Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Høyre endre Norge

Vil bygge mer vei, satse på læreren og senke skattene. Sjekk ut alle løftene her.

STORTINGET (Nettavisen): - Folk vil merke et parti som prioriterer tydelig, sier nestleder i Høyres programkomité, Linda Helleland, til Nettavisen.

Mandag formiddag la programkomiteen fram sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram, der det satses på fire hovedområder: Skole, helse, samferdsel og mindre skatt.

- Det viktigste er at det blir et historisk løft i skolen. I dag er det elever som går ut av skolen uten å kunne lese og skrive ordentlig, og som ikke får gode nok jobber fordi de ikke har lært nok på skolen, sier Helleland.

- En lærerreform
Høyre mener nøkkelen til en bedre skole ligger i å satse mer på læreren, og ønsker at «lærerløftet» skal være den neste reformen i skolen.

- Vi må bruke pengene riktigere, og det må vi gjøre ved å satse på læreren, slik at læreren får mer status, mer etterutdanning og høyere lønn. For vi har så mye dokumentasjon på at det viktigste for at elevene skal få like muligheter og lykkes i livet, uansett hvem foreldrene dine er, handler om gode lærere, sier Helleland.

Programkomiteen foreslår å gjøre om lærerutdanningen til et 5-årig masterprogram, sikre etter- og videreutdanning gjennom flere plasser og gjøre det mulig for gode lærere å gjøre karriere i skolen med spesialisering, fleksible arbeidstidsordninger og økt lønn.

Her kan du lese hele programforslaget (ekstern lenke)

- Skal bygge raskere veier
Partiet går også offensivt ut når det gjelder veibygging.

I dag tar det inntil ti år fra planleggingen av en vei begynner til selve byggingen starter, og komiteen ønsker en halvering av denne tiden.

- Vi bruker for lang tid på å planlegge og bygge veier, vi må gjøre prosessen og byggingen mer effektiv, sa Helleland på en pressekonferanse på Stortinget mandag formiddag.

For å bygge mer vei raskere, foreslår programkomiteen en motorveiplan og bruk av offentlig-privat-samarbeid.

De påpeker også at boligbygging, veksten i byene og utbygging av infrastruktur henger sammen.

- Vi må se dette i en helhet, derfor ønsker vi Intercity-utbyggingen på Østlandet, og bedre belønning til byer som bygger ut kollektivtilbudet, sa Helleland.

- Andre ler av utbyggingen
Helleland forklarer hvorfor vei er så viktig for Høyre:

- Det er jo for å få på plass en infrastruktur som gjør at næringslivet kan eksportere varene sine på en enkel og grei måte. Men det er også knyttet til trafikksikkerhet. Det er for mange dødsulykker, og det er for mange som blir skadd på norske veier, sier Helleland til Nettavisen, og fortsetter:

- Når vi sammenligner oss med andre land, så ligger Norge fryktelig langt etter. Bare i Sverige bygde de åtte ganger så mye motorvei i fjor enn det vi gjør i Norge i år. Det er ikke holdbart, og derfor ønsker vi å ta i bruk nye ideer og nye løsninger for å bygge vei og infrastruktur på en annen måte enn det gjøres på i dag - for det kommer det ikke noe ut av, mener hun.

Helleland lover at det skal bli mer vei for pengene.

- Andre ler jo når de kommer hit fra andre land, for man starter opp et sted med bygging og så har man ikke prosjektert hele strekningen. Det er jo ekstremt fordyrende. Derfor foreslår vi at planleggingstiden må halveres, sier Helleland.

- Hvordan skal dere klare å halvere planleggingstiden?

- Ting må gjøres på en helt annen måte. I dag ser vi at den rødgrønne regjeringen sier nei til alt av nye ideer og løsninger, men her må vi se alt under ett og organisere alt på en annen måte, sier hun.

- Valgfrihet i helsetjenesten
- I utkastet til stortingsvalgsprogram er Høyre tydelige på hva partiet vil prioritere innenfor skole, helse, samferdsel og trygge arbeidsplasser, sier Bent Høie, leder av Høyres programkomité.

Høie sier at Høyre også ønsker å styrke kvaliteten og valgfriheten i helsetjenesten.

- Mye er bra i dagens helsetjeneste, men vi ser fortsatt en nedprioritering av pasienter innen rus og psykiatri og om lag 260.000 pasienter står i helsekø. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier han.

Programkomiteen foreslår blant annet en forpliktende opptrappingsplan for å styrke tilbudet til behandling, lavterskel helsetilbud og ettervern.

- For å øke valgfriheten og korte ned helsekøen ønsker vi fritt behandlingsvalg, slik at pasienter med rett på behandling slipper å vente, men kan få denne raskere der det er ledig kapasitet, sier Høie.

- Skape trygge arbeidsplasser
Programkomiteen påpeker også at norsk kostnadsnivå er høy, og at vi trenger en aktiv politikk for å sikre morgendagens velferd.

- Vi må både trygge dagens arbeidsplasser og sørge for innovasjon og nyskapning for verdiskapning i fremtiden, mener komiteen.

- Vi må gjøre det lettere å skape arbeidsplasser ved å trappe ned formueskatten og redusere byråkratiet bedriftene må forholde seg til, sier Høie.

- Morgendagens næringsliv skapes i dag og vi må bygge en bedre kultur for nyskapning. Derfor foreslår vi å øke satsingen på forskning og utvikling, opprette en innovasjonsbørs og styrke de landsdekkende innovasjonsprogrammene, sier han.

Høyre vil også:

  • Fjerne arveavgiften.
  • Øke minstefradraget.
  • Heve innslagspunktet for toppskatten.
  • Øke frikortgrensen.

- Dere skal jo ikke styre alene?
- Men dere skal jo ikke styre alene om dere kommer i regjering?

- Man vet aldri, sier Helleland til Nettavisen, og ler, før hun fortsetter:

- Vi må jo se valgresultatet først. Det viktigste nå er å få Høyres landsmøte til å vedta det programmet vi har foreslått, og så vil vi ta med oss alle den gode Høyre-politikken og dra i regjeringsforhandlinger til høsten. Så skal vi kjempe for hvert et forslag som står her, sier hun.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken