Gå til sidens hovedinnhold

Slipper unna med 27 lovbrudd - hver dag

Og det er bare i ett av landets 27 politidistrikter.

ROMERIKE (RB.no ): Fredag la politimester Jørgen L. Høidahl og hans stab ved Romerike politidistrikt fram årsstatistikken for 2009. Tallene viser at tiårets siste år ble det klart dårligste når det kommer til oppklaringsprosenten.

30,4 prosent er prosenttallet som viser at Romerike er det politidistriktet som oppklarer færrest forbrytelser hvis man ser bort fra Oslo.

Opptellingen viser totalt 14.412 forbrytelser. Det betyr at kun 4.381 forbrytelser i fjor ble oppklart. 10.031 forbrytelser forble uoppklarte i det 2009 ble til 2010.

Det betyr også at det hver eneste dag begås i gjennomsnitt 27 forbrytelser på Romerike der gjerningspersonen går fri.

Politimesteren bedyrer likevel at han ikke har dårlig samvittighet overfor befolkningen.

– Samvittighet har jeg, men den er ikke dårlig, smiler Høidahl.

Vinning mer enn halvparten
Vinningsforbrytelsene utgjør over halvparten av alle forbrytelser på Romerike. Og politidistriktet knytter økningen av disse forbrytelsene stort sett til mobile utenlandske kriminelle.

– 2009 har vært et spesielt år. Saksmengden har gått betydelig opp, men dette skyldes i all hovedsak vinning. Dette kjenner vi igjen fra landsbasis, og det bunner mye i østeuropeiske bander, sier Høidahl til RB.no.

Samtidig viser statistikken at oppklaringen av vinningsforbrytelsene var på lave 13,8 prosent.

– Vinningsforbrytelser er vanskeligere å få oppklart enn annen kriminalitet, så det forklarer også deler av den totale oppklaringsprosenten, mener han.

– Politikerne bestemmer
Årsaken til den lave oppklaringsprosenten totalt sett er flerdelt, ifølge politimesteren selv.

Hovedskylden legger han på antall ledige stillinger politidistriktet hadde i begynnelsen av året. Ved inngangen til 2009 var 505 årsverk besatt. 12 måneder senere er tallet økt til 567.

– Inngangen til 2010 er langt bedre enn den var til 2009 med tanke på bemanningen. Det tilsier at vi må forvente at resultatene må bli bedre, innrømmer han.

Politikonflikten i fjor der medlemmene av Politiets Fellesforbund vegret seg for å jobbe overtid, kan ifølge Høidahl ha hatt noe betydning selv om dette neppe var avgjørende i forhold til oppklaringsprosenten.

Politimesteren mener det er vesentlig at resultatene ses i sammenheng med at Romerike er et hovedstadsnært distrikt. Omtrent halvparten av innbyggerne bor omtrent på grensa til Oslo.

Til slutt nevner han budsjettsituasjonen.

– Dette må også ses i sammenheng med budsjettsituasjonen. Jeg har i mange år ment at vårt distrikt – hvis man sammenligner med andre politidistrikt, som for eksempel Asker og Bærum – må få tilført 50 millioner kroner ekstra. Det tilsvarer 100 stillinger. Da ville vi helt sikkert fått andre resultater, mener han.

Politimesteren sier rett ut at om budsjettene ikke blir økt, så kan man heller ikke forvente andre resultater.

– Jeg forholder meg lojal til de rammene vi blir tildelt av Justisdepartementet og politidirektoratet. Men til sjuende og sist er det politikerne som bestemmer rammene. Det er de som bestemmer hva slags samfunn vi skal ha.

Dårligst på ti år
Politimesteren kan også konstatere at 2009 ble tiårets dårligste når det gjelder oppklaring.

Som RBs tabell viser kommer 2009 dårligst ut, men kun i tre av de ti årene har politidistriktet hatt en oppklaringsprosent på over 40.

Man må ikke lenger enn tilbake til 2006 for å finne toppåret. Da ble 42,6 prosent av alle forbrytelser oppklart, noe som den gang ble presentert av politimesteren som et historisk godt resultat.

– Så vidt jeg husker var det også forholdsvis få vinningsforbrytelser det året, sier Høidahl.

Denne saken er levert av RB.no.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra

Kommentarer til denne saken