*Nettavisen* Nyheter.

Slik vil Sponheim forandre Norge

Foto: Hommedal, Marit (SCANPIX)

Her er Sponheims 12 punkter for hvordan landet skal snus på hodet etter valget.

14.09.09 11:24

Lars Sponheim og Venstre er kanskje de som har gjort det vanskeligst for de borgelige partiene å holde en samlet front mot dagens regjeringspartier. Dette har de gjort ved å stille garantier om blant annet at de nekter å samarbeide med Frp under noen omstendigheter, og at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal fredes.

Men tross garantien om at det ikke kommer til å bli noen borgelig flertallsregjering etter valget, så har partiet planen klar for hva Venstre umiddelbart vil ta tak i hvis de kommer inn i regjeringskontorene etter valget.

Les også:
Slik vil Siv forandre Norge
Slik vil Erna forandre Norge
Slik vil Rødt farge Norge rødt
Slik vil Jens forandre Norge
Slik vil Dagfinn endre Norge

- Vi har valgt disse punktene fordi de konkretiserer våre mål for neste stortingsperiode; å ta steget over i lavutslippssamfunnet, å bygge kunnskapssamfunnet og å reformere velferdssamfunnet. Venstre mener vi trenger en ny kurs for Norge på disse tre områdene og de 12 sakene vi presenterer i Nettavisen er første skritt på veien mot våre mål, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande til Nettavisen.

Her er partiets 12 punkter:

 • Øke forskningsinnsatsen i budsjettet for 2010.

Nøyaktig hvor mye partiet vil øke denne satsen er usikkert, men Skei Grande forteller til Nettavisen at de har som mål at tallet skal være tre prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2013.

 • Sørge for et mer ambisiøst klimaforlik foran forhandlingene i København
 • Starte prosess for verneplan til havs, herunder varig vern mot oljevirksomhet ved Lofoten og Vesterålen
 • Gi NSB og Jernbaneverket økte midler til å planlegge Venstres offensiv for toget.

Det er togene i «intercity-triangelet» som Venstre først vil ta tak i, samt strekningene mellom Oslo og Berge/Trondheim/Kristiansand. I tillegg vil de også oppgradere linjene til Sverige.

- Innen 2020 har vi mål om at reisetiden til endepunktene i Intercity-triangelet ikke skal være mer enn 80 minutter, at reisetiden Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ikke skal være mer enn 4 timer og at reisetiden Oslo-Kristiansand ikke skal være mer enn 3 timer, forteller nestlederen.

 • Innføre bedre sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende.
 • Prioritere etterutdanning og bedre lærerutdanning framfor heldagsskole og offentlig betalt mat i skolen.
 • Endre kurs for samhandlingsreformen, slik at mer robuste kommuner er i stand til å ta nye oppgaver og få flere fagfolk i helse- og omsorg.

- Venstre mener at det er nødvendig med større kommuner dersom vi skal klare å flytte velferdsoppgaver i det omfanget vi snakker om fra stat til kommune. Interkommunalt samarbeid viser seg å fungere på noen områder, men gjennomgående er ikke samarbeid mellom kommuner tilstrekkelig for å gi borgerne det tilbudet de har krav på i sin kommune, sier Skei Grande.

I praksis betyr det at Venstre vil kutte antallet kommuner i Norge drastisk.

 • Starte utbygging av nye sykehjemsplasser, slik at alle som trenger det kan få det.
 • Endre rusomsorgen slik at avhengige får tilbud om behandling innen 24 timer etter akuttavrusing.

- Poenget er at mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis den rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig, påpeker Skei Grande.

 • Sørge for flere politifolk som kan gi bedre trygghet og flere oppklarte saker.
 • Si nei til EUs datalagringsdirektiv og intensivere oppfølgingen av Personvernkommisjonens innstilling.
 • Styrke asylretten for dem som trenger beskyttelse, blant annet gjennom raskere saksbehandling og utsendelse av de som ikke gjør det.

- Helt konkret vil vi få på plass elektronisk saksbehandlingssystem i UDI, vi vil styrke samarbeidet mellom politi og UDI, blant annet ved å opprette en egen identifikasjonsenhet under Politiets utlendingsenhet (PU), opprette en mobil registreringsenhet under PU som registrerer asylsøkere ved grenseoverganger og opprette en transporttjeneste som frakter utviste fanger til Trandum, forteller Skei Grande.

- Ikke «Frp Light»
Hun er ikke enig i at asylpunktet kan anses som en «Frp Light»-løsning.

- FrP kuttet 1,2 mrd til UDI på deres alternative budsjett for 2009, og har kun bevilget 100 mill kr til å sette 18 000 asylsøkere i interneringsleir, sier Grande.

Hun påpeker at dagens budsjett for kriminalomsorgen er på nesten 3 milliarder for i ovekant av 3000 fanger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.