Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), reagerer sterkt på voldtektsstatikken Oslopolitiet la fram for Aftenposten torsdag.

Fra nyttår til og med august, har politiet mottatt 39 anmeldelser om overfallsvoldtekter. 16 av anmeldelsene kom i løpet av sommermånedene juli og august.

Tilsvarende tall for 2010 er 24 anmeldte voldtekter, og for 2009 er tallet 20. Det har altså vært en nesten dobling av antall overfallsvoldtekter fra 2009 til 2011.

- Det er alarmerende og bekymringsfullt, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røseland, til Nettavisen.

- Hva reagerer du mest på?

- Det er at økningen er så tydelig. Det er et klart taktskifte fra 2010. Nå er det dramatisk mange flere overfallsvoldtekter allerede i år, sier byrådslederen.

Mer politi, flere vektere, mer belysning, flere drosjer...
Til Nettavisen presenterer byrådslederen ni punkter for hvordan Oslo skal snu den negative voldtektstrenden og til slutt bli helt kvitt overgrepene. Blant annet vil byrådslederen ha enn betydlig skjerping av straffenivået, han vil ha mer synlig politi, flere drosjer, og han vil lyse opp utsatte steder.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er byrådlederens nipunktsplan:

1. Ekstraordinært møte i Politirådet

- Hvorfor overfallsvoldtektene skjer er det store spørsmålet. Jeg har nå tenkt å innkalle til et ekstraordinært møte i politirådet i Oslo for å drøfte situasjonen, og se hva det er de kan gjøre, om de kan si noe konkret om hva det skylde, og hvilke tiltak som må settes inn.

2. Betydelig skjerping av straffenivået

- Det vi ser er at for mange voldtektsmenn slipper ut for fort. De får ofte straffer på ett og to og tre år. Mange får vesentlig mindre. Og det vi trenger er at disse overgriperne tas vekk fra gatene gjennom mange, mange år. Men dette varierer litt med omstendighetene. Det er viktig av hensynet til samfunnet å sørge for at overfallsvoldtektsmenn tas ut av sirkulasjon i en lang periode, de må tas vekk fra gatene. Derfor er det å øke straffenivået for dette et viktig virkemiddel.

3. 200 flere politifolk i gatene

- Det kan ikke være en politimann på hvert hjørne. Men det som jeg opplever er problemet i dag er at det er så få som går ute at man opplever at risikoen for å bli tatt er for lav. Bare fra i fjor til i år har det blitt 140 færre ansatte i Oslo politidistrikt.

- Jeg tror det er viktig at man går inn og finner ut hva slags bakgrunn overgriperne har, hva slags status de har. Er det snakk om folk som er i Norge midlertidig, er det snakk om folk som er her permanent.

4. Redusere tidsbruken for DNA-analyse

- Problemet i dag er at det er kun Rettsmedisinsk institutt som får utføre DNA-analysene for politiet. De er ganske overarbeidet. Det fins laboratorier i Norge som kan gjøre det, men de er private og får dermed ikke lov. Det er et politisk valg og kan endres på. Det krever bare en politisk beslutning.

5. Sette inn vektere i utsatte områder i sentrum

- De første vekterne begynner å gå fredag (i dag). Det er for å kompensere for mangelen på politifolk.

- Hvor mange er det snakk om?

- Det vil variere avhengig av tid på døgnet. Det vil være døgnkontinuerlig, men mest på kvelds- og nattetid. Det vil kunne være mellom 4 og 8 patruljer, og de vil bevege seg særlig i områder langs Akerselva, Grønland og Grünerløkka.

Det er vektere fra selskapet G4S som har tegnet kontrakt med Oslo kommune om å utføre vektertjenestene.

6. Permanent ordning med Oslovakter

- Bystyret vedtok dette tidligere i høst, og effektueres nå. Oslovaktene vil være i kommunal regi. Den kommer til å bestå av kommunalt ansatte, og fra tid til annen supplert med vektere. Det er noe vi setter inn for å kunne være til stede som vil gi en følelse av trygghet, og passe på hva som skjer.

7. Øke antallet drosjer, særlig om natten. 600 flere løyver.

- Vi fikk en rapport fra Econ for en tid tilbake som sa at vi kunne opprette 600 nye løyver i Oslo. Alle drosjeselskapene er ikke så begeistret for det. Det varierer litt mellom hvem man snakker med. Det er et ganske omstridt politisk spørsmål, men jeg tror det er nødvendig.

8. Få en vurdering fra Ruter om muligheter for flere nattbusser

- I Oslo har vi økt nattilbudet ganske dramatisk de siste to-tre årene. Men jeg kommer til å be Ruter om å vurdere mulighetene for flere nattbusser, spesielt i helgene, og hvilke kostnader det vil medføre. Sånn kan vi bidra til at folk ikke må gå hjem alene.

9. Fullføre belysningsplanen for mørke gater og plasser

- Vi i bystyret har akkurat vedtatt en omfattende plan for belysning hvor ett av de viktige punktene var hvordan vi kunne bruke lyssetting i offentlig rom som trygghetstiltak, altså at vi bruker ulike typer lyssetting der hvor det er mørkt og der det er utrygt å oppholde seg.

Belysningsplanen er vedtatt, og 8 millioner kroner er bevilget til lystiltakene.

Mener problemet er løsbart
- Hvilke av disse ni punktene vil bli de viktigste for å få stanset voldtektsmennene?

- Jeg tror alle på sin måte kan bidra. Det kommunen kan gjøre noe med er punktene fra nummer 5 og utover, i tillegg til punkt 1. Det er også viktig at stat og regjering bidrar her, at vi sammen forsøker å løse disse problemene. Dette er løsbart, men da må alle krefter jobbe sammen, både politi, stat, kommune, frivillige organisasjoner, svarer Berger Røsland.

- Og for at du skal få gjennomført dette, så må du vel sitte fire nye år?

- Jeg får ikke gjennomført dette hvis jeg ikke får sitte fire nye år. Men jeg kommer til å starte dette arbeidet nå uansett. Så får vi se hvordan det går på mandag! avslutter byrådslederen.