- Jeg kan ikke se at det jobbes med å øke kapasiteten på intensivavdelingene. Det er ingen goodwill i regjeringen, som må komme med mye mer hvis det skal monne, lød hjertesukket fra intensivsykepleier Rita Paulsen i Tromsø torsdag.

Nå får hun svar fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som lover styrket finansiering av sykehusene, økt intensivkapasitet og en gjennomgang av beredskapsfunksjoner.

- Jeg kan forsikre Rita Paulsen at vi jobber for å øke intensivkapasiteten. Fagfolkene har stått i en krevende arbeidssituasjon over en lang periode. Vi vil derfor øke finansieringen av sykehusene, øke intensivkapasiteten og gjennomgå finansiering av beredskapsfunksjoner i sykehusene. Med det mener vi at intensivkapasiteten er for lav og at den ordinære kapasiteten må styrkes, svarer Kjerkol i en e-post til Nettavisen.

- Øker driftsbevilgningene

Hun sier regjeringen i budsjettet for neste år øker driftsbevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen.

- Samtidig vet vi at dette ikke er nok, men det peker en tydelig retning, sier helseministeren.

- Tar tid å utdanne fagfolk

Hun peker at det kom økte midler til sykehusene både i fjor og i år, men at det tar tid å utdanne fagfolk:

- Det er gjort flere grep for å øke kapasiteten på sykehusene. Et samlet Storting tilførte økte midler både i fjor og i år for å kunne håndtere pandemisituasjonen. Helseregionene har også fått i oppdrag å utdanne flere intensivsykepleiere. De skal i år opprette minst 100 nye utdanningsstillinger. Dette arbeidet er de i gang med, men det tar tid å utdanne flinke fagfolk. Sykehusene har laget planer for å øke intensivkapasiteten ved økt behov. I tillegg avlaster sykehusene hverandre når det er mulig. For neste år setter vi av enda flere midler til å utdanne flere spesialsykepleiere og jordmødre.

Flukten fra yrket

Rita Paulsen, som er tillitsvalgt for intensivsykepleierne ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har også bedt regjeringen stoppe flukten fra yrket. Til Nettavisen sier hun at belastningen må ned og lønna opp. Slik svarer Kjerkol på denne utfordringen:

- På litt lengre sikt er arbeidet med Helsepersonellkommisjon viktig. Kommisjonen skal fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. Det har høy prioritet for regjeringen, og vi vil ta med oss partene i arbeidslivet i dette arbeidet.

Lønnsspørsmålet kommenterer statsråden slik:

- Når det gjelder lønn mener jeg at vi har en god modell i Norge hvor lønn forhandles mellom partene i arbeidslivet.


Intensiv-debatten

  • Tirsdag nådde antallet covid-pasienter på norske sykehus en foreløpig topp; 320 pasienter. Det er det høyeste tallet gjennom hele pandemien så langt, viser Helsedirektoratets tall.
  • Covid-pasientene utgjør 30 prosent av innleggelsene i Norge nå, men legger beslag på store ressurser. I snitt har hver covid-pasient en liggetid på 8 døgn.
  • Fra flere hold kommer det kritikk av intensivkapasiteten. Jon Henrik Laake, overlege ved intensivavdelingen på Rikshospitalet og leder i Norsk anestesiologisk forening, hevdet på NRK Dagsnytt 18 tirsdag 7. desember at intensivkapasiteten ved norske sykehus ikke har vært oppgradert på 15 år og at den er på samme nivå nå som da pandemien startet 12. mars 2020.
  • - Vår oppfatning er at man har forspilt muligheter hver eneste dag. Man kunne tatt grep da pandemien var et faktum, men aller helst lenge før det, uttalte Laake ifølge NRK.
  • I sin faglige anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet 7. desember skriver Helsedirektoratet at relativ mangel på kvalifisert helsepersonell er den mest begrensende faktoren for at sykehusene skal kunne opprettholde eller øke sin kapasitet framover og at det vil være usikkert om planer for videre utvidelse av kapasitet er mulig å realisere.