Slik påvirker børsfallet deg

Mange hyler om børskrakk, men spiller det egentlig noen rolle for deg? Se hvor galt det kan gå.

23.01.08 09:03

Du har ikke kunnet unngå å få med deg det kraftige fallet på Oslo Børs den siste tiden. Siden nyttår har børsen sunket over 20 prosent.

Den åpenbare konsekvensen av børsfallet er at alle som har sittet med aksjer og aksjefond har tapt til dels store penger. Men hva blir følgene for alle andre? Blir for eksempel bolig, jobb og prisen på varer påvirket?

- Børsfall alene betyr relativt lite for norsk økonomi, med mindre det er virkelig dårlige tider i verden, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til Nettavisen.

To mulige utfall
Han mener den situasjonen vi har nå i hovedsak kan få to mulige utfall. Et sannsynlig utfall der norsk økonomi blir lite påvirket, og et worst case scenario der vi går mot magre tider.

Bruce skisserer de to alternativene:

Foto: Nordea

Alternativ 1:

-Vi får en svak utvikling i amerikansk økonomi, men norsk økonomi går greit og det norske børsfallet vil ikke bli mye større.

Alternativ 2:

- Dette er et varsel på at det er svært dårlig stilt med amerikansk økonomi, noe som smitter over på Europa og Asia. Oljeprisen faller mye og den norske økonomien blir i stor grad påvirket.

Bruce understreker at det finnes mange utfall også utover disse, men at dette i store trekk er det som kommer til å skje den nærmeste tiden.

Vil ikke merke stort
Han mener norske forbrukere ikke vil merke noe særlig om vi ender opp med alternativ 1.

- I den verden vil 2008 bli et bra år i Norge og for norske forbrukere sier Bruce.

Sjefanalytikeren kommenterer her konsekvensene av disse utfallene for seks kategorier – sparing, bolig, jobb, valuta, lønn og priser.

Sparing:
- Du bør antagelig spare mindre i aksjefond og holde deg til sikrere former som sparing. Det kan være høyrentekonto i bank, pengemarkedsfond eller former for pensjonssparing, sier Bruce.

Bolig:
- Jeg anbefaler folk å kjøpe bolig ut ifra behov, ikke som en investering. I dette scenarioet er det uansett ingen grunn til å vente noe stort boligprisfall fremover, med unntak av de dyreste leilighetene, mener Bruce.

Jobbmarkedet:
- Denne utviklingen vil betyr lite for deg som arbeidstager. Det er mangel på arbeidskraft mange steder i Norge, og det kommer det til å være også fremover, tror Bruce.

Valutakurser:
- Så lenge uroen er stor kan vi se en svakere krone. Men på litt sikt tror jeg kronen vil styrke seg, fordi den norske økonomien er en av de som kommer til å klare seg bra i en sånn periode. Dessuten vil rentene i utlandet være lavere enn i Norge, og dermed vil folk flokke seg til norske valuta, sier Bruce.

Lønn:
- I dette scenarioet er den norske veksten fortsatt god, og det kommer lønnsveksten også til å bli, sier han.

Prisnivå:
- Generelt ser vi tegn til stigende priser. Med økt lønn og fortsatt vekst vil nok bedriftene legge på prisene ytterligere, tror Bruce.

Dette er altså det scenarioet sjefanalytikeren har mest tro på. Med unntak av de som har spart mye i aksjer vil dermed situasjon se temmelig uforandret ut i forhold til før den voldsomme børsnedgangen startet.

Store konsekvenser
Scenario 2 er derimot et langt mer alvorlig scenario, der norsk økonomi altså vil bli sterkt påvirket av den internasjonale nedturen. Det vil få større konsekvenser for norske forbrukere.

- I dette tilfellet vil norske bedrifter få problemer, og arbeidsledigheten kan stige. Men det finnes grep som i så fall kan gjøres, sier Bruce, og forteller mer om dem lenger nede i artikkelen.

Sparing:
- Folk vil bli langt mer forsiktige med pengebruken og spare mer. I dette tilfellet i enda større grad i sikre produkter som banksparing. Børsene kan falle langt mer enn vi til nå har sett, og man bør holde seg unna aksjer, råder Bruce.

Bolig:
- Her vil usikkerheten øke. En generell pessimisme vil trekke i retning av fallende boligpriser, mener han.

Jobbmarkedet:
- Også i dette scenarioet må vi regne med at det vil være stor mangel på arbeidskraft i Norge. Men særlig i bransjer som lever av eksport vil det kunne bli økende arbeidsledighet. Hvis oljeprisen faller mye vil oljerelaterte bransjer, som offshore, slite, sier Bruce.

Valutaen:
- Dette er vanskeligere å spå hvis det blir en generell nedgangskonjunktur over hele verden. Men hvis oljeprisen faller mye, så vil krona rammes, mener Bruce.

Lønn:
- Med økende arbeidsledighet vil lønnsveksten bli svakere, sier han.

Priser:
- Økende arbeidsledighet er med på å gi en lavere inflasjon, sier Bruce.

Vet hvor vi havner
Hvilket scenario vi ender opp med vil bli klarere i løpet av årets første seks måneder.

- Vi vil først og fremst se det på utviklingen av amerikansk økonomi, men også på den europeiske som betyr mer for oss i Norge. Hvis arbeidsledigheten i Europa stiger mye og den europeiske sentralbanken setter ned renten, er det dårlige tegn for norsk økonomi. Et sterkt fall i oljeprisen er også negativt for Norge, sier Bruce.

Finnes virkemidler
Skulle det bli så galt at Norge blir så sterkt påvirket at arbeidsplasser går tapt, børsen stuper ytterligere, boligprisene faller og lønningene stopper opp, finnes det likevel virkemidler som vil dempe effektene.

- Så sant ikke inflasjonen i dette tilfellet stiger, vil Norges Bank senke renten og dermed bruke dette som hjelpemiddel til å få fart i økonomien igjen. I tillegg kan en oljerik stat som Norge bruke mer av oljepengene om det skulle gå riktig ille, sier Bruce.

Så nordmenn vil egentlig uansett ikke bli særlig påvirket av nedgang i økonomien?

- Det vil jeg ikke si. Om det blir en skikkelig nedtur er det klart folk vil merke det. En rentenedsetting vil ikke umiddelbart gi virkninger. Dessuten reagerer ofte inflasjonen sent på endringer i økonomien, så hvis inflasjonen i dette tilfellet fortsetter oppover vil det ta tid før Norges Bank vil stimulere med rentekutt. Likevel vil normalt sett ikke oppturer og nedturer bli like kraftige som tidligere med den rentepolitikken som vi har nå, forklarer Bruce.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.