Slik trener nordmenn

Foto: Thinkstock

- Vi må tenke nytt, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

18.01.11 13:16

(SIDE2): En ny rapport viser at de sosiale helseforskjellene ikke utjevnes.

- I en rapport levert til Nasjonalt råd for fysisk aktivitet har flere fagmiljøer kartlagt befolkningens aktivitetsprofil, og konkluderer med at spillemidler og andre statlige virkemidler for å fremme fysisk aktivitet ikke er effektive nok og i liten grad bidrar til å redusere sosiale helseforskjeller, skriver Helsedirektoratet på sine sider.

- I lys av det vi vet om befolkningens aktivitetsprofil må vi spørre oss om vi ikke burde tenke nytt om bruken av spillemidler; slik at vi i større grad kan skape aktivitet og legge til rette for at befolkningen kan bli mer aktiv, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Dette viser rapporten

De mest populære aktivitetene er egenorganisert utholdenhets- og styrketrening samt friluftslivsaktiviteter.

En tredjedel av den voksne befolkningen trener ved treningssentre, mens trening i idrettslag har stagnert.

I idrettslagene dominerer menn og folk med høy utdannelse og inntekt.

Kvinner og folk med lav utdannelse og inntekt er bedre representert i aktiviteter som friluftsliv, svømming og dans.

Høy inntekt = fysisk aktiv?

- Vi ser at folk med høy utdannelse og høy inntekt er overrepresentert blant de fysisk aktive. Slike sosiale helseforskjeller er en stor folkehelseutfordring – samfunnet må bidra til at flere blir aktive, og tilrettelegge for flere lavterskelsaktiviteter slik som friluftsliv og egenorganisert styrke- og utholdenhetstrening. Dette kan vi få til ved en mer målrettet bruk av virkemidler, sier Larsen.

Larsen mener spillemidlene bør gå til å støtte aktiviteter og arenaer med bredere nedslagsfelt hvor man når flere – slik som svømmehaller, turstier og lysløyper.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.