Gå til sidens hovedinnhold

- Slik kan USA kvele Russland

Vurderer å svekke Russlands maktposisjon ved hjelp av energidiplomati.

(Nettavisen): USA har de siste årene hentet ut enorme mengder med skifergass. Den amerikanske skiferrevolusjonen har resultert i at USA har blitt en av verdens største gassprodusenter. Men foreløpig er denne billige, amerikanske gassen forbeholdt hjemmemarkedet.

Nå har imidlertid amerikanske myndigheter utlovet et tjuetall eksportlisenser i 2015. Storavisen The New York Times skriver at president Barack Obama håper at amerikansk gasseksport kan undergrave Russland og president Vladimir Putins maktposisjon i Europa.

Energidiplomati
«Krisen på Krim varsler om en ny æra med amerikansk energidiplomati, ettersom Obama-administrasjonen prøver å anvende de enorme nye forsyningene av naturgass i USA som et våpen til å svekke innflytelsen til den russiske presidenten, Vladimir V. Putin, overfor Ukraina og Europa,» skriver avisen.

USA- og NATO-ekspert Svein Melby mener amerikanerne bruker gasspolitikken bevisst overfor Russland for å undergrave russernes innflytelse og makt på kontinentet. Russland er den største gasseksportøren i Europa, noe som gir landet en betydelig makt- og forhandlingsposisjon.

- Jeg har ikke kunnskaper på energisektoren for å si noe om omfanget av dette og i hvilken grad det vil påvirke markedssituasjonen, men det er ingen tvil om at dette er en sak som har ligget der lenge og at det er storpolitikk, sier leder av Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til Nettavisen.

Melby sier at USA trolig spekulerer på å svekke Russlands maktposisjon ved å invadere, eller true med å invadere, det europeiske gassmarkedet.

- Jeg ser det som en langsiktig strategisk manøver fra Obama. Det virker som at det er ganske bred politisk støtte blant republikanere og demokrater i Kongressen, sier Melby.

- Vil fremskynde prosessen
Flere politikere i USA ønsker nå å fremskynde eksporten av gass.

- Nå er det betydelig press fra republikansk hold om å bruke dette instrumentet for å influere russerne. Her begynner man å gå på grunnlaget til Russlands maktposisjon i Europa, understreker USA-eksperten.

Olje- og gassanalytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, sier at amerikansk gass vil være på plass i det europeiske markedet allerede i 2016.

- Jeg tror først og fremst USA gjør det av økonomiske grunner. Men når de kommer inn på markedet, så vil det også ha en politisk effekt, sier Saltvedt til Nettavisen.

- Den dominerende rollen Russland har hatt over gass- og energimarkedet, den vil minske, sier hun.

- Vil definitivt svekke Russland
Saltvedt forteller at skiferområdene i USA ligger hovedsakelig på østkysten ved Mexico-Gulfen. Dermed vil det være mest hensiktsmessig å plassere eksportterminalene der.

- Da er det sannsynlig at mye av gassen vil gå til Sør-Amerika og Europa. Det er allerede signert avtaler i Europa om import av gass fra USA, sier Nordea-analytikeren.

- Vil dette svekke Russlands posisjon i det europeiske gassmarkedet, Saltvedt?

- Definitivt. En ny konkurrent kommer inn på det europeiske markedet. Det merker Russland, sier hun.

- USA må konkurrere
Russland eksporterer gassen sin via rørledninger. Dette er den tradisjonelle måten å transportere gass på. Transport via rørledninger byr imidlertid på flere geografiske hindringer, som blant annet lange sjøstrekninger.

- Røreksporten vil i økende grad få konkurranse fra LNG, sier professor i energi ved BI og spesialist i politisk økonomi, Ole Gunnar Austvik, til Nettavisen.

- LNG er naturgass som er kjølt ned, slik at den blir flytende og transportert i trykktanker videre med skip. Du har en stor kostnad med å fryse gassen ned, som du ellers ikke har med gass. Når du kommer til mottaker, så må prosessen reverseres. Dette drar opp kostnadene for begge parter, sier Austvik.

Likevel kan volum og tilgang bidra til å presse ned prisene.

- LNG vil påvirke
Professoren sier det vil anslagsvis være mellom 15 og 20 land som eksporterer LNG til Europa i løpet av de neste fem, ti årene. USA vil da være ett av disse landene.

- Jeg vil ikke tillegge amerikansk LNG-eksport så mye som jeg vil tillegge LNG som sådan. For LNG er viktig, sier Austvik.

- Vil LNG påvirke Russlands makt og innflytelse overfor Europa, Austvik?

- Avgjort! svarer han.

Russland har brukt gasseksporten som et reelt maktvåpen da de stengte gassforsyningene til Ukraina og andre steder i Europa i 2006, 2008 og 2009.

- Mest tjent med eksport
Det var først da Obama opprettet egn egen ekspertgruppe at USA besluttet å eksportere gassen, framfor å beholde alt selv.

- I 2012 satte USA ned en studiegruppe for å finne ut hva de er mest tjent med, om de skal eksportere gass eller beholde den hjemme. Denne studien konkluderte med at USA er best tjent med å eksportere gass, sier Saltvedt.

Hun tror også at amerikanernes gasseksport vil kunne berøre norsk gasseksport.

- Det er ikke tvil om at med flere tilbydere i det europeiske markedet, så får Norge en ny konkurrent på markedet. Hvis det kommer inn masse gass på markedet, så vil det påvirke prising. Og da vil lønnsomheten til norske gasseksportører bli satt på prøve, sier Saltvedt.

Hun tror imidlertid ikke det er bare negativt med mer konkurranse og effektivisering i bransjen.

Kommentarer til denne saken