– En seier, proklamerte landbruksminister og fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, da hun sammen med helseminister Bent Høie (H) tirsdag presenterte lovforslaget, der dagens praksis rundt tvillingabort strammes inn.

– Vi følger opp den nye regjeringsplattformen og går inn for å endre loven. I forslaget som regjeringen sender på høring, sier vi at alle fosterreduksjoner skal behandles i abortnemnd. Det betyr at fosterreduksjon ikke lenger er selvbestemt, sier Høie, som i 2016 frontet det motsatte standpunktet i Stortinget.

Da slo Justisdepartementet fast at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre, og at kvinners selvbestemmelse innen uke tolv også gjelder fosterreduksjon.

Forsvarer

Høie forsvarer den nye lovendringen og viser til at fosterreduksjon ikke var et tema da abortloven ble vedtatt i 1978. I dag har teknologien gjort det mulig å fjerne ett eller flere fostre ved flerlinggraviditet.

– Nå klargjør vi loven på et felt mange har opplevd som etisk vanskelig, i tråd med anbefalingene fra fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjoner i Norge, sier Høie.

Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslaget for Stortinget før sommeren. Det betyr at lovendringen kan bli iverksatt allerede fra januar neste år.

Opphetet

Det har lenge vært opphetet debatt rundt de foreslåtte endringene i abortloven, som mange kaller et angrep på kvinners selvbestemmelsesrett. Høie frykter imidlertid ikke harde reaksjoner på lovforslaget.

– Jeg vil minne om at dette var jo ikke lovlig før 2016. Så dette er en situasjon vi bare har hatt i to år. Det vi nå gjør, er å rydde opp i uklarheten, sier han til NTB.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol tror derimot det vil komme store protester.

– Abortloven har vært en finstemt kompromiss. Nå er det konservative krefter som har tatt hånd om dette. Det vil nok vekke en debatt om kvinners selvbestemmelse som grunnlag for lovgiving, sier Kjerkol til NTB.

Også SV og Rødt varsler mobilisering foran årets 8. mars-tog.

– Vinteren 2014 sendte Erna Solberg forslaget til reservasjonsrett på høring. Innen april var de tvunget på retrett. Vi har stoppet dem før og skal gjøre det igjen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Ta en, ta to

I lovforslaget heter det at det ikke vil være tilstrekkelig i seg selv å vise til at omsorgsbyrden er større ved to enn ved ett barn. Det vil i tillegg kreves at det foreligger andre forhold som tilsier at kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon.

Det er å formalisere Kjell Ingolf Ropstads (KrF) famøse utsagn om at «klarer du å bære fram ett barn, klarer du to», mener Kjerkol.

Forslaget om å endre abortloven er omstridt også innad i regjeringen og i helseminister Bent Høies eget parti Høyre. Likevel tror han endringen kommer til å bli stående.

– Rett og slett fordi vi nå bringer det norske lovverket mer på linje med det som er vanlig ellers, sier Høie.

Varsler omgjøring

Kjerkol varsler at Ap vil reversere lovendringen dersom venstresiden vinner valget i 2021. Men først og fremst håper hun at lovarbeidet vil ta så lang tid at endringen ikke er på plass før valget.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre dette om vi får flertall, slår hun fast.

(©NTB)