*Nettavisen* Nyheter.

Slik vil Frp styre Norge

Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

Frir til homofile, vil ha strengere straffer og begrense innvandringen kraftig. Hva mener du?

16.10.12 11:03

Tirsdag la programkomiteen i Fremskrittspartiet (Frp) fram sitt forslag til nytt partiprogram som partiet skal gå til valg på i 2013.

LES: Her kan du selv lese programforslaget til Frp

Blant annet så snur Frp i flere spørsmål om homofiles rettigheter. Et flertall i programkomiteen mener det nå er på tide at partiet åpner for at homofile skal få gifte seg og adoptere barn.

Tidligere har de sagt nei til adopsjon for homofile, av hensyn til barna.

- Heve straffenivået
I programforslaget kommer det også fram at Frp ønsker å reformere norsk kriminalpolitikk, blant annet ved å avskaffe juryordningen.

- Frp mener dagens juryordning må avskaffes og erstattes av en stor meddomsrett der lekfolk er i flertall i forhold til fagdommere. Dagens ordning er foreldet og det er ikke sikkert den gir borgerne best rettssikkerhet. I tillegg er det viktig at alle avgjørelser skal begrunnes slik at den enkelte som dømmes skal kunne vite hva som har vært avgjørende for domfellelsen, står det i programforslaget.

De ønsker å effektivisere domstolene ved å ta i bruk teknologi.

- Lyd- og bildeoverføring bør innføres i alle tingretter, slik at man i større grad kan avholde fjernmøter i tilståelsessaker, varetektsaker og andre sakstyper der det ikke finnes betenkelig at en siktet eller tiltalt ikke møter personlig, står det i forslaget.

Partiet vil også:
* utvikle ordningen med hurtigdomstoler
* gjennomgå straffelovgivningen for å heve straffenivået
* øke minimumsstraffer for alvorlige lovbrudd
* fjerne dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd
* at et fengselsår skal være lik et kalenderår
* at den straffedømte går direkte fra rettskraftig dom til soning
* gjennomgå ankesystemet

- Uforsvarlig å ikke begrense innvandringen
Partiet vil dessuten at Norges mottak av mennesker «fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig».

- Dette omfatter flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker, står det i programforslaget.

- I stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge bør Norge i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i flyktningenes egne nærområder. Det vil gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge, står det videre.

Det kommer også fram at Frp frykter hva som vil skje dersom innvandringen fortsetter å være stor.

- Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere, av bare tilnærmet det omfang som man har hatt i de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger mellom folkegrupper i Norge. Det er etisk uforsvarlig å ikke stramme inn denne innvandringen for å forebygge konflikter i det norske samfunn, mener programkomiteen, som har vært ledet av Frps nestleder Per Sandberg..

- Staten skal betale eldreomsorgen
I programforslaget påpekes det videre at staten må overta finansieringen av eldreomsorgen.

- En god eldreomsorg ikke skal være avhengig av god eller dårlig kommuneøkonomi. Vi vil derfor at staten skal ha finansieringsansvaret for eldreomsorgen, og at offentlige og private aktører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om tjenestetilbud. Eldreomsorg skal ytes ut fra at alle mennesker er likeverdige, og med respekt for den enkeltes verdighet, heter det i programforslaget.

De vil også bygge flere sykehjemsplasser.

- Vi ser at det er behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og gi eldre pleietrengende en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det. Det må opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes, mener programkomiteen.

De mener at også private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og mener det vil heve kvalitetet på tilbudet når sykehjemmene må konkurrere om brukerne.

I tilegg ønsker partiet å innføre en omsorgslønnsordning, slik at pleietrengende også kan velge en av sine nærmeste til å utføre tjenestene.

- Lov å markedsføre alkohol
Ikke overraskende ønsker også Frp en mer liberal alkoholpolitikk:

- Dagens høye avgifter og omfattende reguleringer på salg av alkohol skaper smugling og ulovlig produksjon. Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger, står det i programforslaget.

- Frp mener det må være lov å markedsføre alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge, mener programkomiteen.

Det nye partiprogrammet skal vedtas på Frps landsmøte i mai 2013.

Hva mener du om Frps forslag til nytt partiprogram? Hva liker du - og hva liker du ikke? Si din mening i kommentarfeltet!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.