi det er flere alternativer å forholde seg til, sier Hareide og mener det trengs en gjennomgang av reglene.

- Halvhjertet
- Det er én sykkelvei i Fredrikstad og jeg prøvde den. Den fungerte bra, men det var også steder der det ikke fungerte så bra. Og dette er norsk sykkelpolitikk i et nøtteskall; det er litt halvhjertet.

Sykkelandelen går ned
Hareide sier han er bekymret for at andelen syklende i befolkningen faktisk går ned. I aldersgruppen 13 til 16 år, var sykkelandelen 15 prosent i 1992, mens den i 2009 var nede i 9 prosent. Også i befolkningen som helhet har sykkelandelen falt.

- Det gir oss noe å tenke på. For noen er det mer «in» å sykle enn noen gang, sier Hareide og nevner Birkebeineren og «mannlige 40-åringer», mens for andre er det motsatt.

- Trafikken har økt veldig, og jeg tror mange foreldre er bekymret for å sende barna sine ut i trafikken på sykkel, sier han.

Hareide slutter seg til målsettingen om en sykkelandel på 10 prosent, men sier det betinger flere tiltak. Ett viktig tiltak er en statlig belønningsordning som gjør det attraktivt å satse på sykkelveier lokalt.

- Dette har regjeringen gått med på og vil ta det med på neste Nasjonal transportplan, sier Hareide.

Her er forslaget

Sammen med partifellene Laila Dåvøy og Line Henriette Hjemdal fremmet Hareide i mai et dokument 8-forslag på Stortinget om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister. Dette er forslaget:

1. Stortinget ber regjeringen øke den statlige satsingen på informasjonsarbeid og holdningskampanjer for å skape bedre samspill mellom trafikantgruppene.

2. Stortinget ber regjeringen opprette en statlig belønningsordning for gang- og sykkelvei.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at hensynet til sykkeltrafikken blir ivaretatt ved planlegging og utbygging av ny infrastruktur.

4. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endring av trafikkreglene slik at syklister får bedre sikkerhet og fremkommelighet. Dagens minimumskrav på 1,5 meter til trygg forbikjøring av syklister tas inn i trafikkreglene.

5. Stortinget ber regjeringen endre vikepliktsreglene som gjelder der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel slik at syklende gis prioritet og bedre fremkommelighet.