Slik straffes ungdomsforbrytere

Visste du at politiet kan kjøre hjem ungdom som antas å være under 15 år og som oppholder seg på offentlig sted etter klokken 22.00? Les mer om den kriminelle lavalderen og si din mening.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, (straffeloven § 46 ). Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke straffes.

Det er likevel ikke slik at justissektoren er uten ansvar eller virkemidler overfor personer under den kriminelle lavalder som begår lovbrudd.

Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles.
Derimot kan de etter politiloven § 8 taes inn til politistasjonen, lensmannskontoret eller til andre lokale som benyttes av politiet, i inntil 4 timer.

Bekymringssamtale
Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale. Hvis det ikke er mulig å få i stand en samtale på frivillig basis kan de avhentes.

Beruset
Dersom ungdommen er beruset, kan denne innbringes etterpolitiloven § 9 .

Ute alene etter kl. 22.00
I tillegg har politiet en særskilt hjemmel til inngrep overfor barn i politiloven § 13 . Barn som driver omkring på egen hånd på offentlig sted etter klokken 22.00, og som antas å være under 15 år, kan vises eller kjøres hjem.

Lovverk - mindreårige forbrytere

Alternativ straff for unge lovbrytere
Ungdomskontrakter er en alternativ straffereaksjon overfor unge lovbrytere.

Jo tidligere, jo bedre
- Erfaring har vist at det er lettere å snu en 15-åring enn en 19-åring bort fra en kriminell utvikling. Vi må derfor satse mer på forebygging av slik kriminalitet, og etablere forpliktende samarbeidsordninger mellom politi, skole, barnevern, foreldre og den unge, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Ungdomskontrakter - avtale som forplikter
En Ungdomskontrakt er en avtale mellom en ung lovbryter med samtykke av foresatt på den ene side og politi og kommunale myndigheter på den annen side. I kontrakten forplikter den unge seg til å gjennomføre spesifiserte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse.

Ungdom mellom 15 og 17
Forsøket med ungdomskontrakter er spesielt ment for ungdom mellom 15 og 17 år som ennå ikke har kommet inn i et fast kriminalitetsmønster. Ungdomskontrakten krever et tett samarbeid mellom kommunale etater og politi, og skal inneholde tiltak som igangsettes fort, og som bidrar til endret atferd. Miljøet rundt de unge - foreldre og andre viktige støttepersoner må også bidra.

65 ungdommer fengslet i 2003
Tall fra Justisdepartementet viser at 65 personer under 18 år har vært varetektsfengslet i 2003. Justisdepartementets statistikk omfatter alle som settes i varetekt i fengsel etter kjennelse fra domstol.

I FNs barnekonvensjon, artikkel 37, heter det at man er barn til man er 18 år gammel, og at pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av barn bare skal benyttes 'som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom'.

Kilde: Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Flere artikler fra ung.no
Når kreves vandelsattest?
Registrering hos politiet kan få negative følger for unge menneskers planer om yrkesvalg eller utenlandsreiser.

Dine rettigheter som pågrepet
Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.

Hva mener du om hvordan justissektoren tar seg av ungdommer som bryter loven? Si din mening i diskusjonsforumet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag