Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil regjeringen følge opp 22. juli

Vel et halvt år etter at Gjørv-kommisjonen la fram sin rapport, er regjeringen klar med stortingsmeldingen om terrorberedskap.

OSLO (Nettavisen, NTB): Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Faremo møtte onsdag opp på Politihøgskolen i Oslo for å legge fram stortingsmeldingen «Terrorberedskap».

Nasjonal politisentral
Her varslet statsministeren og justisministeren blant annet at regjeringen ønsker en nasjonal politisentral i Oslo.

- Vi foreslår å sette av fem millioner kroner i inneværende år for å starte arbeidet med dette, sa Faremo. Hun pekte på at det nasjonale beredskapssenteret og den nå foreslåtte nasjonale politioperative sentralen er to ulike ting.

Kjøper inn nettbrett
Det settes videre av 10 millioner kroner for at politibilene skal få nettbrett, iPads, til oppgaveløsning.

- Med de nye tiltakene i meldingen og de som allerede er iverksatt, blir beredskapen i Norge vesentlig forsterket. Vi vil opprette en nasjonal politisentral, politiet får nytt og bedre utstyr og politiet skal trene mer på «skyting pågår»-instruksen, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Høyre: - Vil ha mer ansvar fra statsministeren
Høyre-politiker Anders B. Werp, som leder Høyres beredskapsutvalg, er i etterkant av framleggelsen ikke storfornøyd med det som ble presentert.

- Stortingsmeldingen inneholder mye bra, men vi har ikke fått det vi ønsket mest, konstaterer Werp, som og er medlem av justiskomiteen. Han er klar på at statsministerens kontor må ta et betydelig større ansvar når det gjelder terrorberedskapen, sier han til Nettavisen.

I forkant av stortingsmeldingen la Høyres beredskapgruppe frem sin egen rapport med deres forventninger. Her ble det understreket at en ønsket sikkerhetskoordinator ved Statsministerens kontor skal bringe statsministeren tettere på vurderingene knyttet til samfunnets og borgernes sikkerhet.

- Vi trenger en sikkerhetsleder ved Statsministerens kontor som kan ta på seg et koordineringsansvar, og dette kom desverre ikke i stortingsmeldingen som ble lagt frem i dag, sier Werp.

Følg framleggelsen nå i vinduet lenger ned i saken.

Dette er ti tiltak i meldingen:

1) Etablere en nasjonal politioperativ sentral for å styrke politiets evne til å koordinere responsen ved kriser og større hendelser.

2) Styrke og oppbemanne politiets utrykningsenheter i distriktene.

3) Øke trening for politiet øremerket til å håndtere «skyting pågår»-situasjoner.

4) Etablere minimumsbemanning for alle politiets operasjonssentraler og kreve spesialutdanning for alle som jobber på sentralene.

5) Skaffe nye nettbrett til politiets patruljebiler med direkte tilgang til politiets IT-systemer. Flere oppdrag kan dermed løses direkte fra patruljebilene.

6) Sørge for at frivillige får utstyr og tilgang til Nødnett og kan kommunisere med nødetatene ved redningsaksjoner.

7) Styrke PSTs arbeid ved å etablere kontraterrorsenter, foreslå tilgang til forvaltningsregistre og legge bedre til rette for å utveksle informasjon med andre offentlige etater.

8) Innføre gradert samband for krisekommunikasjon i departementene.

9) Etablere helikopterberedskap i Nord-Norge slik at politiets styrker kan fraktes med Forsvarets helikoptre i krisesituasjoner.

10) Innføre strengere regulering av og kontroll med bombekjemikalier, og forby privatpersoner tilgang til en rekke slike stoffer.

HTML EMBED

Les pressemelding fra Statsministerens kontor om terrorberedskap her

Følger opp Gjørv-rapporten

Stortingsmeldingen er regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som ble presentert 13. august i fjor og som avdekket store mangler ved terrorberedskapen.

Angrepet på regjeringskvartalet kunne vært forhindret og i forhold til Utøya kunne gjerningsmannen vært stanset tidligere, lød konklusjonen.

Gjørv-kommisjonen listet opp flere sentrale punkter som sviktet:

* Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten.

* Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak.

* Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull.

* Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet.

* Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig.

- De frivillige heltene ble avgjørende. De reddet både menneskeliv og politiets aksjon, sa kommisjonslederen den gangen i august i fjor, samtidig som hun understreket at bare gjerningsmannen har skylden for det som skjedde.

Tror forventningene innfris
Justisminister Grete Faremo sa tirsdag at hun tror stortingsmeldingen vil innfri forventningene.

- Jeg har sagt vi skal legge fram en strategi for å bekjempe terror. Dette har vært et kjempeviktig anliggende for regjeringen, og derfor blir det også en veldig god melding, sa hun til NTB.

Innholdet i beredskapsmeldingen er gruppert i fem pilarer: forebygging, samarbeid, avverging, beskyttelse og håndtering.

22. juli-kommisjonen kom med 31 anbefalinger. På flere områder foreslås det konkrete endringer i lovverket. Blant annet mener kommisjonen det bør bli straffbart å motta terrortrening, den mener våpenkontrollen bør bedres og at halvautomatiske våpen bør forbys. Også innen kommunikasjon og metodebruk for politiet gikk Gjørv-kommisjonen inn for endringer.

Se nett-tv direkte fra framleggelsen av stortingsmeldingen her

Kommentarer til denne saken