OSLO (Nettavisen): Etter planen skal to menn møte i Oslo tingrett tirsdag anklaget for terrorfinansiering eller medvirkning til dette.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de to har samarbeidet om å skaffe og sende penger til en deltaker av terrororganisasjonen Islamsk stat (IS).

Den yngste av de tiltalte, en mann i 30-årene, bosatt i Viken, ble pågrepet i slutten av mai i fjor og PST fant 390.000 kroner under madrassen hans.

- Hadde tilgang til store pengebeløp

Nettavisen har fått tilgang til et bilde av beslag av penger som vil bli lagt frem i retten som bevis.

- Bildet viser at den tiltalte hadde tilgang til store pengebeløp. Det er påtalemyndighetens oppfatning at han har samarbeidet med den andre tiltalte i saken med å skaffe og sende penger til en fremmedkriger i Syria, sier statsadvokat Frederik Ranke til Nettavisen.

- Av andre bevis er de tiltaltes forklaringer sentrale, det vil bli dokumentert chattelogger og SMS-er som viser at de visste hva de drev med. I tillegg blir det dokumentert pengeoverføringer, selv om det ikke er uenighet om disse.

Nettavisen får også opplyst av kilder at PST har beslaglagt notatbøker tilhørende mannen i 30-årene og at det skal være funn av det de mener er navn på konkrete mottakere og det som skal være regnskaper.

PST mener at mannen i 30-årene fra oktober 2017 til desember 2017 ved minst tre anledninger, på oppdrag fra den medtiltalte mannen i 40-årene, sørget for at minst 350.000 kroner ble stilt til rådighet for IS i Syria.

- Nekter straffskyld

PST mener blant annet at han at han overførte beløp på 26.000, 204.200 og 200.000 kroner til en person i Tyskland. Kontakten i Tyskland skal ifølge PST ha sørget for at pengene til slutt havnet i IS i Syria.

Mannen i 30-årene, som er syrisk statsborger, er i tillegg tiltalt for brudd på finansforetaksloven fordi han ifølge PST utførte betalingsformidling på vegne av minst 30 personer uten at han hadde konsesjon for dette. Ifølge politiet formidlet han minst fire millioner kroner til mottakere i utlandet, blant annet i Syria.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepostene, men vi forstår at de to anklagene henger sammen med hverandre. Det er også viktig for oss å presisere at han bare er tiltalt for medvirkning til terrorfinansiering og ikke direkte er knyttet til handlingen, sier mannens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

- Vi bestrider ikke det faktiske grunnlaget, altså at det er begått overføringer til utlandet. Men formålet har vært å få penger frem til venner og slektninger som trenger det i Syria. Når han har overført pengene har han ikke hatt kjennskap til hvem som sørget for at pengene kom til Syria.

- Det er vel ikke troverdig at han har sendt store pengebeløp til fremmede?

- Det er vanlig at det sendes penger til Syria for å hjelpe familie og venner som sliter etter mange år med borgerkrig og invasjon fra IS. Offentlige betalingssystemer fungerer ikke og det gjøres på alternative måter. Da er man avhengig av å få hjelp fra venner og andre for at pengene skal komme frem, sier forsvareren.

Derfor var pengene under madrassen

- Hvordan forklarer din klient alle pengene som ble funnet under madrassen?

- I utgangspunktet er det penger han har samlet over en lengre periode. Min klient har en hektisk hverdag med skole og jobb. Når han har hatt penger og kommet hjem har han bare lagt dem under madrassen og lagt seg til å sove. Det har ikke vært noe system, men bare en form for oppbevaring, sier Shah.

- I etterpåklokskapens navn kan man alltid si at han kunne gjort ting annerledes. Men dette vil han utdype under sin forklaring i retten.

Det var Økokrim som i 2019 varslet PST om mistenkelige pengeoverføringer og at dette kunne være transaksjoner til terrorfinansiering.

Mannen i 40-årene ble pågrepet i juni samme året, men er senere løslatt. Han er nå anklaget for å ha skaffet minst 465.000 kroner i perioden juli til desember i 2017, og ha sørget for at det ble overført 380.000 kroner til en IS-kriger.

- Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på terrorfinansiering. I dette tilfellet er det snakk om store overføringer og vi mener det kan føres bevis for at det er handlet med forsett, sier Ranke.

Tidligere straffedømt

Mannen i 40-årene nekter for å ha gjort det han er anklaget for.

- Min klient har overført penger til Syria. Pengene ble dels brukt til humanitær bistand i Syria og dels benyttet til å smugle barn og voksne ut av Syria og i sikkerhet. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken før den starter opp, skriver forsvarer Svein Holden i en mail til Nettavisen.

Øvre strafferamme på terrorfinansiering er ti års fengsel. I denne saken vil det være snakk om straff i nedre del av skalaen.

Brudd på finansforetaksloven kan straffes med inntil ett års fengsel.

Mannen i 40-årene ble i 2015 endelig dømt for brudd på våpenloven i Borgarting lagmannsrett, til en straff på fire måneders fengsel.

Det var i 2014 han gjemte et haglegevær i et skogholt i Bærum. Men han visste ikke at spanere fra PST fulgte etter ham og senere samme dag ble han pågrepet. Våpenet tilhørte en kjent fremmedkriger, Egzon Avdyli. I 2014 ble han drept i Syria.