Norske ambulansefly har blitt satt på bakken den siste tiden som følge av konflikten mellom pilotene i Lufttransport og det svenske selskapet Babcock SAA.

Styret i Luftambulansetjenesten HF drøftet den krevende situasjonen i ambulanseflytjenesten i et møte 7. mai. De har jobbet med løsninger som skal sikre god beredskap, også når ambulansefly ikke er tilgjengelig.

Følgende tiltak er kartlagt av styret og aktiveres etter behov:

  • Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell med norsk autorisasjon). Tilgjengelig på dagtid. Kan fly langbane og oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på kortbanenettet.
  • To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og medic om bord. Det første går på vakt i Kirkenes på tirsdag ettermiddag.
  • Innleie av ambulansejet (Learjet) fra Babcock.
  • I løpet av juni kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt.

Anklages for dobbeltrolle

Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser.

I den anledning har styrelederen i Helse Nord RHF, Marianne Telle, har meldt seg inhabil. Det skyldes bindingene hun har til selskapet Babcock som tar over driften fra neste år.

I et debattinnlegg i avisen Nordlys anklaget fem leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge, deriblant klinikkoverlege Mads Gilbert, Telle for å ha en dobbeltrolle i denne saken - noe hun avviser.

- Vi arbeider nå kontinuerlig med å sikre en god beredskap i hele landet og i Finnmark spesielt. Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF.

I tillegg gjør Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset HF følgende:

  • Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov. Bilambulansene kan ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene som haster mest.
  • UNN bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten, det vil si på regional AMK-sentral i Tromsø.