Gå til sidens hovedinnhold

Slik rammes du av en streik

Lite tyder på at partene blir enige før midnatt, og meklingen ventes å fortsette ut i de små timer.

Tirsdag fortsetter forhandlingene i statsoppgjøret hos Riksmeklingsmannen. Nærmere 30.000 ansatte i stat og kommune står klare til å gå ut ut i streik fra arbeidstidens start onsdag morgen.

Venter på Regjeringen
Partene i meklingen regner med at Regjeringen skal gripe inn.

- Jeg har ikke mottatt noe, men partene har forstått at det kommer noe, sa meklingsmann for statsoppgjøret, Nils Dalseide til NTB, ved 21-tiden tirsdag.

Han tviler på at det foreligger en løsning innen fristen midnatt, og tror meklingen vil pågå på overtid så lenge som nødvendig.

D-dag
Barnehager, skoler og sykehjem vil bli rammet av en eventuell streik. I tillegg vil dørene bli stengt ved en rekke offentlige kontorer.

Ved forhandlingsbordet sitter de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne, som forhandler med staten, KS og Oslo kommune.

Tirsdag formiddag var fortsatt mye uavklart.

- Nå er D-dagen her, og meklingsmann Nils Dalseide skal samle trådene fram mot fristen ved midnatt. Fortsatt gjenstår det mye før man eventuelt er i mål, skriver LO Stat på sine nettsider.

Disse tas ut i kommunene
Flesteparten av dem som vil bli tatt ut i en streik, er kommuneansatte.

Fagforbundet har varslet at de vil ta ut 13.608 av sine medlemmer i streik, fordelt på 121 virksomheter/kommuner. Uttaket omfatter i hovedsak medlemmer innenfor teknisk personell, renhold, kultur, administrasjon og øvrig kontorfaglig.

Akademikerne har meldt plassfratredelse for 1243 medlemmer i KS. Det vil ramme Akershus fylkeskommune, Bodø kommune, Bærum kommune og Stavanger kommune.

I tillegg har de varslet plassfratredelse for 400 ansatte i Oslo kommune.

YS Kommune har varslet streik for 600 medlemmer i kommunesektoren, fordelt på ni kommuner, to fylkeskommuner og en bedrift.

Unio tar ut om lag 5880 medlemmer i kommunene og fylkeskommunene dersom det blir streik. De har også varslet streikeuttaket for 500 medlemmer i Oslo kommune.

Disse tas ut i staten
I staten blir om lag 7000 ansatte tatt ut i streik om partene ikke blir enige før midnatt.

LO har varslet plassfratredelse for 3000 av sine medlemmer i staten.

YS Stat vil ta ut ca. 1400 medlemmer, og Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet. Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten i Oslofjorden, universitet og høyskoler er blant virksomheter som vil bli omfattet av en eventuell konflikt.

Unio varsler en mulig streik for 2400 av sine medlemmer i staten. Flesteparten tas ut i Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Det er særlig utdanningssektoren og politiet som blir rammet av en streik. I Oslo rammes blant annet Høgskolen i Oslo, Oslo politidistrikt og Universitetet i Oslo.

Akademikerne har også varslet at de vil ta ut 410 medlemmer i staten.

Dette er stridens kjerne
Stridens kjerne er ikke lønn, men den svært gunstige offentlige pensjonsordningen som de ansatte kjemper med nebb og klør for å beholde.

Les også: Krever landets beste pensjonssystem

Kravene fra de fire hovedsammenslutningene er følgende, ifølge LO Stat:

- Det kreves en fleksibel, brutto tjenestepensjonsordning.

- Fleksibiliteten gjennomføres slik at ny folketrygd sammen med tjenestepensjon gir insentiver til å stå lenger i arbeid og at arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres uten avkorting i pensjonen.

- Tjenestepensjonsordningen gjøres gjeldende for alle med 20 prosent stilling eller mer.

- Det kreves at ytelsen ved 62 år i tidligpensjonsordningene er minst like god som i dagens AFP- ordning.

- Det må ikke bli vanskeligere å kvalifisere til hel tidligpensjon ved 62 år enn til dagens AFP.

- Fra 65 år garanteres alderspensjon på minst 66 % av sluttlønn opp til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved 30 års opptjening.

- Særaldersgrensene sikres og videreføres med dagens ytelsesnivå. Kravet innebærer at de bærende prinsipper i dagens ordning videreføres.

Få bedre råd:
Minrente: Bytt bank og tjen minst 5.000 kroner.
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener.
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmegler.
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndtverkere.
(Alle tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Kommentarer til denne saken