- Hovedinntrykket vårt er at den tiltalte dere har sett i retten er den tiltalte vi har lært å kjenne gjennom avhørene (...) Han har opptrådt høflig, har et sammenhengende språk. Han har vist omsorg for andre i avhørsrommet, fortalte politibetjent Geir Egil Løken som har avhørt Anders Behring Breivik. Tre avhørere, en avhørsleder og en rådgiver hadde ansvar for å avhøre massemorderen. Løken som vitnet i retten, representerte avhørsgruppa fordi det var han som hadde avhørt Breivik på Utøya.

Politibetjenten forklarte at Breivik forklarte seg detaljert. På Utøya hadde han illustrerte fysisk hva han gjorde. Han forsøkte å huske så mye som mulig så korrekt som mulig.

Endret forklaring
Breivik var derimot mer tilbakeholden når det gjelder Knights Templar. Han beskrev tiltalte som tålmodig og utholdende i avhørene. Han har opptrådt høflig, har et sammenhengende språk. Han har vist omsorg for andre, men «Han spurte aldri hvordan det gikk med familie, venner eller moren sin», fortalte Løken.

Han fortalte også hvordan Breivik endret sin forklaring markant på noen punkter. Da han ble pågrepet var han «cellekommandør». I ettertid ble han «fotsoldat».

Vi satt og så på hverandre og sa, hva var det nå som skjedde?, sa Løken om endringen i Breiviks forklaring. Han poengterte at Breivik likevel har holdt på hovedinnholdet i sin historie hele veien.

- Skulle være vanlig avhør

Det viktigste for oss - som vi gjentok for oss selv flere ganger - var at det skulle være et vanlig avhør i en veldig uvanlig sak

Tjenestemannen forklarte at politiet hadde jobbet mye med seg selv for å ha en god dialog med masssemorderen.

- Det viktigste for oss - som vi gjentok for oss selv flere ganger - var at det skulle være et vanlig avhør i en veldig uvanlig sak, sa han.

Vitnet sier utgangspunktet for avhørerne var å gjennomføre avhøret som alle andre avhør, der de ser på siktede som en person, et individ.

HTML EMBED

Løken fortalte at Breivik var Breivik opptatt av hvordan han selv ble oppfattet. En gang spurte han en kvinnelig avhører om «hun var den som hadde fått i oppgave å avhøre det største monsteret i Norge siden Quisling?».

Løgn eller virkelighet
Avhøreren sa at det er vanskelig å vite om Breivik lyver eller ikke, eller om «Knights Templar» og de angivelige voldsepisodene Breivik sier han har blitt utsatt for er virkelige for ham eller ikke.

- Om dette er løgn eller en del av hans virkelighet nå, det tar ikke vi stilling til, sa avhøreren i retten.

I avhørene var det tema som naturlig nok var intense og krevende, men når dette er over kan tiltalte spøke og smile.

Tullet og fleipet
Løken fortalte at Breivik skiller sterkt mellom sak og person. I avhørene var det tema som naturlig nok var intense og krevende, men når dette er over kan tiltalte spøke og smile.

- Det er ikke alltid jeg opplever den luksusen, sa tjenestemannen i retten. Politimannen sa at Breivik aldri spøker om saken eller ofre, men kan være selvironisk og spøke for eksempel om psykiaterne. Dette har også retten fått oppleve. Breivik har flere ganger kalt de rettssakkyndige for «Asbjørnesen og Mo».

Tjenestemannen fortalte at avhørene med Breivik har vært krevende blant annet fordi Breivik er analytisk og ofte presenterer en slutning. Dermed på avhørerne spørre hvordan han kom fram til slutningen. Breivik ønsket å være flink og å prestere i avhørene. Dette måtte politiet ta hensyn til fordi han da kunne være lett å lede.

Forfengelig i avhør
Løken fortalte at Breivik også var forfengelig i avhør. Oslo tingrett har tidligere fått høre hvordan Breivik opererte nesen og brukte pudder i ansiktet for å se bra ut. Da han fikk utdelt klær av politiet var han bekymret for om media ville få tilgang til bilder av ham. Han var også borte ved speilet ved flere anledninger for å ordne på håret sitt.

Når politimannen forklarer seg i retten ser Breivik ned og smiler litt av kommentarene.

Tjenestemannen fortalte også hvordan Breivik brukte prosentsatser for å gi størrelser, og hvordan han var flittig i bruk av fremmedord.