Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Frp endre Norge

Her er Frps 101 punkter som de ønsker å gjennomføre for å fornye Norge.

I dag la Frp fram sin store oversikt med 101 punkter som «det er nødvendig å gjøre noe med aller først» som Frp sier.

Les også: Se hvordan Ap henger ut Frp

Dokumentet er delt inn i tre dokumenter, og Fremskrittspartiet mener selv at disse 101 tiltakene skal sørge for at følgende tre ting skal oppnås ved å gjøre disse endringene med Norge.

 1. Innføre valgfrihet i alle offentlige tjenester, og slippe flere til
 2. Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa, og utløse skapertrang
 3. Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel

Her kan du lese hele listen fra Frp.

På spørsmål til nestleder Per Sandberg om hvor mye hele pakken kommer til å koste, så vil han ikke gi noe klart svar.

– Det er umulig å si her og nå, det er viktig å se på synergiene av de tiltakene vi legger fram. Vi må også se på dette opp mot det statsbudsjettet som Stoltenberg kommer til å legge fram. Først da kan vi se en totalpris, forteller Per Sandberg til TV 2 Nyhetskanalen.

Stort fokus på helse
Listen ble fremlagt på Ringvåltunet omsorgssenter i Heimdal, og det var neppe tilfeldig. De 12 første punktene i programmet omhandler nettopp helse og omsorg.

– Mennesker som har tatt egne avgjørelser hele livet, blir umyndiggjort av Jens Stoltenberg. Vi ønsker at folk skal få velge hjem som skal komme hjem til dem og vaske. Vi vil at folk skal få velge sykehus, og vi ønsker at folk skal få velge barnehage. Og vi mener at foreldre og elever skal få velge hvilken skoler de skal gå på, sier Siv Jensen på pressekonferansen.

Les også: Frps 101 punkter blir slaktet av «alle»

Full valgfrihet
Frp ønsker å innføre full valgfrihet for pasienter om de ønsker offentlige eller private tilbud, de vil øke stykkprisfinansieringen og mer bruk av private i rusomsorgen.

Av de mer overraskende forslagene på listen er trolig at alle barn «i risikogruppene for kjønnslemlestelse» skal ha obligatoriske underlivsundersøkelser.

Frp overrasker også ved at de ønsker å sette ned et utvalg som skal utarbeide forslag for lønnsløft i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

Store endringer i skolen
Det omdiskuterte forslaget med å innføre karakterer fra 5. klasse har kommet med i programmet, og samtidig ønsker partiet å liberalisere privatskoleloven. Partiet vil gi private skoler like stor støtte som offentlige skoler.

Svært mange skolebarn vil bli svært glade for å høre at Frp ønsker å fjerne obligatorisk eksamen og undervisning i sidemål.

Studenter som vil til utlandet ønsker også Frp at skal få støtte til bachelorgrad uavhengig av hvilket land de reiser til. I dag er 98 land ekskludert fra ordningen.

Konsekvensen for mobberne i skolen skal også økes kraftig. Frp ønsker «å ta mobbere ut av læringssituasjonen fremfor at mobbeofre må flyttes til en annen skole».

Fylkeskommunen historie
Frp ønsker å legge ned fylkeskommunen og overføre ansvaret til kommunene.

Samtidig ønsker Frp å overføre en rekke oppgaver staten i dag foretar til kommunene. Det inkluderer bygging i strandsonen, rovdyrforvaltning, småkraftstasjoner, bruk av snøscooter og håndtering av plan- og bygningsloven.

Frp vil også at det skal åpnes for lokale politivedtekter – inkludert regulering av tigging.

Snur veiutbyggingen på hodet
Frp er svorne motstandere av bompenger, og vil fjerne innkreving av bompenger allerede fra nyttår. I stedet skal staten ta regningen fra bompengeselskapene i sin helhet. Samtidig ønsker de å sette i gang flere dyre lokale bru- og tunnelprosjekter.

Som lekket denne uken vil de sette fartsgrensene opp til 110 km/t på de beste motorveiene – og få fortgang i bygging av midtdelere.

De omstridte strekningsbaserte fotoboksene foreslås å fjernes helt, og Frp vil se på muligheten til å la private kjøreskoler gjennomføre oppkjøring til førerkortet, slik en har prøvd seg på i Danmark og Sverige.

Selger seg ut av store selskaper
Til tross for Frps skepsis til staten som eier, ønsker ikke partiet å selge alle statens eiendeler i de store statlige selskapene. Derimot vil de selge seg ned til 34 prosent eierandel i Yara, Kongsberg Gruppen, Hydro, StatoilHydro og Telenor. Med en slik eierandel kan de hindre ting som utflagging, men sitter ikke med kontrollen i selskapene.

Frp vil også børsnotere en rekke statlige selskaper som Entra Eiendom, Statkraft, Store Norske, Masta. I noen av selskapene vil Frp så selge seg helt eller delvis ut.

Lavere skatter
Frp nevner ingen totalsummer på sine skatte- og avgiftslettelser, men følgende ting vil partiet gjøre med skatter og avgifter.

 • Fjerne NRK-lisensen – NRK skal midlertidig finansieres over statsbudsjettet
 • Øke vrakpanten til 22.000 kroner for å forny bilparken og få ned utslipp
 • Redusere drivstoffavgiften
 • Øke tollfribeløpet på netthandel fra 200 til 1000 kroner.
 • Øke tollfribeløpet på varer som bringes med fra utlandet fra 6000 til 12000 kroner.
 • Momsfritak for frivillige organisasjoner fra og med 2010
 • Fjerne skatte- og avgiftsplikt for dugnadsarbeid.
 • Fjerne arveavgiften fra nyttår
 • Starte avvikling av formuesskatten.
 • Fjerne fagforeningsfradraget.
 • Personfradraget økes fra 40.800 kroner til 47.000 kroner
 • Minstefradraget økes fra 70.350 til 82.000 kroner
 • Innslagspunktet for toppskatt økes fra 441.000 til 500.000 kroner.
 • Frikortgrensen økes fra 40.000 til 70.000 kroner

I tillegg vil Frp gi ligningsmyndigheten bevisbyrden i tvistesaker.

– Lavere skatter til både bedrifter og arbeidstakere er bra, fordi det gjør at lønnen varer lenger og folk kan bruke mer penger, sier Siv Jensen.

– Vi ønsker å øke skapertrangen ved å la folk få beholde mer av den inntekten de har, sier hun.

Næringslivet får nye vilkår
Hele 13 punkter ramses opp for å deregulere næringslivet.

Dette inkluderer alt fra at øl og vin skal kunne selges hele dagen i matbutikkene, til at prisreguleringen på landbrukseiendommer forsvinner – og at bo- og driveplikten på de samme eiendommene forsvinner.

Miljø står på planen
Partiet ønsker å satse mer på vannkraft i Norge, blant annet gjennom å gjøre det enklere å lage små vannkraftverk.

De ønsker også å få fortgang i forhandlinger om grønne sertifikater, og fremme forslag om en ENØK-pakke der det skal gis skattelette for ENØK-investeringer.

Frp vil heller ikke overraskende få fortgang i forvaltningsplanen for nordområdene. Hensikten er å få til oljevirksomhet i Troms og Nordland.

Dette er et av hovedpunktene til at Venstre garanterer at de ønsker å felle en Frp-regjering.

Fokus på kriminalitet
«Lov og orden-partiet» har en lang rekke punkter under kriminalitetsbekjempelse. Partiet vil blant annet ha høyere lønn for politiet og mer synlig politi i gatene.

– Vi ønsker å bruke mer penger for å få mer politi ut i gatene, slår Siv Jensen fast på pressekonferansen.

Partiet skal få mer utstyr, og lokalt politi skal ta over trafikkontrolloppgavene fra UP.

Som tidligere kjent vil også Frp omdisponere deler av UP til en innsatsstyrke mot omreisende kriminelle.

Tollvesenet skal få myndighet til å håndtere mistenkte som stikker av. I dag har ikke Tollvesenet mulighet til å bryte fartsgrenser i Norge.

En egen innsatsstyrke skal lages for håndtering av bortføring av barn.

Strengere straffer
Frp vil innføre kraftige begrensninger på bruk av samfunnsstraff, slik at du ikke kan få denne typen straff for voldsforbrytelser.

Det vil også bli strengere permisjonspraksis fra fengslene. Nå skal ikke bli mulig å få permisjon før 80 prosent av straffen er sonet. De vil også innføre regler som gjør at flere skal sone hele dommen.

Strengere asyl- og flyktningepolitikk
Ikke overraskende ønsker Frp å gjøre store endringer for denne typen politikk i Norge.

Frp ønsker å legge ned Utlendingsnemnda, og umiddelbart ha en mer restriktiv politikk i utlendingssaker. I første omgang vil de lage instruksjoner på at dagens regelverk skal tolkes så strengt som mulig. De vil også utsette den nye utlendingsloven.

– Asylpolitikken har kommet helt ut av kontroll under Jens Stoltenberg. Vi tar nå imot seks ganger flere asylsøkere enn Danmark, der en har klart å komme med tiltak for å begrense tilstrømningen, sier Jensen.

Vanskeligere familieforening
Det skal bli vanskeligere med familiegjenforening ved å heve inntektskravet. Dette vil de gjøre for å stimulere til å ta videre utdanning og skaffe seg jobb.

Lukkede asylmottak står på planen.

– Store deler av asylsøkerne som kommer til Norge er åpenbart grunnløse, og disse ønsker vi å kaste ut innen 48 timer, forteller nestleder Per Sandberg.

Mulla Krekar nevnes ikke med navn i dette punktet, men Frp vil «etablere forvaringsplasser for å hindre personer som utgjør en sikkerhetsrisiko fra å bevege seg fritt i landet». Derimot nevner de ham med navn ved at utvisningsvedtaket mot ham skal gjennomføres.

Kvinner med minoritetsbakgrunn skal få et forsterket krise- og hjelpesenter.

Små endringer for militæret
Det er ikke mye som vil skje med militæret umiddelbart. Først og fremst vil Frp skaffe utenlandsstyrkene bedre beskyttelsesutstyr, gi HV mer penger til øvelser og gjenåpne marinebasen Olavsvern i Tromsø.

Frp vil også lage et eget pårørendesenter for de som er på oppdrag i utlandet.

Kraftig kutt i utenlandsstøtte
Arbeiderpartiet brukte fredag mye krefter på å forteller om hvor mye Frp vil kutte i bistanden til utlandet. Frp bruker i sin liste ikke mange konkrete tall, men påpeker følgende:

 • Støtte bistand til palestinske selvstyreområder som støtter undervisning av antiisraelske holdninger.
 • Avvikle bistand til «Madras-skoler», Hamas og organisasjoner som er knyttet til terrorvirksomhet.
 • Avvikle all støtte til Uganda og Tanzania.
 • «Igangsette en forvaltningsrevisjon av den samlede norske bistandsporteføljen med formål å avdekke grunnleggende svakheter med det norske bistandsengasjementet og rutinene for kontroll.»

Samtidig ønsker Frp å innføre tollfrihet for Nigeria, Pakistan og Vietnam for å gi de enklere tilgang til det norske marked.

Og til slutt vil de stenge norske ambassader i Sri Lanka, Madagaskar, Nicaragua og Uganda. Noen av disse kan erstattes med ambassadekontorer. Samtidig vil de gjenopprette generalkonsulatene i Minneapolis og Edinburgh.

– Jeg tror mange av disse punktene vil falle i smak hos mange av de andre ikke-sosialistiske partiene, men dette er hva Fremskrittspartiet ønsker å gjennomføre, konkluderer Siv Jensen.

Møtes med et gjesp
– Dette er gammelt nytt. Det bare resirkulerer partiprogrammet sitt. Det er et langt gjesp, sier TV 2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen i en kommentar til denne listen.

– De har bygget opp noen forventninger til dette her, og at de nå ikke innfrir det, kan være en rekryl som slår tilbake, påpeker han.

Her kan du lese hele listen fra Frp.

Les også: Frps 101 punkter blir slaktet av «alle»

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar