- Forskning viser at bildeadvarsler er langt mer effektive enn tekstadvarsler. De er lettere å huske, kommuniserer helserisiko ved tobakksbruk tydeligere og øker motivasjon og intensjon i forhold til røykeslutt, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet.

SE bildekarusellen nederst i saken!

- Vil bli røykfrie
Bildeadvarslene skal senest være på alle røykpakker fra og med 1. juli 2011. Forslaget om bildeadvarsel var ute til høring tidligere i år, og de fleste instanser var da positive til bildebruken.

- Vi vet at de fleste som røyker ønsker å bli røykfrie. Vi tror at bildeadvarsler kan bidra til å motivere dem til å gjøre et forsøk og håper at mange benytter seg av Røyketelefonen på veien mot røykfrihet, sier avdelingsdirektør Kaja Kierulf i Helsedirektoratet.

I tillegg til bildene, skal også Røyketelefonens nummer stå på alle tobakkspakkene.

EUs bildebibliotek
Bildene som brukes er utarbeidet av EU-kommisjonen, som har et eget bildebibliotek for benyttelse til slike helseadvarsler. Bildene som skal brukes i Norge, er valgt ut på bakgrunn av høringen og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Blant bildene som ikke brukes i Norge, er et av en sprøyte med det som kan ligne herion og fulgt av teksten «Røyking er svært vanedannende, ikke begynn å røyke».

Et annet bilde, som viser en diger svulst på halsen til en mann og som skapte oppstyr da det ble kjent at norske myndigheter vurderte å begynne med bildeadvarsel, er også valgt bort fra den norske bruken.

Stadig flere land
I Norge har det vært advarsler på tobakkens skadelige bivirkninger siden 1975, som jevnlig har blitt endret på. Sist da den nåværende teksten ble satt på for seks år siden.

Nærmere 30 land har innført eller besluttet å innføre bildeadvarsler på sigarettpakker.

Les også: – Da jeg så bildet, kastet jeg pakken

2467