Dagens innkreving av piggdekkgebyr «er upraktisk», og den fanger ikke opp alle som kjører med piggdekk, mener Oslo Høyre.

Nå foreslår partiet piggdekksensor som kan ta snikerne.

– Hele 40–50 prosent av piggdekktrafikantene på veiene til kommunen unnlater å betale avgiften. I kroner og øre utgjør dette et inntektstap for kommunen på flere titalls millioner, skriver Per Trygve Hoff, som sitter for Høyre i bystyret.

Politikeren mener tallene synliggjør behovet for å utarbeide bedre og mer effektive løsninger for å avgiftsbelegge piggdekktrafikanter.

Les også: Full krangel om bilfritt Oslo sentrum

Saken skal behandles i bystyret i Oslo på onsdag. Hoff krever svar på hva byrådet vil gjøre for å vurdere nye måter å innkreve gebyret på.

– Piggdekk er en ikke-uvesentlig kilde til svevestøv, som kan nå helsefarlige nivåer enkelte kalde vinterdager, påpeker han.

Gode erfaringer fra Trondheim og Molde

Siden 1999 har Oslo kommune valgt å gebyrlegge kjøretøy som ønsker å kjøre i Oslo med piggdekk.

Les også: Dette tallet må du sjekke før du skifter dekk

Forsøk med piggdekksensoren er blant annet testet i Trondheim, hvor det ble målt 10 prosent høyere piggandel enn antatt. I Molde har testingen gitt tilsvarende resultater, fortsetter Per Trygve Hoff.

Han mener det er grunn til å anta at teknologien er billig i installasjon og drift, og tilbyr en sikrere metode for innkreving av piggdekkgebyr.

– Piggdekksensorene kan freses ned i bakken ved eksisterende bomstasjoner og kobles til eksisterende kamera og registreringssystemer, eller plasseres uavhengig av disse, skriver bystyrerepresentanten, som også er medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo.

Datatilsynet er positiv

Datatilsynet er i utgangspunktet ikke skeptisk til å sette i gang automatisk innkreving av piggdekkavgift, men forvaltningsorganet stiller noen krav.

– Jeg synes det er fornuftig av Oslo kommune å ha en dialog med oss. Det er viktig at dette blir gjort på en minst mulig personvern inngripende måte, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til Nettavisen.

– Vi er positiv forutsatt at de gjør de på en måte som ivaretar bilistene. I disse personverntider er det lurt å snakke med Datatilsynet, fortsetter Thon.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Bymiljøetaten i Oslo.

Les også: MDG-toppene svidde av nesten 700.000 kroner på disse prikkene

Hva synes du om å innføre piggdekksensor? Si din mening i kommentarfeltet!