Bruker du julelønna til julegaver? Da kan det være smart å få arbeidsgiver til å trekke halv skatt i november så har du flere dager til å julehandle.

Etter en forskriftsendring i 2016 er det blitt lovlig for arbeidsgiver å gjennomføre halvt skattetrekk i november istedenfor i desember.

- For alle som ønsker å være ute i god tid med julehandelen kan det være en klar fordel å få litt ekstra utbetalt i forbindelse med novemberlønna. Det samme gjelder for alle som får lønnen sent i desember. Da blir det kort tid til julehandel for alle som kun bruker merutbetalt «julelønn» til julehandel, sier administrerende direktør i Regnskap Norge Christine Lundberg Larsen til Nettavisen.

Merk imidlertid at det er opp til arbeidsgiver å velge om de vil kjøre halv skatt i november eller desember.

Vant frem etter flere års arbeid

Regnskap Norge har mye av æren for endringen.

- Vi mente det burde være frivillig om ordningen med halvt skattetrekk før jul skal gjennomføres på lønn som utbetales i november eller desember. Ordningen med halvt skattetrekk er ment å ivareta at husholdningene ofte har høyere utgifter rundt jul enn ellers i året, og vi pekte derfor på at dersom hensynet bak regelen skal ha effekt bør det være rom for å kunne velge halvt skattetrekk i november i stedet for desember. Dette vant vi frem med overfor myndighetene og den nødvendige forskriftsendringen kom på plass først i november 2016, men det ble praktisk åpnet for endringen allerede i 2015, sier Lundberg Larsen.

Forskriften

Den aktuelle bestemmelsen er å finne i skattebetalingsforskriften § 5-7-2 første ledd, som nå lyder slik:

«Skattepliktige med månedsbetaling av lønn og annen ytelse som skattlegges som lønn er fritatt for forskuddstrekk for siste halvdel av november eller første halvdel av desember.»

Forskriften viser, som gjengitt over, til at det er lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember som er fritatt for forskuddstrekk.

Valgfritt for arbeidsgiver

Etter Regnskap Norges oppfatning har det ikke vært ment å la utbetalingsdato styre gjennomføringen av halvt skattetrekk.

- I stedet oppfatter vi at utbetalingsdato i måneden ikke har betydning. Det er med andre ord, etter vårt skjønn, valgfritt om arbeidsgiver velger å trekke halvt skattetrekk i november eller desember, uavhengig av lønningsdato i måneden, sier Lundberg Larsen.

Vedtatt i 1953 etter påtrykk fra LO

Ordningen med halvt skattetrekk til jul ble vedtatt i 1953 (64 år siden). Ifølge Finansdepartementet var bakgrunnen at LO ønsket at arbeidsfolk skulle ha nok penger til jul. Dette kan man kanskje forstå. For 64 år siden var inntektsforskjellene i samfunnet mye større enn i dag.

Les mer i saken: - Tullete med halv skatt i desember

Husk at ordningen med halv skatt i desember og ingen skatt i juni (skattefrie feriepenger) ikke innebærer at du betaler mindre skatt totalt sett. For å kompensere trekkes du tilsvarende mer i skatt i årets resterende 10,5 måneder.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her