Den nybakte 50-åringen Jonas Gahr Støre er et interessant tilfelle for alle som er opptatt av formueskatten. Norge er et av få land som har skatt på formue, og denne ble til og med skjerpet av Stoltenberg-regjeringen.

Den siste tiden har beskatningen av de rike vært et hett tema. Og det kan se ut som at det er en gjengs oppfatning blant Støres partikolleger at de rike ikke skattelegges nok. Noe som har fått flere av Norges rikeste personer til å planlegge utflytting.

Et annet triks for å trylle formuen bort fra futen er blitt brukt av de rike i mange år. Og det er å putte pengene i fast eiendom.

Også Jonas Gahr Støre og hans familie nyter godt av dette.

Tryller bort 90 mill.
Setter man pengene i eiendom, vil ofte den skattemessige verdsettelsen være langt lavere enn den reelle verdien av eiendomsmassen. Dette i motsetning til for eksempel en bankkonto, hvor en skattemessig krone tilsvarer en reell krone. I tillegg kan det jo være bedriftsøkonomiske hensyn til at man velger eiendom.

Ser man på Jonas Gahr Støre, så har han og hans familie tryllet bort i størrelsesorden 100 millioner kroner i verdi på bare én enkelt eiendom, og det er til og med helt etter boken.

Utenriksministeren og hans families formue stammer i hovedsak fra salg av eierandelene i peis- og ovnselskapet Jøtul. Deler av dette er satt inn i Støre-familiens selskap Trestø, og her eier ministeren 25,40 prosent. Mye av verdiene i Trestø er i en eierpost på 61,25 prosent i eiendommen Grenseveien 97 ANS, hvor bokført verdi på eiendommen er 57,8 millioner kroner

Basert på normale tommelfingerregler i eiendomsbransjen er dette bygget verdt minst 150 millioner kroner. Grenseveien 97 ANS tjente 9,6 millioner kroner i fjor, og hadde netto leieinntekter på over elleve millioner kroner. Dermed tryller man altså bort 90 millioner kroner fra verdsettelsen av eiendommen, noe som igjen reduserer formuen til utenriksministeren og hans familie.

Gjennom UDs PR-avdeling svarer Gahr Støre følgende til NA24:

- Dette bygget har vært i familiens eie i generasjoner. Familieselskapet Trestø har en 60 prosent andel i Grenseveien 97 ANS. Trestø betaler skatt etter reglene som gjelder for næringseiendom.

Solid formue
I 2008-ligningen, vi venter fortsatt på 2009 som ikke er offentliggjort ennå, hadde Gahr Støre en formue på 40 millioner kroner. Den hadde vært større hvis verdsettingen av eiendommer hadde fulgt samme prinsipper som flere andre kapitalvarer.

I tillegg til eierandelen i Trestø har utenriksministeren et eget kapitalforvaltningsselskap, Femstø. Årsresultatet i 2008 endte på 220.000 kroner, mot en million kroner i pluss året før. Selskapet har ennå ikke levert regnskapet for 2009.

Støre sitter på en aksjeportefølje verdt syv millioner kroner gjennom selskapet. Selskapet, som er gjeldfritt, har også fire millioner kroner i banken. Den bokførte egenkapitalen i Støres pengebinge er på 14 millioner kroner.

I Femstø har utenriksministeren delt selskapet opp i to aksjeklasser, hvor han selv kontrollerer A-aksjene, som har stemmerett. Støre eier selv 8.021 aksjer, mens hans tre barn har fått 832 aksjer hver.

NA24 setter denne uken fokus på folks betaling av skatter og avgifter.

Sjekk hvor mye du egentlig betaler i skatter og avgifter her