Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal Helga stoppe piratene

Norge i bresjen for ny, viktig avtale.

Norge har tatt initiativet til den globalt bindende avtalen om havnestatskontroll for å stanse svartfisket, som nå er klar,

- Vi har fått bukt med det meste av svartfisket i våre egne farvann. Avtalen er en milepæl i denne kampen. Blant annet gir den global anerkjennelse av svartelisting av piratfartøy, og legger opp til at fisk ikke landes i havn hvis ikke fartøyenes flaggstat kan garantere at fisken er lovlig fanget, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Tirsdag er Pedersen gjesteredaktør i Nettavisen - og en av sakene hun ønsker mer blest om, var denne avtalen.

Les også: I dag et hun redaktør i Nettavisen

Underdirektør i ressurs- og havavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet, Jan Pieter Groenhof, kjenner avtalen ut og inn.

-Hvor enestående er denne avtalen?

- Dette er den første globalt bindende avtalen på området på 14 år. Det ble enighet om en tekst etter bare et drøyt år med forhandlinger, sier Groenhof til Nettavisen.

Ikke penger til piratene...
- Hva betyr den konkret for Norge?

- Avtalen gjør at vi forplikter oss til å stoppe landing av fisk dersom vi ikke vet at fangsten ble tatt under bærekraftig forvaltning. Norge har tidligere fått bukt med mye av overfisket i våre nærområder nettopp gjennom slike tiltak, og nå har mange av disse løsningene fått aksept globalt, sier han fornøyd.

- Hvor viktig er dette i forhold til å ta pirater?

- Det er helt sentralt! Overvåkning av fisket på verdenshavene er utrolig kostbart og omfattende. I havn er det lettere for myndigheter fra alle land, også u-land, samarbeide med andre land om å ikke lande fisk når den er fisket på en måte som går ut over andre lands forvaltning av bestandene! Særlig er det viktig at sentrale markedsland vil kreve lovlige landinger. Når alle samarbeider om å kontrollere at fisk som landes i havn er bærekraftig fanget, mister piratfiskerne økonomien i overfisket, svarer Groenhof.

- Tunfisk er populært!
- Hva er utviklingen innenfor overfiske i Norge de siste 5 årene? Hvilke bestander er mest truet?

- I Norge har vi hatt en stor nedgang i overfiske av de viktigste kommersielle bestandene, og kvotene er økt. De bestandene som er mest overfisket befinner seg i stor grad i andre havområder enn de norske. Her hjemme har vi også bestander som vi arbeider for å styrke, men her er det stort sett på plass gjenoppbyggingstiltak.

- Hva slags fisk er mest populære å overfiske?

- De store bestandene av godt betalt fisk som vandrer over mange havområder, som tunfisk, er populære mål, forklarer Groenhof.

Full støtte fra Russland
-Hva synes russerne om en slik avtale?

- Russland er allerede part i vårt samarbeid om havnestatskontroll i Nordatlanteren, og støtter arbeidet fullt ut.

- Er det noe annet du synes det er viktig å bemerke?

- Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er en global trussel mot fiskeriene som Norge har gått i bresjen for å få en global løsning på, avslutter Groenhof.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene