Om to uker blir Sør-Sudan selvstendig fra Sudan, men problemene står imidlertid i kø for den nye nasjonen.

Mesteparten av oljen ligger i sør, mens de fleste oljerørene, raffineriene og hovedhavnen ligger i nord. Dette byr på store utfordringer når det enorme landet blir delt i to.

Nord-Sudan er avhengig av inntektene fra oljen som ligger i sør, mens Sør-Sudan er avhengig av infrastrukturen i nord. Men foreløpig finnes det ingen konkret avtale om hvordan oljeinntektene skal fordeles.

Truer med å stenge oljerørene
Sudans president har fremmet et ultimatum overfor den påtroppende sørsudanske regjeringen, og truer med å stenge oljerørene dersom det ikke foreligger en enighet på fordeling av oljeinntektene innen frigjøringen 9. juli.

President Omar al-Bashir sier det finnes tre alternativer for Sør-Sudan.

- Jeg gir Sør-Sudan tre alternativer når det gjelder oljen. Nord kan fortsette med å få sin del av inntektene, eller nord får en avgift for hvert fat som sør sender til Port Sudan. Dersom de ikke aksepterer noe av dette, så vil vi blokkere rørledningen, sa Bashir i en TV-tale tidligere denne uken.

Utviklingsminister Erik Solheim (SV) har vært svært sentral i oljeforhandlingene mellom nord og sør, og er bekymret for at tiden er i ferd med å renne ut.

- Dette må løses enten før frigjøringen 9. juli eller rett etter. Ellers vil begge parter tape enormt. Det vil ramme sør og nord like hardt, og verken nord eller sør vil få noen inntekter, sier utviklingsminister Erik Solheim til Nettavisen.

Avhengig av hverandre
98 prosent av inntektene i sør kommer fra oljen, og en stans i oljeinntektene vil være absolutt katastrofalt for det nye landet. Regjeringen i sør har luftet ideen om å bygge egne oljerør gjennom Kenya og Uganda, noe som vil ta flere år.

- De er helt avhengige av hverandre til å finne en løsning på dette. Norge har kommet med et forslag på en løsning, men det er opp til dem å bestemme, sier Solheim.

- Vi er den mest sentrale aktøren i oljeforhandlingene, men det er Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki som leder fredsforhandlingene. Vi gjør ingenting uten hans ledelse, men det er Norge som sitter på kompetansen og folkene, sier han.

- Hva slags forslag har norske myndigheter fremmet?

- Jeg vil ikke gå inn på detaljer, sier Solheim, men legger til at det dreier seg om fordeling av oljeinntektene.

- Deler inntektene likt
Sudans ambassadør til Storbritannia har imidlertid uttalt at Norge foreslår at nord og sør skal i en overgangsperiode dele oljeinntektene likt.

- De har foreslått en slags økonomisk overgangsavtale hvor Sudan vil få 50 prosent av oljeinntektene, men denne prosentandelen vil avta til null prosent i løpet av seks år, sier ambassadør Abdullahi al-Azreg, melder BBC.

Sør-Sudan sitter i tenkeboksen, og vurderer de ulike mulighetene. Sør-Sudans utsending til Storbritannia, Daniel Peter Othol, sier at bygging av en alternativ rørledning gjennom Kenya vil ta omtrent tre år.

Les også: - Går det galt med oljen, så går alt galt

Men fordelingen av oljeinntektene er bare ett av flere problemer som de to statene står overfor.

- Det er to store problemer. Det ene er oljen, og det andre er de omstridte områdene rundt Abyei hvor det har vært harde kamper i det siste, sier Solheim.

Krangler om region i grenseområdet
I forrige måned rykket militærstyrker fra nord inn i den omstridte regionen Abyei. Mandag ble det inngått en avtale som innebærer at nord trekker sine styrker ut av området, og blir erstattet med etiopiske fredsbevarende styrker. Men det gjenstår å se om dette er nok til å få en slutt på kamphandlingene.

USAs FN-ambassadør Susan Rice omtaler avtalen om å demilitarisere regionen som svært skjør. Et nytt utkast til en FN-resolusjon etterlyser en utplassering av 4200 etiopiske fredsbevarende styrker i Abyei.

- Dette blir vanskelig
Abyei har historisk og kulturelt sett vært en del av Sør-Sudan, men har i lengre tid vært en del av en provins i nord. Ifølge fredsavtalen mellom Sudan og den sørsudanske geriljaen fra 2005, skal Abyeis status avgjøres i en folkeavstemning i 2011. Dette har ikke skjedd. I tillegg skulle det opprettes en overgangsadministrasjon for Abyei, noe som heller ikke har skjedd.

- Det kommer til å bli vanskelig, men de må bare finne en løsning, sier Solheim.

Dette er første gang etter kolonitiden at Afrika får en ny nasjon.

- Vi må gjør alt for at dette blir vellykket.

Solheim skal delta i den norske delegasjonen som overværer frigjøringen i Sør-Sudan.