Et kort besøk i tannlegestolen kan fort koste deg tusenvis av kroner, spesielt hvis tannlegen må frem med boret. Og må du gjøre større behandlinger over flere timer, kan en månedslønn fort ryke ut av kontoen.

Men det er faktisk en rekke tannbehandlinger du slipper å betale fullt ut. I Folketrygdloven er det listet opp 15 punkter hvor du kan ha rett på helt eller delvis dekket tannlegebehandling etter de gitte trygdetakstene (Se faktaboks).

- Barn og unge, samt andre prioriterte grupper får kostnadsfri behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Hovedregelen er at voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader, sier president Camilla Hansen Steinum i Den Norske Tannlegeforening i et tidligere intervju med Nettavisen.

Les også: Gjør du dette selv, risikerer du å tape flere hundre tusen kroner

Regelverket avgjør

Helfos regelverk avgjør hvem som får dekket tannbehandling. Tannlegene har, siden de sitter på fagkompetansen, fått fullmakt til å vurdere hvilken tannbehandling en pasient trenger og om behandlingen kommer inn under innslagspunktene i regelverket.

- Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Det er derfor vanlig at du selv må betale en egenandel. Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte, sa presidenten i Tannlegeforeningen da Nettavisen intervjuet henne i 2019. Med unntak av tannregulering har det har ikke vært endringer i regelverket siden den gang.

Blant tannbehandlingene som dekkes er behandling for er sykdommen marginal periodontitt (Pyrea), som er en betennelsessykdom i tannkjøttet og som i verste fall kan føre til at tennene faller ut. Dette er en av tilstandene som topper Helfos refusjonsliste.

- De aller fleste får en form for betennelse i tannkjøttet i løpet av livet. Den milde varianten er når du pusser tennene og det begynner å blø litt i tannkjøttet. Og så er det 10 til 15 prosent som får den alvorligste formen som i verste fall kan føre til at tennene løsner og faller ut. Den sykdommer inntrer gjerne først etter fylte 40 år, forteller hun.

Les også: (+) Advarer mot skjult folkesykdom – halvparten av befolkningen kan ha den

Sliter du med hyposalivasjon, altså munntørrhet, er det også støtte å få. Staten dekker nemlig deler av regningen.

- Dette er også veldig vanlig. Mange kan få munntørrhet som en bivirkning av medisiner eller ulike medikamenter som de går på. Men du får ikke staten til å ta regningen hvis du bare er tørr i munnen, du må også få dårligere tannhelse av det, fortsetter tannlegepresidenten.

Tanngnissing og syreskader

Personer som ikke klarer å ta vare på seg selv eller de som har sykdommer som gjør at en ikke klarer å pusse tenner skikkelig, kan også få dekket tannlegeutgiftene.

Gnisser du tenner så mye at tennene blir nedslitt (attrisjon) eller har fått store syreskader (erosjon), for eksempel på grunn av sure oppstøt i så stor grad at du har problemer med å tygge eller det er store estetiske problemer kan du få utgiftene dekket.

- Dette er også en stor gruppe pasienter. Men det skal være alvorlig syreskader, og det skal både være et estetisk og funksjonelt problem for pasienten. Syreskader ser vi bare mer og mer av som følge av økende inntak av sure drikker, som brus, juice og vann med smak, fortsetter Hansen Steinum.

Skader du tennene dine i en arbeidsulykke og får dette bekreftet av NAV, vil Helfo dekke deler av tannbehandlingen. Helfo yter også stønad til behandling av tannskader hvis du lider av en sykdom som kan gi fallskader, for eksempel epilepsi. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall.

Ikke sikkert det blir gratis

Tannregulering var lenge delvis eller helt dekket av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstene ble dekket, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Behandlingen må være påbegynt senest det året pasient fyller 20 år.

Det er den offentlige tannhelsetjenesten som ved behov henviser til kjeveortopeden, som igjen vurderer ut ifra regelverket hvor nødvendig det er med tannregulering. Det avgjør hvor stor andel av behandlingen som dekkes.

Les også: Avliver boligmyter: Dette misforstår folk om boligkjøp

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Det er derfor vanlig at du selv må betale en egenandel. Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Nytt fra 2020 er at de mildeste formene for behov for tannregulering ikke lenger delvis dekkes av staten. Derimot får man fra 40 prosents søskenmoderasjon når flere søsken har behov for tannregulering.

Selv om en behandling dekkes 100 prosent av Helfo er det ikke sikkert at behandlingen blir helt gratis. Det er gjerne en egenandel. Og hvis tannlegen tar en høyere pris enn trygdens takster, må du betale mellomlegget. Dette gjelder som regel både for offentlige og private tannleger.

Svimlende summer

Hvis tannlegen din har inngått en avtale om direkte oppgjør sender han eller hun regningen for behandlingen direkte til Helfo. Du betaler kun eventuell egenandel og mellomlegg. Men har ikke tannlegen din avtale med Helfo, må du legge ut for hele totalkostnaden for å så å få tilbakebetalt fra Helfo.

- Hvis du ikke kan betale for din egen tannbehandling kan du søke om å få dekket utgiftene helt eller delvis hos Nav. De vurderer sammen med deg behovet ditt for økonomisk sosialhjelp, sier tannlegepresidenten.

Hun legger til:

- Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Nav fastsetter stønaden etter en individuell vurdering i hver enkelt sak, fortsetter tannlegepresidenten.

For et avansert tannlegebehov kan regningen fort komme opp i 100.000-150.000 kroner. En viktig ting å huske på er at det ikke må gå mer enn seks måneder fra behandlingsdato til Helfo mottar opplysningene. Ellers kan deler av behandlingen bli avslått på grunn av foreldelse.