Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Raymond Johansen ødelegge Oslo

Oslo har hatt landets beste skole. Det har hittil vært fritt skolevalg, gode private barnehager og privatdriftede sykehjem. Nå ser det ut til at alt dette skal ødelegges.

Oslo-byrådet med Raymond Johansen som byrådsleder har styrt Oslo i fire år. Med ideologiske skylapper har byrådet hamret løs på det som har fungert godt. Både skolen, barnehager og eldreomsorgen legges om for å være tråd med ideologien.

Valgfrihet og private initiativ skal bort. Inn skal i stedet kommunalt monopol uten hensyn til hva som gavner brukere og skattebetalere. Ideologien er viktigere enn både brukertilfredshet og økonomi.

Denne omleggingen av skole og velferd i Oslo er det rødgrønne byrådet godt i gang med. I skolen reduseres kravene til elevene. I eldreomsorgen må private sykehjem legges ned selv om beboerne er svært tilfredse med tilbudet. For barnehagene er det stopp for private initiativ selv om brukerne jevnt over er mer fornøyde med de private tilbudene.

Skulle byrådspartiene sikre seg flertall i kommunevalget, vil dette antakelig fortsette med enda større fart. Resultatet blir dårligere tjenester til høyere pris.

Skolen ødelegges

Nasjonale prøver har de siste årene vist at Oslo har landets beste skole. Mye av æren for det skal tidligere skoledirektør Astrid Søgnen ha som ledet Utdanningsetaten i 18 år. Søgnen ble presset ut av stillingen høsten 2018 etter konflikt med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Les også

Slår alarm etter tøffe kutt: Eldgamle skolebøker, møkkete klasserom og elever som faller utenfor

Søgnen var en sterk leder, for Utdanningsetaten, som fikk til mye. Gjennom krav til elever og lærere, egne Oslo-prøver og systematisk arbeid gjennom mange år for å sikre læring for alle, ble de gode resultatene oppnådd. Krav og resultater er det stikk motsatte av SVs skolepolitikk som nå preger hovedstaden. Nå skal krav og karakterer bort. Når Søgnen er ute er det heller ikke noen i etaten med styrke til å stå imot.

Med ideologiske skylapper har byrådet hamret løs på det som har fungert godt

Fritt skolevalg er en torn i øyet for byrådet, og særlig SV som har fått styre skolepolitikken. Karakterer som kriterium for opptak til videregående skole vil SV-byråden gjerne ha bort. Kanskje blir det loddtrekning som avgjør opptak. Det vil bli helt ødeleggende. Hvorfor skal elevene da anstrenge seg med skolearbeidet? Resultatene betyr jo ingen ting, så da er det vel bare å gi f… Landets beste skole er på full fart mot ødeleggelse.

Les også

Denne bygningen river lokalpartiet i biter

Barnehagene ødelegges

Private barnehager har vært viktig for å sikre full barnehagedekning. Dette faller Oslo-byrådet tungt for brystet. Det kan jo hende noen tjener penger på det. Noen ekle «velferdsprofitører» som venstresiden kaller det. At brukerne av private barnehager jevnt over er mer fornøyde, og at det ikke koster skattebetalerne noe mer enn kommunale, ser ikke ut til å spille noen rolle. Det viktigste for byrådet er å få private initiativ bort.

Les også

Når Rødt belærer oss om den nordiske modellen

Velferdsprofitører er et meningsløst begrep. Hvis byrådet mener barnehageeierne tjener for mye, så får politikerne heller senke tilskuddene til barnehager. Det har byråd Inga Marte Thorkildsen lyst til å gjøre, men bare for private barnehager. De kommunale er hun ikke så interessert i å stille noen krav til.

For et tresifret millionbeløp i året produseres det «informasjon» som mest må betegnes som propaganda for byrådets politikk

Denne politikken er en oppskrift på dårligere kvalitet og pengesløsing. Når sammenligningsgrunnlaget forsvinner og foreldre ikke har valgmuligheter, kommer barnehagene til å bli dårligere.

Eldreomsorgen ødelegges

I hovedstaden har en rekke sykehjem vært driftet av private. Dette er en stor torn i øyet for det rødgrønne byrådet. Privat sykehjemsdrift skal derfor avvikles. At de eldre er godt fornøyd med det privatdriftede tilbudet ser ikke ut til å spille noen rolle for politikerne. Med skrik om «velferdsprofitører» skal privatdriftede tilbud avvikles uansett. Dette gjelder også Hovseterhjemmet som har vært et stort utstillingsvindu for vellykket sykehjemsdrift.

Les også

Jensen tordner mot Oslo-byrådet: - De kaster skatte­pengene mine ut av vinduet

Igjen så spiller det heller ingen rolle hva kommunen betaler for driften. Det eneste viktige for Raymond Johansens byråd er at private selskaper ikke skal drifte sykehjemmene. Om det vil koste mer med kommunal drift og blir dårligere kvalitet for beboerne bryr byrådet seg lite om.

Økonomien ødelegges

Det er skremmende at Oslos styrende politikere bryr seg så lite om hvordan fellesskapets midler brukes. Ved å fjerne alle private tilbud vil kostnadskontrollen i kommunen bli kraftig svekket. Når det ikke finnes konkurrerende private aktører med klare incentiver til effektiv drift, kommer det til å bli slappere. Kombinert med en holdning om at skattebetalerne kan beskattes hardere, er dette oppskriften på manglende økonomisk kontroll.

Fortsetter Oslo kommune på denne galeien er det lett å se at kommuneøkonomien i løpet av få år blir fullstendig ødelagt

Gjelden til Oslo kommune er sterkt stigende. I følge kommunens økonomiplan ventes gjelden å øke med over 50 prosent, eller rundt 24 milliarder kroner, de neste tre årene. Oppi dette skal altså Oslo kommune drive alle barnehager og sykehjem selv, noe som garantert gir slappere kostnadskontroll og blir dyrere.

Et av hovedargumentene fra venstresiden for kommunal drift er at kommunen betaler høyere lønn og pensjoner til ansatte.

Velferdstjenestene er altså til for de ansatte fremfor brukerne, samtidig som kostnader synes helt uinteressant for byrådspartiene. I stedet for å sikre kvalitet i skolen, vil Arbeiderpartiet innføre en skolematordning som vil koste kommunen minst 300 millioner i året. En ordning det neppe er behov for, siden de aller fleste barn har med matpakke på skolen.

Les også

Nordmenns mest forhatte avgifter: – Motstanden vokser

Fortsetter Oslo kommune på denne galeien er det lett å se at kommuneøkonomien i løpet av få år blir fullstendig ødelagt.

Mest opptatt av å feire og skryte

Når det gjelder å feire seg selv, og fortelle om hvor fortreffelig egen politikk er, da er det ingen grenser for hvor mye penger Raymond Johansen er villig til å bruke. 118 millioner kroner ønsket byrådet å bruke på feiring av miljøhovedstadsåret før festbudsjettet ble barbert av bystyret. Millionbeløp brukes på unge bloggere for å lage fake news om hvor klimasnille de er.

Det er skremmende at Oslos styrende politikere bryr seg så lite om hvordan fellesskapets midler brukes

Ikke minst har antall informasjonsrådgivere i kommunen eksplodert under det sittende byrådet. For et tresifret millionbeløp i året produseres det «informasjon» som mest må betegnes som propaganda for byrådets politikk, blant annet ved hjelp fra partivenninnen til kommunens klimasjef Heidi Sørensen.

Selv så avbrøt Raymond Johansen juleferien for å bli med på åpningsfesten av miljøhovedstadsåret i starten av januar. Kommunen betalte ny flybillett hjem fra Spania til en fest som var planlagt lang tid i forveien.'

Les også

Raymond Johansen raser mot miljøkutt: - Må avlyse aktiviteter for byens unger

Oslo ødelegges

Slik vil det nok også fortsette dersom byrådet får fornyet tillit av velgerne.

Arbeiderpartiet i Oslo er i dyp krise og ligger an til et katastrofevalg. Midt oppi dette er partileder Jonas Gahr Støre nok en gang i trøbbel med sine private investeringer. Denne gangen er det avslørt at en del av hans formue har gått nettopp til de «velferdsprofitørene» Arbeiderpartiet vil bekjempe. Liv og lære nok en gang.

Få ser ut til å være fornøyd med Raymond Johansen som «byregjeringssjef». Velgere som ønsker at skolen skal være en lekeskole uten krav, all privat drift av velferd skal bort eller at gatene skal fylles av råtnende utekontorer og andre meningsløse installasjoner, stemmer ikke på Raymond. De stemmer heller på SV, Rødt og MDG, fordi Raymond Johansen og Arbeiderpartiet gir disse partiene fullt gjennomslag uansett.

Resultatet blir at Oslo ødelegges, både når det gjelder skole, barnehage, eldreomsorg og økonomi.

Nettavisen har vært i kontakt med byrådslederens kontor for en kommentar, og kommer tilbake med den så fort vi har fått et svar.

Les også

Rødt presser byrådet til millionfest-kutt

Les også

Oslo-topp dropper partivenninnen: Inngår ny millionkontrakt om klima-PR

Les også

Oslo kommune gir bedrifter inntil 250.000 kroner for å fjerne parkeringsplasser

Kommentarer til denne saken