Astma- og allergiforbundet gir råd til elever, foreldre og lærere om hva de kan gjøre for å ivareta et godt inneklima. Og du kan selv foreta en enkel inspeksjon, skriver forbundet på sine nettsider. Her er et sammendrag:

* Bruk hodet, det vil si syn og lukt. Er det synlige fuktskader og mugg, eller lukt av mugg, har man høyst sannsynlig et problem. Det er likevel ikke nok til å dokumentere negativ påvirkning av inneklimaet. Mange problemer kan være vanskelige å oppdage fordi de oppstår utenfor synsvidde.

* Spør elever og lærere. Plages de av typiske symptomer som hodepine eller tretthet i løpet av skoledagen? Dette kan gi svært negative utslag på evnen til å gi og motta læring.

* For å få objektive og konkrete tall på bordet, bør inneklimaet testes. Forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager setter krav til slik systematisk oppfølging.

Les mer på Inneklimatesten.no