Det har vært dobbelt så mange overfallsvoldtekter i Oslo hittil i år sammenlignet med hele fjoråret.

Hovedstaden har hatt flere voldtekter enn både Stockholm og København, med totalt 48 registrerte overfallsvoldtekter.

- Det er en fallitterklæring for et samfunn som har fokus på likestilling, og det er en fallitterklæring for et samfunn som har fokus på trygghet når vi nå ser en bølge av overfallsvoldtekter i hovedstaden, sa Frp-leder Siv Jensen i Stortingets spontanspørretime onsdag.

Jensen etterlyste handling fra statsminister Jens Stoltenberg, som ble grillet om temaet i spørretimen.

- Det er vanskelig å se at regjeringen har fulgt dette opp, sa hun, og etterlyste mer politi i gatene og tiltak overfor kriminelle asylsøkere.

- Det er et faktum at det dessverre er asylsøkere som er overrepresentert i denne statistikken, og da må man sette i gang tiltak. Når har regjeringen tenkt å iverksette disse tiltakene så kvinner kan føle en større trygghet? spurte Jensen.

Les også: Oslo verst på overfallsvoldtekter

- Slik skal vi ikke ha det
Stoltenberg påpekte at han ser alvorlig på voldtektsbølgen.

- Slik vi nå har det i Oslo, skal vi ikke ha det. Voldtekter er noen av de alvorligste formene for kriminalitet. Frykt i seg selv er også et stort problem for mange mennesker, som for eksempel opplever en frykt for å bevege seg i byen her, sa Stoltenberg.

Han mente det var viktig å diskutere ulike tiltak.

- Det er viktig å diskutere både hva vi som politikere kan gjøre, og også hva vi kan gjøre som samfunn for å kunne bekjempe voldtekt, sa Stoltenberg, og viste til utvalget som regjeringen satte ned, og som foreslo flere tiltak for å få ned voldtektstallene.

- Det ene vi har gjort er at vi har opprettet en egen etterforskningsgruppe for voldtekt knyttet til Kripos. Det andre vi gjør er å øke politibemanningen i Oslo med flere stillinger. Det tredje vi har gjort er å øke straffene, sa han.

Les også: Voldtektsoffer nummer 48 i Oslo

Jensen: - Ikke helt presist
Jensen var imidlertid ikke helt fornøyd med svaret hun fikk fra Stoltenberg.

- Fremskrittspartiet er veldig glad for at politiet tar denne voldtektsbølgen på alvor, men det er ikke helt presist når statsministeren nå hevder at de styrker politibemanningen, sa Frp-lederen.

Stoltenberg slo da tilbake igjen:

- Regjeringen mener at andelen polititjenestemenn i Norge er for lav. Derfor har vi i flere år trappet opp innsatsen. Nå ha vi doblet opptaket ved politihøyskolen, og det betyr at det utdannes flere politifolk enn noen gang før. Så der kommer det mer i tillegg til økt etterforskningskapasitet rettet mot voldtektsforbrytelser, sa statsministeren.

Høyres Andre Oktay Dahl etterlyste også mer politi i gatene.

- Å voldta er noe av det simpleste, groveste og verste du kan gjøre mot et annet menneske. I løpet av fem minutter kan en voldtektsmann ødelegge år eller et liv for en kvinne eller en mann. Høyre etterlyser flere politifolk å samarbeide med for å ta byen og tryggheten tilbake, sa Dahl.

- Nulltoleranse for voldtekt
KrF-representant Line Henriette Hjemdal utfordret Stoltenberg til å være med på en felles aksjon for nulltoleranse for voldtekt.

- Vi må få til en nulltoleranse for overgrep. Vi må satse på mer forebyggende arbeid, mer synlig politi og en fornuftig skjenkepolitikk, sa Hjemdal i spørretimen.

Stoltenberg sa at en nulltoleranse ikke er en fremmed tanke for ham, men påpekte at det var viktig at regjeringen først tenkte nøye gjennom utformingen av en eventuell slik formulering.