Høie viste tirsdag fram de nye sigarettpakkene og snusboksene slik han vil de skal se ut: Mørkt skittengrønne pakker med store bilder av skadene produktet forårsaker. Ingen logo, alle merkevarenavn trykkes i samme skrifttype. Slik skal tobakksindustrien fravristes sitt siste lokkemiddel.

Høie vil i løpet av de neste ukene sende forslaget til Stortinget, og sier han er overbevist om at han vil få flertall.

– Hvis Stortinget behandler saken før jul, håper jeg det blir implementert i løpet av 2017, sier han til NTB.

Han er helt sikker på at dette tiltaket vil være viktig for å nå målet om å hindre nye generasjoner i å begynne med tobakk.

Les også: Regjeringen åpner for e-sigaretter

– Frykter ikke søksmål

Helseministeren forteller at han har avvist tobakksindustriens forsøk på å få møte ham og påvirke. Nå regner han med at selskapene vil gjøre alt for å forsøke å stanse forslaget.

– Vi forventer at tobakksindustrien kommer til å bruke alle virkemidler og bekjempe dette i Norge, men jeg frykter ikke noe søksmål. Tobakksindustrien taper på alle fronter i alle land, og det kommer de til å gjøre i Norge også, sier han.

Les også: EU-domstolen godkjenner strengere tobakksregler

Høies røykpakker ble presentert på et seminar i anledning Verdens røykfrie dag. Der var også gjester fra Australia, som innførte reklamefrie pakker i 2012, som fortalte om færre røykere og anslagsvis over 100.000 liv spart.

Men både i Australia og Storbritannia, som også har bestemt seg for å innføre reklamefrie pakker, har tobakksselskapene forsøkt å gå rettens vei for å stanse forslaget. Så sent som denne måneden tapte de imidlertid i lagmannsretten i London, som avviste alle av industriens argumenter.

Høie slår fast at myndighetene har rett til å innføre slike tiltak for å beskytte folkehelsen, og fikk støtte fra representanter fra Verdens helseorganisasjon på seminaret tirsdag.

Les også: - Dette landet har så å si bannlyst røyking

Også snus

Det er viktig at også snus blir omfattet av reglene, ifølge Høie, selv om det er mindre helseskadelig enn røyk.

– Vi har nok forskning som viser at snus er veldig helseskadelig. Snus er ikke lenger en måte å slutte å røyke på, men en måte for ungdom å bli tobakksavhengig på, sier Høie.

– Vi vet at risikoen kreft og andre sykdommer øker med snusbruk, selv om det er mindre skadelig enn tobakksrøyk, sier Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen, som mener mer forskning vil gi mer kunnskap om skadene i framtiden.

Ryel tror standardpakkene vil gjøre det mindre attraktivt både å røyke og snuse og er svært fornøyd med Høies forslag.

– Poenget er å få færre til å røyke, ved at pakkene ikke lenger er imagebyggende og spiller på følelser og sier noe om hvilket miljø du tilhører, sier hun til NTB.

Les også: Bare 4 prosent av unge røyker daglig

– Ingen dør av snus

Snusprodusenten Swedish Match mener imidlertid Høie gjør sigarettindustrien en tjeneste når han likestiller de to produktene.

– Det gjør at færre vil gå fra sigarettrøyking, som er livsfarlig, til snus, hevder administrerende direktør Swedish Match.

Han viser til at det ikke kan dokumenteres et eneste dødsfall på grunn av snus, mens røyk koster 6.000 nordmenn livet hvert år. (©NTB)