*Nettavisen* Nyheter.

Slipper unna med voldtekt

Foto: (istockphoto)

998 voldtekter anmeldt. 78 ble dømt.

26.11.10 13:32

(SIDE2): - Det er riktig at en stor del av voldtektssakene henlegges og at frifinnelsesprosenten har vært høy, sammenlignet med andre forbrytelser, sier konstituert statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembetet til SIde2.

Antallet anmeldte voldtekter er på vei opp, men fremdeles anslås det at 90 prosent av de som voldtas, aldri går til anmeldelse. Ifølge studentforeningsmagasinet Pacta førte kun 78 av 998 politianmeldte voldtekter til domfellelser i fjor. Det vil si 7,8 prosent av de anmeldte sakene - og bare 1 prosent, dersom man tar utgangspunkt i et moderat mørketall med utgangspunkt i Voldtektsutvalgets anslag.

De fleste anmeldte sakene ender med henleggelse.

Til sammenligning oppklares 80 prosent av anmeldte butikktyveri, mens oppklaringsprosenten i voldssaker ligger på 50 prosent (begge Oslo). For lovbrudd sett under ett, er den årlige oppklaringsprosenten i Norge på rundt 40 prosent.

Ord mot ord
Ifølge Riksadvokaten er det flere årsaker til at voldtektssakene henlegges. I noen tilfeller følger det allerede av anmeldelsens innhold at forholdet ikke rammes av straffebestemmelsen. Andre ganger er opplysningene ikke tilstrekkelige til å identifisere eller finne frem til gjerningsmannen.

Voldtektsstatistikk:
*Anslagsvis voldtas det årlig mellom 8000 og 16.000 i Norge. Anslaget spriker såpass ettersom mørketallene er store - det regjeringsnedsatte Voldtektsutvalget anslår at så mange som 90 prosent av voldtektene aldri meldes til politiet.

*I løpet av et år anmeldes i underkant av 1000 voldtekter, og av disse henlegges rundt 80 prosent av politiet.

*Kun 20 prosent av de anmeldte sakene kommer for retten, og der ender mer enn en av fem av sakene med frifinnelse.

- Mangel på bevis er likevel det som fører til de fleste henleggelsene. Seksuelle overgrep begås ofte i «det lukkete rom» uten å etterlate medisinske eller tekniske spor som kan kaste lys over hva som har skjedd. Det ligger i sakens natur at det sjelden vil være vitner som kan bidra til oppklaring. Selv om tilgjengelig informasjon følges opp med god etterforskning må en ikke sjelden konstatere at de sentrale - og ofte eneste - bevis, er to motstridende forklaringer. Det strenge beviskravet i vår strafferett gjør at det i slike tilfeller er vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for straffskyld i retten, sier Aase.

Holdninger
En undersøkelse gjennomført på vegne av riksadvokatens kontor i 2007, viste at jurymedlemmer til dels har sjokkerende holdninger til voldtektsofre, blant annet at ofrenes handlinger før voldtektene har vært moralsk tvilsomme

Leder ved Dixi Ressurssenteret for Voldtatte, Herdis Magerøy, sier såkalte voldtektsmyter og -holdninger finnes hos alle, og mener det er viktig at det jobbes for å heve kompetansen innenfor helseutdanningen, politi og rettsvesen.

- Kompetanse på området gjør at man kan møte de som er utsatt for voldtekt på en god måte. Mange sliter med skam- og skyldfølelse etter et overgrep, og har retts- og hjelpeapparatet kompetansen, vil det også være lettere å søke hjelp.

Lovbrudd totalt:
*1100 lovbrudd anmeldes hver dag - av disse er i snitt tre en voldtektsanmeldelse (>0.3 prosent).

*Av disse 1100 blir 63 prosent henlagt, mens 37 blir oppklart.

*17 prosent av disse ender med tiltale, 16 prosent ender i dom, 10 prosent ender i ubetinget fengsel. (De fleste blir avgjort ved påtaleunnlatelse eller forelegg).

LES OGSÅ: Holdningene til voldtektsofre blant jurymedlemmer sjokkerende
Holdninger om voldtekter lever i beste velgående: - Ikke voldtekt dersom hun er full

Øker straffen
En gjennomgang av voldtektssaker de siste årene viser at straffeutmålingen avhenger av hvordan voldtekten kategoriseres. Overfallsvoldtekter, og voldtekter der det er brukt stor grad av vold og tvang, og der offeret er påført store smerter, har straffeutmålingen ligget på 4-6 år i snitt. Er det kjent gjerningsmann, såkalt forsettlig samleie, men ikke overfall, har straffen stort sett blitt satt til under tre år.

Grovt uaktsom voldtekt er stort sett straffet med dommer på 8-9 måneder.

I juni i år ble strafferammene og minstestraffen for voldtekt skjerpet i straffeloven, og det er gitt uttrykk for at normalstraffen for overtredelser som omfattes av minstestraffen ikke bør være under 4 år.

LES OGSÅ: - Jenter kan nyte voldtekten
- Hver tiende jente voldtatt

Én av fire unge opplever vold fra kjæresten

Hva er voldtekt?

«En som tvinges til seksuell omgang, enten ved vold eller ved å oppleve alvorlig frykt for liv eller helse, eller som er ute av stand til å motsette seg handlingen, utsettes for voldtekt/seksuelle overgrep.»

- Straffenivået har i løpet av de siste årene økt jevnt, og ligger nå på omtrent det dobbelte av tidligere. Der man tidligere ble idømt fra 1 år og 6 måneder til 2 års fengsel ligger nivået nå mellom 3 og 4 år.

Riksadvokaten ønsker ikke å sette de enkelte straffesakstypene opp mot hverandre.

- Utfordringen for politiet og påtalemyndigheten er en effektiv bekjempelse av den samlede alvorlige kriminaliteten i samfunnet.

Mer fra SIde2? Sjekk forsiden her!

(Kilde: Pacta, jus.no, forskning.no, politiets fellesforbund.no, regjeringen.no, ssb.no, domstol.no , Oslos politimester Anstein Gjengedals innlegg i Aftenposten)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.