Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan hverdagen bli i barnehagen når den åpner igjen etter koronautbruddet

Forslag om ekstreme vaske-rutiner. Kan bli store forskjeller fra barnehage til barnehage.

Mandag 20. april kan barnehagene åpne igjen, men kommunene har hele uken på seg hvis de ønsker mer tid til å forberede seg.

Les også: Oslo kommune følger de nasjonale retningslinjene og åpner skoler og barnehager

Hverdagen barna kommer tilbake til, blir derimot annerledes enn det vanlige.

Veilederen til barnehageeiere om hvilke konkrete tiltak som skal tas, vil komme torsdag denne uken. Vi vet derimot allerede en god del om hvilke forslag som er spilt inn i prosessen, og hvilke praktiske utfordringer barnehagene står overfor.

Tre hovedanbefalinger

Ekspertgruppen nedsatt av regjeringen kom med tre helt konkrete tiltak som må gjøres i barnehagene:

  • Hygienetiltak, hyppig vasking, unngå håndhilsing, klemming og så videre
  • Tidlig isolering av syke, og siden korona hos barn ofte gir milde symptomer, skal alle barn og ansatte «som får symptomer på luftveisinfeksjoner» holde seg hjemme
  • Kontaktreduserende tiltak, det handler primært om at ansatte ikke skal veksle mellom grupper

De praktiske konsekvensene av disse tiltakene er mange:

Ansatte i risikogrupper vil gis annet arbeid

Det er ingenting som tyder på at myndighetene ønsker at personer som befinner seg i risikogrupper skal settes inn i normalt arbeid med barna med det første.

Selv om mye tyder på at barn ikke blir særlig syke av korona, og kanskje ikke smitter særlig til voksne, vil personer i disse gruppene skjermes.

Med mindre disse ansatte blir erstattet, vil det bety at barnehagene vil bli lavere bemannet enn normalt.

Ekspertgruppen ønsker ikke at personer skal jobbe med flere ulike grupper med barn. Det kan få konsekvenser for vikarbruk.

Vil bli kortere dager

De fleste barnehager har en åpningstid på rundt ti timer, som spenner seg fra før til etter normal arbeidstid. Det gir behov for turnusordning.

Det er et krav om at bemanningen i barnehager skal ha maksimalt tre barn per ansatt på småbarnsavdelingene, og seks barn per ansatt for de eldre barna. Normalen er ni barn på tre ansattefor de små, og 18 barn på tre ansatte hos de eldste.

Det betyr ikke at det er så mange ansatte med barna hele tiden: Med turnusordninger, møtevirksomhet og ikke minst sykefravær, er det deler av tiden reelt én eller to voksne på henholdsvis ni og 18 barn.

Ekspertgruppen som ga regjeringen råd uttrykte et ønske om at det skal bli mindre grupper enn dette når barnehagene åpner. Kombinasjonen med færre ansatte gjør det svært utfordrende å ha fulle dager for barnehagene.

- Slik kan det ikke være i de første ukene hvor vi prøver ut å åpne barnehagene på nytt. Barn må ha kortere oppholdstid enn vanlig, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal i en artikkel på deres egne nettsider.

Her vil det kunne bli til dels store variasjoner fra barnehage til barnehage. Åpningstiden kan avgjøres av hvor mange ansatte som må holdes unna daglig drift, og hvor mange barn som faktisk dukker opp i barnehagen.

Nettavisen kjenner til at det er barnehager som har startet å kartlegge hvor mange familier som ønsker å ha barna i barnehagen når det åpner opp igjen.

Det er lettere å ha normal drift om du har alle ansatte, men bare halvparten av barna - enn hvis alle barna kommer, og halvparten av de ansatte er borte.

Hyppig håndvask - kanskje veldig hyppig

Ekspertgruppen skriver i sin anbefaling at man vil ha tiltak som «reduserer smitte via gjenstander og hender, samt redusere smitte ved hoste. Dette består av «håndhygiene, unngåelse av kontakt mellom hender og ansikt, unngåelse av hosting på andre, unngåelse av håndhilsning, kyssing og klemming samt vask av gjenstander som berøres av mange.»

Videre skriver de at dette «bør utføres hyppig av alle».

Det er uklart hva hyppig betyr, men Nettavisen har fra flere uavhengige hold fått høre at det har blitt foreslått at det skal gjennomføres håndvask hvert 20. minutt gjennom dagen.

I praksis anses dette som lite realistisk, men det vil bli ekstra fokus på vaske hender ved ankomst og avreise, ved spising, ved endring av aktiviteter, dobesøk og lignende.

Det vil også bli et betydelig høyere fokus på vasking av leker.

Utdanningsforbundet gir uttrykk for at barnehagene må ha økt ressurstilgang, fordi ansatte ikke både kan passe barn og vaske samtidig.

Les også: Utdanningsforbundet advarer mot skoleåpning etter påske

Utebarnehage

Det vil bli mer aktivitet ute når barna er i barnehagen.

For det første er det enklere å holde avstand utendørs, og for det andre er det lettere å vaske uteleker.

Grovt sett kan du si at det er enklere å spyle ned sandkasseleker og sklie, enn bamser, tepper og dukker.

Etter det Nettavisen forstår kan det faglig sett dessuten være greit for barna å «få løpt fra seg litt ute» den tiden man faktisk er i barnehagen når det er kortere dager.

Snufsete barn skal holdes unna barnehagen

Alle som har hatt barn i barnehage, vet at det der er mye snørr og snufsing, spesielt de første årene. Når barnehagene åpner, vil det i seg selv være nok til å måtte holde barna hjemme.

Les også: Ekspertgruppe ønsket gjenåpning av hele barnetrinnet – ble ikke hørt

Ekspertgruppen er veldig tydelig på dette punktet:

«Symptomene på covid-19 hos barn og unge er oftest milde, og er vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Derfor må alle barn, unge og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjoner, holde seg hjemme inntil de har vært friske/symptomfrie i minst ett døgn. Det må kommuniseres tydelig til foresatte at barn og unge med symptomer ikke skal møte i barnehagen eller på skolen.»

Dette vil sannsynlig redusere antall barn som er i barnehagen ganske betydelig nettopp fordi en eller annen form for luftveisinfeksjoner er veldig vanlig hos barn. Det vil gjøre det lettere å gjennomføre forsvarlig drift.

Det vil ikke bli billigere barnehage med dårligere tilbud

I motsetning til skole, er barnehager et delvis brukerfinansiert tilbud. Det er nesten 276.000 barnehagebarn i Norge, og maksprisen for barnehage er 3135 kroner i måneden. En del av barna tilbys reduserte satser, blant annet på grunn av søskenrabatt, men brukerbetalingen utgjør et sted mellom 650 og 800 millioner kroner i måneden for barnehageeiere. Det er penger som har vært borte siden barnehagene stengte.

For kommunene er disse pengene svært viktig. Oslo kommune har allerede gjort det klart at foreldrebetalingen vil løpe som normalt når barnehagene åpner, helt uavhengig av hva slags tilbud som gis:

«Regjeringen har fastsatt i forskrift at foreldrebetalingen skal gjenopptas når barnehagene åpner igjen. Foresatte skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede får et tilbud i barnehagen, skal betale fra 14.04.2020. Foresatte som får tilbud om barnehageplass, skal betale den ordinære avtalte prisen, uavhengig av antall timer tilbudet utgjør», har kommunen skrevet i informasjon til foreldre i kommunen.

Kommentarer til denne saken